Database
- 3532 Artist
- 2048 78 RPM
- 13615 Single
- 24 12"
- 420 EP
- 141 Others
- 1498 Labels
Updated
Most viewed
Format Year Artist Record Label name Label No Notice
Taş Plak 19xx Kemal Gürses Bırakıp Ruhumuzu / Geçti Gençlik Columbia Plak 0591 Edit
Taş Plak 19xx Kemal Gürses Ay Kadar Yüzü Güzel / Bu Gece Columbia Plak 0601 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Sakaria March / İstiklal March Columbia Plak 12259 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Yaşar Okur Bir Gün Olacak / Söyletme Beni Columbia Plak 12267 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Yaşar Okur Lebi Rengine / Zevkim Hevesim Columbia Plak 12268 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Vuracak Sineyi / Ruhumda Bu Şeb Columbia Plak 12281 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Sabrımı Gamzeleri / Bir Geunulde Columbia Plak 12287 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Niçin Gördüm / Feracemin Etekleri Columbia Plak 12289 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Hani Ya Sen Benimdin / Bir Gün Göremezsem Columbia Plak 12290 Edit
Taş Plak 19xx Neyzen Tevfik Ney İle Taksim (Bestenigar) / Mevlevihane Peşrevi Columbia Plak 12299 Edit
Taş Plak 19xx Neyzen Tevfik Ney İle Taksim (Nihavend) / Ney İle Taksim (Rast) Columbia Plak 12301 Edit
Taş Plak 19xx Neyzen Tevfik Kanun İle Taksim (Mahur) / Ney İle Taksim (Hüseyni) Columbia Plak 12303 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Busen Ne Alevdi Dile Yüz Bir Yare Açtı / Yine Ol Mah Benim Aldı Kararım Bu Gece Columbia Plak 12342 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Aşkın Halini Zalim / Mey Seni Columbia Plak 12345 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Benim Yarem / Sana Ben Safet Columbia Plak 12346 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Yaşar Okur Seni Kim Görse / Sen Bezmimize Geldiğin Akşam (Riyaseti Cumhur İncesaz Heyeti) Columbia Plak 12392 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Yaşar Okur Ya Rab Bu Yürekteki Ses / Matemse Eğer (Gazelhanı Şehir Osman Bey) Columbia Plak 12424 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Akşam Oldu Yine / Nigah Gülçini Hasret Columbia Plak 12551 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Akşam Oldu Yine / Nigâh Gülçini Hasret Columbia Plak 12551 Hafız Kemal Bey ile Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Bana Her Yerde Senin / Görmezsem Gül Yüzünü Columbia Plak 12552 Hafız Kemal Bey ile Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Bana Her Yerde Senin / Görmezsem Gül Yüzünü Columbia Plak 12552 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Gam Seni Terkeylemez / Sen Bu Elden Gideli Columbia Plak 12553 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Gam Seni Terkeylemez / Sen Bu Yerden Gideli Columbia Plak 12553 Hafız Kemal Bey ile Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Aşkın Mütekabil Olanı / Nari Hicrana Düşüp Columbia Plak 12554 Hafız Kemal Bey ile Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Aşkın Mütekabil Olanı / Narı Hicrana Düşüp Columbia Plak 12554 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Çoban Kaval Çalıyor / Güzel Çeşmini Columbia Plak 12555 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Çoban Kaval Çalıyor / Güzel Çeşmini Columbia Plak 12555 Hafız Kemal Bey ile Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Ey Konca Açıl / İndim Gittim Diyarbekir Düzüne Columbia Plak 12556 Hafız Kemal Bey ile Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Ey Konca Açıl / İndim Diyarbekir Düzine Columbia Plak 12556 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Aşık Oldur Kim Kılar / Seni Ben Gördüğüm Columbia Plak 12557 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Keşfolunmaz / Şemi Ümidim Columbia Plak 12558 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Cismin Gibi / Çözülme Zülfüne Columbia Plak 12559 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Gördüm Gözünü / Sevdi Gönlüm Columbia Plak 12560 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Çanakkale Mersiyesi I. Kısım / Çanakkale Mersiyesi II. Kısım Columbia Plak 12561 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Afeti Can Dediler / Çıkmaz Deruni Columbia Plak 12562 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Ah Eylediğim / Hicranı Elem Columbia Plak 12563 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Feryadi Figan / Karlı Dağlar Columbia Plak 12564 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Ahtım Olsun / Viran Dağlar Columbia Plak 12565 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Akşam Adanın Dilberini / Yedi Defa Gelin Olmuş Columbia Plak 12566 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Aşk İle İmdi Allah Diyelim / Allah Adın Zikredelim Evvela Columbia Plak 12567 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Ey Azizan İşte Başlarız Söze / Her Kaçan Anarsam Seni Columbia Plak 12568 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Hak Taala Çün Yarattı Ademi / İrdi İbrahimü İsmaile Hem Columbia Plak 12569 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Amine Hatun Muhammed Anesi / Didi Gördüm Ol Habibin Anesi Columbia Plak 12570 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Bu Gelen İlmi Ledün Sultanıdır / Gün Göründü Bana Bu İşler Ayan Columbia Plak 12571 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Ay Doğarken / Hey Gidi Kara Dere Columbia Plak 12572 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Evlerine İnemdeim Yokuş / Fırakın Cevri Hicranın Columbia Plak 12573 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Bir Yer Ki Sabah Olmayacaktır / Rebabı Aşkı Muhabbet Columbia Plak 12574 Edit
Taş Plak 19xx Refik Fersan Musahabatı Musıkiye I. Kısım / Musahabatı Musıkiye II. Kısım Columbia Plak 12685 Edit
Taş Plak 19xx Refik Fersan Tanbur İle Taksim - Müstear / Tanbur, Kemençe Ve Piyano İle Saz Semaisi - Müstear Columbia Plak 12686 Edit
Taş Plak 19xx Refik Fersan Tanbur İle Taksim - Hüzzam / Tanbur Ve Kemençe İle Saz Semaisi - Segâh Columbia Plak 12687 Edit
Taş Plak 19xx Refik Fersan Tanbur Ve Kemençe İle Saz Semaisi - Hüseyni / Tanburlu Banjo İle Taksim - Uşşak Columbia Plak 12688 Edit
Taş Plak 19xx Refik Fersan Tanbur İle Taksim - Hicaz / Tanbur İle Taksim - Neveser Columbia Plak 12690 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Bir Nevi Sevda / Narı Hasret Columbia Plak 12911 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Asuman Ağlar / Şimşiri Nigahınla Columbia Plak 13001 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Gözü Dünya Mı Görürü / Sabrımı Gamzelerin Columbia Plak 13002 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Gülşeni Ezhar Açtı / Vardım Ki Yurdundan Columbia Plak 13003 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Gülşeni Ezhar Açtı / Zülfü Sümbül Columbia Plak 13003 Hafız Kemal Bey ile Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Aşka Düştüm / Vardım Ki Yurdundan Columbia Plak 13004 Hafız Kemal Bey ile Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Gönül Beni Usandırdı / Hasretle Bu Şeb Columbia Plak 13005 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Ey Habibi Kibriya / Ümmetinden Columbia Plak 13006 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Eveldje Hüdai / İnleyor Kalbi Hazan Columbia Plak 13111 Edit
Taş Plak 19xx Yesari Asım Arsoy Yalnız Senin Aşkınla / Hisar Buselik Şarkı Columbia Plak 17173 Edit
Taş Plak 19xx Vedia Rıza Giz Gel Nazlı Kadın / Koştum Senelerden Beri Columbia Plak 17176 Edit
Taş Plak 19xx Yesari Asım Arsoy Samsunlu / Hüseyni Şarkı Columbia Plak 17179 Edit
Taş Plak 19xx Vedia Rıza Giz Bir Çiçekle Yaz Olmaz / Karagözler Sürmelenmiş Columbia Plak 17192 Edit
Taş Plak 19xx Yesari Asım Arsoy Çamlıcanın Üç Gülü / Sevdana İnanmam Güzelim Columbia Plak 17199 Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar Ayrılık Yıldönümü / Ne Zaman Görsem Onu Columbia Plak 17201 Edit
Taş Plak 19xx Hamiyet Yüceses Kalbime Hasretin Zehri / Sahilde Sabah Rüzgarı Columbia Plak 17203 Edit
Taş Plak 19xx Hamiyet Yüceses Gözünün Rengini Sordum / Yalnız Benim Ol Columbia Plak 17204 Edit
Taş Plak 19xx Şükrü Tunar Klarinet İle Taksim / Klarinetli Ve Islıklı Çiftetelli Columbia Plak 17207 Edit
Taş Plak xxxx Hamiyet Yüceses Bir Güzel Rüya Gibi / Hasta Kalbimde Açılmış Columbia Plak 17212 Edit
Taş Plak xxxx Hamiyet Yüceses Batan Gün Kana Benziyor / Gece Yorgundu Sular Columbia Plak 17214 Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar Avutulan Sevda / Baygın Suların Columbia Plak 17215 Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar Sarıyerli / Ümitlerim Hep Kırıldı Columbia Plak 17218 Edit
Taş Plak 1933 Müzeyyen Senar Aşk Ve İnkisar/Sarı Yerli Columbia Plak 17218 Müzeyyen Senar'ın İlk Taş Plağı Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar Bir Bakışın Beni Mest Etti / Sevdamı Dilim Anlatamaz Columbia Plak 17225 Edit
Taş Plak 19xx Melahat Pars Gecenin Matemini / Aşkınla Yanan Columbia Plak 17227 Bayan Ruhat Adıyla Çıktı Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar Aşk Kaptanı (Mahmure Şenses - Yesari Asım Türkoğlu) / Bahtiyarım Seni Bir Gün Sararsam (Müzeyyen Senar) Columbia Plak 17238 Edit
Taş Plak xxxx Hamiyet Yüceses Akşam / Sana Gönül Verdim Columbia Plak 17254 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Son Ninni (1) / Son Ninni (2) Columbia Plak 17261 Edit
Taş Plak 19xx Yesari Asım Arsoy Hisarlı Kız / Sarı Zambak Columbia Plak 17271 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Keşfolunmaz / Zannederim Ki Columbia Plak 17283 Edit
Taş Plak xxxx Aşık Veysel Emrah / Mecnunum Leyla Columbia Plak 17289 Asik Veysel Ve Ibrahim Edit
Taş Plak 19xx Şükrü Tunar Son Sistem Çiftetelli / Yeni Zeybek Columbia Plak 17301 Edit
Taş Plak 19xx Yesari Asım Arsoy Hüzzam Şakı / Bayan Columbia Plak 17307 Bayan Semiha İle Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Çıkar Yücelerden / Sabah Yıllardan Beri Columbia Plak 17314 Edit
Taş Plak 19xx Selahattin Pınar Tambur İle Taksim (Hicazkar / Tambur İle Taksim (Hüzzam) Columbia Plak 17325 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Bu Akşam Gelmezsen / Şahane Gözler Columbia Plak 17336 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Bayram Gecesi I / Bayram Gecesi II Columbia Plak 17338 Harunreşit Filminden Edit
Taş Plak 19xx Kemal Gürses Bir Yer Ki Sabah Olmayacak / Hasretle Anarken Ben Seni Columbia Plak 17338 Edit
Taş Plak xxxx Aşık Veysel Yıldız / Bülbül Columbia Plak 17343 45lik Olarak Da Yayınlandı Asik Veysel Ve Ibrahim Edit
Taş Plak xxxx Aşık Veysel Çırpınıp İçinde / Esti Bahar Columbia Plak 17343 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Bu Yıl Ada Sensiz / Fariğ Olmam Columbia Plak 17360 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Gel Nazlı Güzel / Hastayım Yaşıyorum Columbia Plak 17361 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Avcılar / Karşıda Kara Yonca Columbia Plak 17362 Edit
Taş Plak 19xx Kemal Gürses Neren Ağrır Neren Ağrır / Sürmene Havası Columbia Plak 17363 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Bi Denem Yar / Yekte Havası Columbia Plak 17365 Edit
Taş Plak 19xx Kemal Gürses Niğde Karamı / Yaban Elleri Columbia Plak 17369 Edit
Taş Plak xxxx Aşık Veysel Kayseri Kırık Havası / Köroğlu Columbia Plak 17370 Asik Veysel Ve Ibrahim Edit
Taş Plak 19xx Yozgatlı Hafız Süleyman Bey Ayvaz / Kezban Gelin Columbia Plak 17377 Edit
Taş Plak 19xx Kemal Gürses Eyvah Ki Gönül / İlkbaharın Goncalanmış Columbia Plak 17379 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Yine Kalbim Taşar Ağlar Bu Gece / Güldürürse Bahtımın Encamı Güldürsün Beni Columbia Plak 17388 Edit
Taş Plak xxxx Aşık Veysel Karacaoğlan Dostum Beni Niçin Zâr / Karacaoğlan Eğer Benim İle Gitmek Columbia Plak 17391 Asik Veysel Ve Ibrahim Edit
Taş Plak xxxx Hamiyet Yüceses Çaresazım / Hünkâr Sultan Columbia Plak 17405 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Ayrılsamda O Yardan / Bir Yaş Gibi Columbia Plak 17409 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Cürmü Meşhut / İktisat Columbia Plak 17417 Beşiktaşlı Kemal ile Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Ah Ellere Uzaktan Bak / Ey Nazlı Kuşum Columbia Plak 17418 Edit
Taş Plak xxxx Aşık Veysel Hacı Bey / Keklik Columbia Plak 17426 Asik Veysel Ve Ibrahim Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Bilseydi Eğer / Halı Tüccarı Columbia Plak 17427 Beşiktaşlı Kemal ile Edit
Taş Plak 19xx Yozgatlı Hafız Süleyman Bey Emmim Kızı / Yozgat Sürmelisi Columbia Plak 17433 Edit
Taş Plak 19xx Kemal Gürses Bir Başka Kadın / Sevgilim Gitme Sakın Columbia Plak 17435 Edit
Taş Plak 19xx Radife Erten Aşkın Yurdu / Ela Gözler Columbia Plak 17438 Edit
Taş Plak xxxx Hamiyet Yüceses Yareliyem Yareli / Yavuz Ali Columbia Plak 17439 Edit
Taş Plak xxxx Hamiyet Yüceses Beni Sana Bağlayan / Benim Olsan (Yasemen) Columbia Plak 17440 Edit
Taş Plak 19xx Radife Erten Parlasaydı Ufkunda / Yemin Et İnanayım Columbia Plak 17442 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Fadime / Yarimin Evleri Columbia Plak 17444 Edit
Taş Plak 19xx Radife Erten Çözmek Elimde Değil / Su Boşanır Sel Olur Columbia Plak 17449 Edit
Taş Plak 19xx Yesari Asım Arsoy Aşk Nağmesi / Ceylan Columbia Plak 17454 Edit
Taş Plak 19xx Melek Tokgöz Gecemiz Kapkara Saki Sun Elin Nur Olsun / Gördüm Seni Bir Gün Yeni Açmış Güle Döndüm Columbia Plak 17455 Edit
Taş Plak 19xx Melek Tokgöz Badei Vuslat İçilsin Kaseyi Fağfurdan / Severim Her Güzeli Senden Eserdir Diyerek Columbia Plak 17456 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Kestanenin İrisi / Vızdık Columbia Plak 17465 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Köprüden Geçti Gelin / Sebep Columbia Plak 17469 Edit
Taş Plak xxxx Aşık Veysel Name Gelin / Şu Dağlar Güzel Olur Columbia Plak 17471 Asik Veysel Ve Ibrahim Edit
Taş Plak 19xx Kemal Gürses Doldurdum Martinimi / Parmağında Yüzükler Columbia Plak 17472 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Tello Can / Mehmet Bay Türküsü Columbia Plak 17474 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Aşkın O Derin Hasreti Var / Geçen Akşam Columbia Plak 17475 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Ak Gelin / Seyrani Baba Columbia Plak 17489 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Avşar Güzeli / Ürgüp Develisi Columbia Plak 17490 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Aylar Geçiyor / Rüya Gibi Columbia Plak 17495 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Söyleyin Güneşe Bugün Batmasın / Sevdama İnan Kalbime Bir Lahzada Aktın Columbia Plak 17497 Edit
Taş Plak 19xx Yesari Asım Arsoy Aşkım Yeniköy Sahilini Sardı / Ömrümce O Saf Aşkını Kalbimde Yaşatsam Columbia Plak 17499 Edit
Taş Plak xxxx Hamiyet Yüceses Ela Gözlerine / Yareliyem Yareli Columbia Plak 17508 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Bağrım Açık / Bir Taş Attım Columbia Plak 17510 Suzan Güzven ile Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Bağrım Açık / Bir Taş Attım Columbia Plak 17510 Fahri Kayahan ile Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Kırk Güzelin İçinde / Raşit Columbia Plak 17513 Edit
Taş Plak xxxx Aşık Veysel Ak Gül / Değme Bana Columbia Plak 17524 Asik Veysel Ve Ibrahim Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Göynüm Baharken / Parlar O Güzel Gözlerin Columbia Plak 17530 Edit
Taş Plak 19xx Selahattin Pınar Türkmen Kızı I. Kısım / Türkmen Kızı II. Kısım Columbia Plak 17532 Küçük Nevzat ve Selahattin Pınar Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Aşağıdan Gelen / Gelin Gelin Columbia Plak 17533 Edit
Taş Plak 19xx Hamiyet Duygulu Bakışları Ne Güzel / Bir Sabah Uyanırken Columbia Plak 17535 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Gittin Bu Gece / Ben Yemenimi Al İsterim Columbia Plak 17538 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Raksim Rast / Taksim Hüseyni Columbia Plak 17544 Edit
Taş Plak 19xx Piçoğlu Osman Romiko / Tamzara Havası Columbia Plak 17550 Edit
Taş Plak 19xx Hamiyet Duygulu Gemiciler - İstanbul'a Varış / Gemiciler - Trabzon'dan Kalkış Columbia Plak 17551 Edit
Taş Plak 1951 Zeki Duygulu Ağlatma Beni / Gel Benim Canımın Canı Columbia Plak 17554 Yeniçeri Hasan filminden Edit
Taş Plak 19xx Hamiyet Duygulu Giresun'dan Telgraf / Yavuz'a Selam Columbia Plak 17559 Edit
Taş Plak 19xx Hamiyet Duygulu Sana Yıllarca / Sevdiğim Söyle Neden Columbia Plak 17566 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Sinem Göz Göz Yaralı / Turnalar Söyleyin Columbia Plak 17567 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Divan / Tecnis Columbia Plak 17570 Nizipli Deli Mehmet ile Edit
Taş Plak xxxx Aşık Veysel Atatürk`ün Ağıtı 1. Ve 2. Kısım Columbia Plak 17572 45lik Olarak Da Yayınlandı Edit
Taş Plak 19xx Melek Tokgöz Gönlümün Türküsü Yüzüm Gülse De Kızlar / Kalbimi Ayağına Atsam Ölecek Gibi Columbia Plak 17573 Edit
Taş Plak xxxx Aşık Veysel Yeni Bülbül / Katip Columbia Plak 17578 45lik Olarak Da Yayınlandı Edit
Taş Plak 19xx Melek Tokgöz Göğsünde Açılmış İki Gonca İle Baharsın / Hasretin Bağrımı Delip Geçiyor Columbia Plak 17588 Edit
Taş Plak 19xx Piçoğlu Osman Sıksara Horon Havası / Trabzon Ören Havası Columbia Plak 17596 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Güle Çıktım Gülmedim / Kezban Columbia Plak 17597 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) İnleyen Ahım / Beni Tek Ateşe Yak Columbia Plak 17601 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Aylar Geçiyor / Yüzüm Gülse De Kızlar Columbia Plak 17602 Edit
Taş Plak 19xx Hamiyet Duygulu Günlerce Bana / O Kara Gözlerinin Columbia Plak 17606 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Aşlamayı Aşlarım / Koyun Gelir Yata Yata Columbia Plak 17612 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Görülmez Oldu / Hele Hele Bana Bir Yan Bak Columbia Plak 17615 Edit
Taş Plak 19xx Yozgatlı Hafız Süleyman Bey Elimi Salladım / Elmalı Yar Columbia Plak 17620 Edit
Taş Plak 1940 Sadettin Kaynak Erzincan Yüreğim Yaktı Dağladı / Yıkılan Yurda Ağıt Columbia Plak 17622 Nedime Birses ile Edit
Taş Plak 19xx Hamiyet Duygulu Evlerinin Önü Çeşme / Güzeldir Senin Adın Columbia Plak 17625 Edit
Taş Plak 19xx Hamiyet Duygulu Bilmem Ki Benim Aşkıma / Yaseminim Çiçeğim Columbia Plak 17626 Edit
Taş Plak xxxx Aşık Veysel Ekin Şarkısı / Pınar Başında Columbia Plak 17627 Asik Veysel Ve Ibrahim Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Odaya Serdim Halı / Yeni Sürmeli Columbia Plak 17628 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Bugün Ayın Üçüdür / Kara Çadır Columbia Plak 17629 Nizipli Deli Mehmet ile Edit
Taş Plak 19xx Melek Tokgöz Aman Da Cevriyem / Güvercin Topuklu Yarim Columbia Plak 17631 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Bana Yardan Vageç Derler / Gece Gündüz Columbia Plak 17636 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Kaç Gün Oldu / Ben Esirim Sana Columbia Plak 17639 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Kalenin Burcumuyam / Yüce Dağ Başında Columbia Plak 17649 Edit
Taş Plak 19xx Hamiyet Duygulu Milli Amasya Şarkısı / Milli Tokat Şarkısı Columbia Plak 17653 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Gül Olsam / Sun Da İçsin Columbia Plak 17660 Edit
Taş Plak xxxx Aşık Veysel Çiçekler (Çiğdem Der Ki) / Necip Columbia Plak 17665 45lik Olarak Da Yayınlandı Edit
Taş Plak 19xx Melek Tokgöz Gözümden Gitmiyor / Şu Saif Gönlüm Columbia Plak 17673 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Gece Mi Geçtin / Kırat Columbia Plak 17674 Edit
Taş Plak xxxx Hamiyet Yüceses Bir Civan Dizinde / Fani Dünya Columbia Plak 17677 Edit
Taş Plak 19xx Urfalı Cemil Cankat Urfalı Hamzanın Hatırası / Diyarbaır Şat Akar Columbia Plak 17682 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Gönlümle Oturdum / Görmedim Seni Dünden Beri Columbia Plak 17691 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Bahar Bitti / Yad Eller Aldı Beni Columbia Plak 17695 Edit
Taş Plak 19xx Mukim Tahir Araban - Gazel / Elleri Pamuk - Urfa Şarkısı Columbia Plak 17696 Edit
Taş Plak 19xx Selahattin Pınar Gönül Yarası / Hayal Deryası Columbia Plak 17705 Nedime Birses ve Münevver / Selahattin Pınar İştirakiyle Edit
Taş Plak 19xx Selahattin Pınar Karşı Dağlam Meşeli / Mehmetçik Columbia Plak 17707 Nedime Birses ve Münevver / Selahattin Pınar İştirakiyle Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Bahçeye İndim / Yağmur Yağar Columbia Plak 17712 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Deryadan Gemi Gelir / Kanlı Melek Columbia Plak 17719 Kerem ile Aslı Filminden Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Dağlara Vardım / Dert Bende Kare Bende Columbia Plak 17729 Kerem İle Aslı Filminden Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Ne Kara Günler / Armudu Taşlıyalım Columbia Plak 17731 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Çek Canım Çek / Esmer Kızlar Edalı Columbia Plak 17732 Edit
Taş Plak 19xx Nevzat Akay Uymuyor Talihim Her Arzuma Benim / Sarmaşık Columbia Plak 17733 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Künyemi Yazdım Taşa / Kahraman Türk Eri Columbia Plak 17734 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Bir Oda Yaptırdım Hurma Dalından / Hüdaya Vasfeyle Halim Columbia Plak 17735 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Yolculuk Var I / Yolculuk Var II Columbia Plak 17736 Harunreşit Filminden Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Kara Gözlüm Senden Murat Alınmaz / Üç Beyler Halep Yolunda Columbia Plak 17739 Kerem İle Aslı Filminden Edit
Taş Plak 19xx Udi Hrant Çiftetelli - Keman İle / Ud İle Taksim - Neva Hicaz Columbia Plak 17745 Edit
Taş Plak xxxx Aşık Veysel Bozlak / Şemsi İle Kamer Columbia Plak 17746 Asik Veysel Ve Ibrahim Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Bir Oda Yaptırdım Hurma Dalından / Hüdaya Vasfeyle Halim Columbia Plak 17750 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Aldandım Sözlerine / Ben Yarimden Ayrı Düştüm Columbia Plak 17760 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Hatice / Konya Develisi Columbia Plak 17764 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Başına Döndüğüm / Bir Sabah Uğradım Columbia Plak 17766 Kerem İle Aslı Filminden Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Gün Vuruyor Karlı Dağın / Yarimin Ceylana Benzer Columbia Plak 17767 Kerem İle Aslı Filminden Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Bir Söz İle Tuzağa / Uzaktan Merhaba Olmaz Columbia Plak 17768 Kerem İle Aslı Filminden Edit
Taş Plak xxxx Aşık Veysel Veysel'in Hayatı / I. Kısım / Veysel'in Hayatı / II. Kısım Columbia Plak 17769 Asik Veysel Ve Ibrahim Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Avanoslu Naci / Ayva Dibi Serin Olur Columbia Plak 17782 Edit
Taş Plak 19xx Urfalı Cemil Cankat Dut Ağacı / Asker Oldum Ağlama Columbia Plak 17783 Edit
Taş Plak 19xx Hamiyet Duygulu Açıldı Sodu Güller / Ne Kadar Bekledi Gönül Columbia Plak 17787 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Feryadi Figan / Nari Haicrane Düşüp Columbia Plak 17793 Edit
Taş Plak xxxx Aşık Veysel Halay Havası / İrfanı Columbia Plak 17794 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Erzurum Çarşı Pazar / Kars Türkündür Ebediyen Türk Kalacak Columbia Plak 17800 Edit
Taş Plak 19xx Urfalı Cemil Cankat Yaralıyım Yaralı / Ah Cemil Ah Cemil Ay Cemilr Columbia Plak 17802 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Çıktım Vişne Dalına / Sarı Buğday Columbia Plak 17804 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Sarı Buğday / Çıktım Vişne Dalına Columbia Plak 17804 Edit
Taş Plak 19xx Udi Hrant İnledim Günlerse / Silinmez İçimden Columbia Plak 17808 Edit
Taş Plak 19xx Celal Güzelses Böyle Bağlar / Nare Columbia Plak 17809 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Bu Dere Baştan Başa / Gidelim Gurbet Ele Columbia Plak 17813 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Bu Dere Baştan Başa / Ezim Ezim Eziliyor Yüreğim Columbia Plak 17815 Edit
Taş Plak 19xx Mukim Tahir Kırmızı Kordele / Urfa Hoyratı Columbia Plak 17817 Edit
Taş Plak 19xx Piçoğlu Osman Eşref Bey Şarkısı / Giresun Karşılaması Columbia Plak 17818 Edit
Taş Plak 19xx Radife Erten Benim Göynüm / Hani Bir Gündü Columbia Plak 17819 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Doldur Kadehleri / Of Columbia Plak 17820 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Anadolu Oyun Havası / Hürünüm Columbia Plak 17825 Edit
Taş Plak 19xx Sabite Tur Mümkün Mü Unutmak / Ay Doğarken Columbia Plak 17827 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Adalardan Bir Yar Gelir / Bir Yaz Gecesi Çamlıcada Columbia Plak 17831 Edit
Taş Plak 19xx Urfalı Cemil Cankat Gümüşlü Hançer / Ağam Da Şimdi Gelir Columbia Plak 17835 Edit
Taş Plak 19xx Yesari Asım Arsoy Ömrüm Seni Sevmekle Nihayet Bulacaktır / Fariğ Olmam Meşrebi Rindaneden Columbia Plak 17836 Edit
Taş Plak 19xx Baki Çallıoğlu Meyhane Ve Canan / Çapkın Columbia Plak 17841 Edit
Taş Plak 19xx Sadi Hoşses Ne Dökmek İstesem Yaş Var / Sabret Gönül Columbia Plak 17843 Edit
Taş Plak 19xx Can Akşit Amanıy Bir Giderim / Sana Derim Türkmen Kızı Columbia Plak 17845 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Nasihat Destanı / Tamzara Türküsü Columbia Plak 17846 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Çerkez Türküsü / ? Columbia Plak 17847 Edit
Taş Plak 19xx Yesari Asım Arsoy Seni Herkesten Kıskanıyorum / Unutamam Seni Columbia Plak 17849 Edit
Taş Plak 19xx Sabite Tur Sensiz Geçen Her Gün / Geçti Hayal İçinde Columbia Plak 17850 Edit
Taş Plak 19xx Şecaattin Tanyerli Rüzgar Gibi Geçti / Papatya Columbia Plak 17853 Edit
Taş Plak 19xx Piçoğlu Osman Fadime / Kahya Şarkısı Columbia Plak 17855 Edit
Taş Plak 19xx Sabite Tur Yağma Yağmur / Şu Seven Kalbim Columbia Plak 17858 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Şehit Ninnisi / Şu Dağın Mazisine Columbia Plak 17860 Edit
Taş Plak 19xx Sadi Hoşses Bağa Girdim Ay Çıktı / Gördümse Seni Ruhuma Gir Columbia Plak 17872 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Karanfil Dizi İle / Öyle Bir Sevda Yaşıyor Columbia Plak 17875 Edit
Taş Plak 19xx Bayram Aracı İlimon Ektim Taşa / Cimdallı Columbia Plak 17877 Edit
Taş Plak 19xx Urfalı Cemil Cankat Makarada İpliğim / Daracık Sokakları Columbia Plak 17881 Edit
Taş Plak 19xx Bayram Aracı Şeytan Sazın Neresinde / Tahta Kurusunun Hayatı Columbia Plak 17882 Edit
Taş Plak 19xx Baki Çallıoğlu Hayali Yüzüyor / Bakışların Kıvılcım Columbia Plak 17883 Edit
Taş Plak 19xx Saime Sinan Her Zaman Bir Olurmu / Senden Bilirim Yoktur Bana Faide Columbia Plak 17886 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Ezo Gelin / Nazlı Yare Fiske İle Taş Atttım Columbia Plak 17887 Edit
Taş Plak 19xx Saime Sinan Kır Atıma Bineyim / Karardı Mehtabım Columbia Plak 17890 Edit
Taş Plak xxxx Aşık Veysel Toprak (I. Kısım) / Toprak (Iı. Kısım) Columbia Plak 17893 Edit
Taş Plak 19xx Bayram Aracı Sazım Sazım Mecnun Gibi Seni Ararım / Güzel Kızlar Polis Olmuş Columbia Plak 17900 Edit
Taş Plak 19xx Melahat Pars Evlerinin Önü Handır / Eşi Yoktur Bana (Civelek) Columbia Plak 17901 Edit
Taş Plak 19xx Şecaattin Tanyerli Dinle Sevgili / Gel Beklediğim Yeter Columbia Plak 17902 Edit
Taş Plak 19xx Nevzat Akay Gireson Yalı Yalı / Benim Olmazmısın Güzelim Columbia Plak 17909 Edit
Taş Plak 19xx Bayram Aracı Allı Yazma / Başına Bağlamış Karalı Yazma Columbia Plak 17918 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Mapushane Türküsü / Ördeğin Sürüsü Kaz İle Gelir Columbia Plak 17923 Edit
Taş Plak 19xx Bayram Aracı Bülbüle Su Verdim / Gökte Yıldız Sayılmaz Columbia Plak 17928 Edit
Taş Plak 19xx Radife Erten Hurşit Reis Sandık Sana Emanet / Seni Seven Yok Beni Seven Çok Columbia Plak 17932 Edit
Taş Plak 19xx Nevzat Güyer İzmirin Kavakları / Kalenin Bedenleri Columbia Plak 17934 Edit
Taş Plak 19xx Radife Erten Sevmek Seni Bir Suç İse / Pembe Beyaz Columbia Plak 17937 Edit
Taş Plak 19xx Radife Erten Arabaya Taş Koydum / Mavilim Columbia Plak 17938 Edit
Taş Plak 19xx Şecaattin Tanyerli Bir Eylül Akşamı / Yıllar Var Ki Columbia Plak 17939 Edit
Taş Plak 19xx Arif Sami Toker Kadına Kanma / Gam Çekme Güzel Columbia Plak 17940 Edit
Taş Plak 19xx Sevim Şenöz Edirnenin Boyacıları (Sevim Şenöz) / Kalbimin Acısı (Küçük Kemal) Columbia Plak 17941 Edit
Taş Plak 19xx Saime Sinan Ağlıyor Kalbim / Baharın Gülleri Columbia Plak 17942 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Her Yer Karanlık (1) / Her Yer Karanlık (2) Columbia Plak 17950 Edit
Taş Plak 19xx Saime Sinan A Benim Mor Çiçeğim / Benim Yarem Gibi Yare Bulunmaz Columbia Plak 17953 Edit
Taş Plak 19xx Şecaattin Tanyerli İnan Ki Sevgilim / Özlediğim Columbia Plak 17954 Edit
Taş Plak 19xx Saime Sinan Günaydın / Gel Ey Denizin Nazlı Kızı Columbia Plak 17968 Edit
Taş Plak 19xx Arif Sami Toker Aylar Değil Geçse De Yıllar / Saki Arif Columbia Plak 17972 Edit
Taş Plak xxxx Aşık Veysel Kahpe Felek / Sazıma Columbia Plak 17975 45lik Olarak Da Yayınlandı Edit
Taş Plak 19xx Saime Sinan Beklerim Hergün Bu Sahillerde / Yıldızlı Semalarda Columbia Plak 17977 Edit
Taş Plak 19xx Bayram Aracı Ham Meyvayı Kopardılar / Misket Columbia Plak 17982 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Bakıp Hayaline Karardı Yüzüm / Kore Dağlarında Türkler Büründü Columbia Plak 17983 Edit
Taş Plak 19xx Feriha Tunceli O Ahu Bakışlara / Hasretle Yanan Kalbimi Columbia Plak 17986 Edit
Taş Plak 19xx Bayram Aracı Onbeşliler Şarkısı / Yine Yeşillendi Fındık Dalları Columbia Plak 17988 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Gökyüzünde Bölük Bölük Turnalar / Madem Dilber Meylin Yok İdi Bende Columbia Plak 17992 Edit
Taş Plak 19xx Nevzat Akay Zamanla Bekle Belki Gelir / Bu Akşam Gün Batarken Gel Columbia Plak 17995 Edit
Taş Plak 19 Zekeriya Bozdağ Sap Kağnısı / Hasta Düştüm Gurbet Elde (Maya) Columbia Plak 17997 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Yaşar Okur Cumhuriyet Marşı / Karadeniz Marşı Columbia Plak 18517 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Bir Kerecik (Şen Gözleri) / Sevda Yaratan Columbia Plak 18538 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Şehabi Sureti Ciba / Kederdenmi Neden Bilmem Columbia Plak 18542 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Kaderden Mi Neden Bilmem / Şahabi Sureti Ziba Columbia Plak 18542 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Açmazsan Eğer / Aşk Mektubu Columbia Plak 18550 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Hiç Mi Sevmedin Beni / Perestiş Columbia Plak 18570 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Alimin Evleri Çamdan / Beyoğlu Dilberi Columbia Plak 18594 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla İzmir Zeybeği / Milas Zeybeği Columbia Plak 18595 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Göynüm Gözündeki / Seni Her Dem Anıyorum Columbia Plak 18596 Edit
Taş Plak 19xx Ayşe Leyla Gencer Mariça ( Gidelim Ankara Ya ) / Plegarya ( Plegarya Yıldızsız Bir Sema ) Columbia Plak 18597 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Kirpiğine Sürme Çek / Saçların Ne Hoştur Ayşe Columbia Plak 18599 Edit
Taş Plak 19xx Yesari Asım Arsoy İstanbul Yosması / Hüzzam Şarkı Columbia Plak 18606 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Ufak Ufak Bas Da Gel / Fatma Zeybek Havası Columbia Plak 18607 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Gel Gitme Kalmasın Gözüm Yollarda / Yıldızların Altında Columbia Plak 18611 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Cicom Cicom / Güller Mi Verir Columbia Plak 18637 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Bir Gizli Yalan / Konyalı Columbia Plak 18646 Edit
Taş Plak 19xx Vedia Rıza Giz Gül Renkl Yüzün / Neredesin Columbia Plak 18668 Edit
Taş Plak 19xx Nadir Duyguluses Beni Endişeye Saldı / Çektiğim Alami Sevdaya Columbia Plak 18722 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Bülbül Ne Yatarsın / Yavri Yavri Columbia Plak 18766 Nizipli Deli Mehmet ile Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Gönülde Bir Ateş / O Siyah Gözlerini Columbia Plak 18793 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Essalat / Ezanı Muhammed Columbia Plak 18851 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Dua / Süre-İ İnsan Columbia Plak 18852 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Kasidei Bedia I / Kasidei Bedi II Columbia Plak 18853 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Kasidei Bedia III / Kasidei Bedia Iv Columbia Plak 18854 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Nefes (Saba) / Nefes (Pencügah) Columbia Plak 18855 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Türkçe Kuran / Türkçe Kuran Columbia Plak 18856 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Mersiye / Türkçe Ezan Columbia Plak 18857 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak İlahi / Nefes (Segah) Columbia Plak 18858 Edit
Taş Plak 19xx Saniye Can Uçun Kuşlar Uçun / Bir Mektup Yazdırdım Urfalı Kızına Columbia Plak 19002 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Ela Gözlüm Ben Bu Elden Gidersem / Söyleyin Güneye Columbia Plak 19003 Edit
Taş Plak 19xx Arif Sami Toker İçmezsem Bir Türlü İçsem Bir Türlü / Üzme Güzel Gel Üzme Columbia Plak 19006 Edit
Taş Plak 19xx Arif Sami Toker Saadet Şarkısı / Yüzün Pembe Güllerden Columbia Plak 19007 Edit
Taş Plak 19xx Şecaattin Tanyerli Hamsi Ça Ça / Sevgin Oldu Bir Diken Columbia Plak 19015 Edit
Taş Plak 19xx Aşık Davut Sulari Kız Senin Derdinden / Şeker Senin Dudağında Columbia Plak 19016 Edit
Taş Plak 19xx Hüseyin Oylum Gurbetten Gelmişim Yorgunum Hancı / Tren Gelir Hoş Gelir Columbia Plak 19019 Edit
Taş Plak 19xx Nadir Duyguluses Ağlayan Gözlerimin / Beni Öldürme Sakın Columbia Plak 19797 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Hâlâ Kanayan / Hep Neşeyle Geçen Ömrüm Columbia Plak 221137 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Âşıkından Sen Nasıl / Mücrim Gibi Columbia Plak 22117 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Bir Kerecik (Şen Gözleri) / Sevda Yaratan Columbia Plak 22118 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Açmazsan Eğer / Aşk Mektubu Columbia Plak 22119 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Hiç Mi Sevmedin Beni / Perestiş Columbia Plak 22120 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Ankara’nın Yürük Kızı / Flurya’da [Florya] Sahillerde Columbia Plak 22121 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Bilmem Neye Bir Buseni / Bir Harbiyeli Çamlıca’da Columbia Plak 22122 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Kalbimde Açılmış / Sarsam Kolumu Boynuna Columbia Plak 22123 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Kedersiz Hiç Coşar Ağlarım / Uçsun Adadan Göynüme Columbia Plak 22124 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Bağlandı Gönül Bir Güzele / Sevdası Henüz Columbia Plak 22126 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Konyalı / Sivaslı Kız Gelin Olmuş Columbia Plak 22127 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Gelin Havası / Kınalar Yakmış Columbia Plak 22128 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Bir Gizli Yalan / Sevsem O Güzel Columbia Plak 22129 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Geçti Yıllar / Sızlayan Kalbimi Sev Columbia Plak 22130 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Anlat Bana Gül Bahçesi / Bilemem Ben Columbia Plak 22131 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Gel Bahriyeli / Kara Kız Columbia Plak 22132 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Senin Yazın Kışa Benzer / Tutam Yar Elinden Columbia Plak 22133 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Anladım Sevmeyeceksin / Hicranı Elem Columbia Plak 22135 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Her An O Siyah / Sen Bir Şahesersin Columbia Plak 22136 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Hala Kanayan / Hep Neşeyle Geçen Ömrüm Columbia Plak 22137 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Bu Gece Çamlarda Kalsak / Dizlerine Kapansam Columbia Plak 22139 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Gel Gitme Kadın / Ne Küstün Bisebep Böyle Columbia Plak 22140 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Aşk Yalanmış / Leyla Columbia Plak 22141 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Âşıkından Sen Nasıl Bıktın / Her An O Siyah Gözlerinin Columbia Plak 22142 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Bağda Üzüm Bal Olmuş / Karşıda Oturanlar Columbia Plak 22143 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Koklasam Saçlarını / Nereden Sevdim O Zalim Kadını Columbia Plak 22144 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Erdi Bahar Açıldı Gül / Hayali Gitmiyor Bir Dem Columbia Plak 22145 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Bir Lahza Bile / Meftunun Olan Göynümün Columbia Plak 22146 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Ulu Sevgi / Yanku Columbia Plak 22147 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Güzel Kızlar / Sürmeyi Göz Öldürür Columbia Plak 22148 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Kalbimde Açılmış Dağılan / Sarsam Kolumu Boynuna Columbia Plak 22149 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Ayrı Düştüm Sevgilimden / Bir Gül Bulamam Kokladığım Gül Gibi Columbia Plak 22150 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Acem Dağları / Esmerim Kıyma Bana Columbia Plak 22151 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Sensiz Bu Sabah / Ümitsiz Bir Sevişle Columbia Plak 22152 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Ateşten Gömlek / Mehtap Dalgın Bakıyor Columbia Plak 22153 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Sürmeli / Yine De Kaynadı Coştu Columbia Plak 22154 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla İki De Turnam Gelir / Tuna Sesi Columbia Plak 22155 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Ebrulerinin Zahmı Nihandır / Zaman Olur Ki Ânın Columbia Plak 22156 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Kalbim Yine Üzgün / Kalbimi Ayarttın Bir Gülüşünle Columbia Plak 22157 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Okşasam Saçlarını / Vefasız Sanma Sevdamı Columbia Plak 22158 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Felek Bana Güzel Bir Gün Nasip / Sen Gitgide Bir Afeti Devran Columbia Plak 22159 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Gönül Harareti Sönmez / Hazan Columbia Plak 22160 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Bir Şen Gecenin Hatırası / Nerdesin Sen Göynümün Columbia Plak 22161 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Yabandan Geldim Yabandan / Yine De Kaynadı Coştu Columbia Plak 22162 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Menekşelendi Sular / Saçlarıma Ak Düştü Columbia Plak 22163 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Erzincan Mersiyesi I / Erzincan Mersiyesi II Columbia Plak 22164 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Benliyi Aldım Kaçaktan / Bivefadır Columbia Plak 22165 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Çiya Çiya / Portakal Şarkısı Columbia Plak 22166 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Dilenci Şarkısı (N’olaydım Ben) / Mehtap Şarkısı Columbia Plak 22167 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Dursun Reis / Yaşasın Hayat Columbia Plak 22168 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Çile Bülbül (Bülbüllü) / Niçin Baktın Bana Böyle Columbia Plak 22169 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Bir İhtimal Daha Var / Hicran Yine Hicran Columbia Plak 22170 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Olmaz İlaç Sine-İ Setpareme Segâh / Sine-İ Suzanıma Ahım Yeter Columbia Plak 22171 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Gönül Harareti Sönmez / Menekşelendi Sular Columbia Plak 22172 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Bir Yaz Gecesi Çamlıca’da / Gözlerin Hançer Olup Columbia Plak 22173 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Ne Bahar Kaldı Ne De Gül / Varsın Gönül Aşkınla Harap Olsun Efendim Columbia Plak 22174 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Kâtip / Mahpushane Çeşmesi Columbia Plak 22175 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Güzel Bir Göz Beni Attı / Neye Baksam Ne Görsem Columbia Plak 22176 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Ararım / İçelim Columbia Plak 22177 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Helal Etmem Kanımı / Yar Saçları Lüle Lüle Columbia Plak 22178 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Ebrulerinin Zahmi Nihandır Ciğerimde / Zaman Olur Ki Ânın Hacle-İ Visâlinde Columbia Plak 22179 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Gönül Şarkıları / Hayal İçinde Akıp Geçti Columbia Plak 22180 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Gönülden Bağlıyım / Silinmez İçimden Columbia Plak 22182 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Bu Akşam Buluşalım / Sallasana Mendilini Columbia Plak 22183 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Ben Melamet Hırkasını / Otomobil Şarkısı Columbia Plak 22185 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Herkes Gitti Yalnız Kaldım Meyhanede / Razıyım Görmeye Ben Yüzünü Aydan Aya Columbia Plak 22190 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Ey Zalim / Pencereden Kuş Uçtu Columbia Plak 22191 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Erenler / Sen Sanki Baharın Columbia Plak 22193 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Manavgat Yolları / Şen Olasın Ürgüp Columbia Plak 270211 Edit
Taş Plak 19xx Ahmet Cankat Aşka Nasıl Erdim / Seni Sevdim Pek Çok Sevdim Columbia Plak 439 Edit
Taş Plak 19xx Aşık Davut Sulari Ceran / Sarı Çiçek Sarartıyor Columbia Plak 443 Edit
Taş Plak 19xx Hüseyin Oylum Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık / Al Mendili Mendili Columbia Plak 444 Edit
Taş Plak 19xx Saniye Can Kızım Seni Aliye Vereyim Mi / Dalgacı Hasan Columbia Plak 445 Edit
Taş Plak xxxx Aşık Veysel Derdimi Dökersem / Salınıp Giderken Columbia Plak 449 Edit
Taş Plak 19xx Adnan Türközü (Aşık Harbi) Gelin Kaynana Türküsü / Yandım İki Avrat Elinden Columbia Plak 452 Edit
Taş Plak 19xx Kemal Çığrık Bie Seher Vaktinde / Göl Başına Vardım Columbia Plak 456 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Öyle Sermestim Ki İdrak Etmesem / Yaralı Yaralı Düştüm Gurbete Columbia Plak 461 Edit
Taş Plak 19xx Zekeriya Bozdağ Berber Türküsü / Kardeş Kurşunu Columbia Plak 469 Edit
Taş Plak 19xx Hüseyin Oylum Ben Feleği Gördüm / Bugün Pazar Günüdür Columbia Plak 474 Edit
Taş Plak 19xx Nigar Uluerer Maniki Dünya Maniki / Ruhumda Bahar Açtı Columbia Plak 475 Edit
Taş Plak 19xx Zekeriya Bozdağ Dalından Ayrılan Kuru Yaprağın / Yeşil İpek Bükeyim Columbia Plak 479 Edit
Taş Plak 19xx Gülcan Sevim (Bilgin) Al Yazmanın Kenarı / Hadi Oğlan İşine Düşme Benim Peşime Columbia Plak 484 Edit
Taş Plak 19xx Ziya Taşkent Bahar Kadar Güzelsin / Güle Sorma O Bilmez Columbia Plak 490 Edit
Taş Plak 19xx Saime Sinan Bekledimde Gelmedin / Menekşe Gözler Hülyalı Columbia Plak 495 Edit
Taş Plak 19xx Aşık Davut Sulari Benim Nazlı Yarim / Siyah Perçem Columbia Plak 499 Edit
Taş Plak 19xx Hüseyin Oylum Deli Kız Sini Geliyor / Muallim (Penceresi Cam Cama) Columbia Plak 500 Edit
Taş Plak 19xx Ahmet Cankat Sevişmenin Yoktur Vakti / Bu Dünyada Kimin Nesi Var Columbia Plak 502 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Manada Güzel Ruhta Güzel / Şu Yollar Uzar Gider Columbia Plak 506 Edit
Taş Plak 19xx Eyüp Uyanıkoğlu Amanın Yandım Taksi / Sinema Locaları Columbia Plak 507 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Aksaray’dan Geçer İken / Akşam Oldu Yine Bastı Karalar Columbia Plak 509 Edit
Taş Plak xxxx Zekeriya Bozdağ Badeli Nahsenin Ağıtı / Çavuş Sizin Eviniz Columbia Plak 511 Edit
Taş Plak 19xx Aşık İhsani Aşık İhsan Ve Güllüşahın Buluşması /Tanburam Columbia Plak 512 Edit
Taş Plak xxxx Neşe Can Rüzgar Kırdı Dalımı / Unutulmaz Adınla Columbia Plak 515 Edit
Taş Plak xxxx Neşe Can Aklımda Sen / Gönlümle Oturdum Da Columbia Plak 516 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Rüyamda Gördüm Mühımı / Yolum Suriyeye Halepe Columbia Plak 522 Edit
Taş Plak 19xx Zekeriya Bozdağ Mor Koyun / Muktadın Ağıtı Columbia Plak 523 Edit
Taş Plak 19xx Saime Sinan Ben Aşksız Yaşayamam / Çoban Çeşmesi Columbia Plak 526 Edit
Taş Plak xxxx Adnan Varveren Adalara Gel (Kızlar Çiçek Topluyor) / Ben Bir Çapkın Şoförüm Columbia Plak 527 Edit
Taş Plak 1961 Handan Kara Ağlatma Beni / Ben Gönülden Columbia Plak 528 Edit
Taş Plak 19xx Kemal Çığrık Gül Dalına Konmuş Bülbül Yavrusu / Kara Tren Gelmez Mi Ola Columbia Plak 530 Edit
Taş Plak 19xx Aşık Davut Sulari Nurhak Dağı / Tercan Seması Columbia Plak 535 Edit
Taş Plak xxxx Neşe Can Kaçamazsın / Yolcu (Arabacı) Columbia Plak 537 Edit
Taş Plak 19xx Saniye Can Değirmenci Dayı / Yeşilim Yeşilim Columbia Plak 539 Edit
Taş Plak 1963 Handan Kara Akasyalar Açarken / Kederden Mi Bilmem Neden Columbia Plak 545 45lik olarak da yayınlandı. Edit
Taş Plak xxxx Neşe Can Aylardır Gül Yüzünü Göremez Oldum Senin / Beni Columbia Plak 550 Edit
Taş Plak 19xx Zekeriya Bozdağ Nurettin'in Ağıtı / Seni Gidi Mavili Columbia Plak 551 Edit
Taş Plak 19xx Zekeriya Bozdağ Dalyadan Gel / Elli Altın Yolladım Columbia Plak 564 Edit
Taş Plak 19xx Bayram Aracı Aydost Bozlağı / Leylanın Bakışları Columbia Plak 569 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Gönülden Şikayet / Karasevdasını Çektiğim Columbia Plak 571 Edit
Taş Plak 1963 Orhan Gencebay Meğer Sevmek Pek Yalanmış / Metelik Oyun Havası Columbia Plak 573 Orhan Kencebay adıyla yayınlandı. A - Meğer Sevmek Pek Yalanmış (*) müzik: Orhan Uğurluel B - Metelik Oyun Havası kaynak kişi: Halil Sargun / Samsun Türküsü (*) Bu eser için, Nuri Sesigüzel'in 45'liğinde, müzik Orhan Uğurluel olarak geçer. MESAM'da ise Abdullah Nail Bayşu yazılıdır. Edit
Taş Plak 19xx Hüseyin Oylum Sabahtan Uğradım Ben Bir Fidana / Şu Benim Divane Gönlüm Columbia Plak 575 Edit
Taş Plak xxxx Neşe Can Dünyada Biricik Sevdiğim Sensin / Gel Gitme Kalmasın Gözüm Yollarda Columbia Plak 576 Edit
Taş Plak xxxx Neşe Can Koş Gel Artık Kollarıma / Ne Zaman Geleceksin Columbia Plak 577 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Ararım Ararım Seni Her Yerde / Üsküdar’a Giderken Aldı Da Bir Yağmur Columbia Plak 580 Edit
Taş Plak xxxx Adnan Varveren Bekliyorum Ben Seni / Koşa Koşa Gel Bana Columbia Plak 584 Edit
Taş Plak 19xx Mine Coşkun Bağa Girdim Kiraza / Orucu Tuttum Da Columbia Plak 585 Edit
Taş Plak 19xx Hüseyin Oylum Cemali'ye Ağıt / Gül Ey Seni Alır Dağa Kaçarım Columbia Plak 587 Edit
Taş Plak 19xx Bayram Aracı Ankara Zil Oyun Havası / Şu Çorumun Güzelleri Columbia Plak 593 Edit
Taş Plak 19xx Zekeriya Bozdağ Gardiyan / İnlesem Bağrıma Basıp Sazımı Columbia Plak 598 Edit
Taş Plak 1963 Orhan Gencebay Yare Pazen Seçemedim / Yeni Yolun Düzleri Columbia Plak 600 Orhan Kencebay adıyla yayınlandı. A - Yare Pazen Seçemedim söz ve müzik: Yıldıray Çınar B - Yeni Yolun Düzleri söz ve müzik: Samsun Türküsü Edit
Taş Plak 19xx Mine Coşkun Hatırına Gelmez Mi / Yıktın Beni Columbia Plak 602 Edit
Taş Plak xxxx Neşe Can İçtim Bu Gece / Susadım Gülüşüne Columbia Plak 606 Edit
Taş Plak 19xx Hüseyin Gökmen Süzül Güzel Süzül De Gel / Yaralı Bir Kuş Gibi Columbia Plak 607 Edit
Taş Plak 19xx Saniye Can İçme Demedim Mi Ben / Gel Osmanım Gel Columbia Plak 608 Edit
Taş Plak 19xx Kemal Çığrık Ağlayarak Düştüm Tozlu Yollara / Havalar Bulanık Kar Mı Yağacak Columbia Plak 612 Edit
Taş Plak xxxx Neşe Can Canım Benim Gülüm Benim / Nasıl Ayrıldın Benden Columbia Plak 616 Edit
Taş Plak 19xx Nigar Uluerer Hasta Kalbim / O Yeşil Gözlere Leylam Columbia Plak 617 Edit
Taş Plak 19xx Zekeriya Bozdağ Askere Mektup / Gamkasavet Columbia Plak 618 Edit
Taş Plak 1963 Handan Kara Aç Kalbini Gireyim / Bir Umulmaz Derde Düştüm Columbia Plak 620 Edit
Taş Plak 19xx Mine Şen Altın Tabakta Vişne / Derdimi Unuttum Columbia Plak 621 Edit
Taş Plak xxxx Adnan Varveren Irmak Gibi Çağlatma / Gel De Beni Bekletme Columbia Plak 622 Edit
Taş Plak xxxx Neşe Can Aylar Yıllar Geçti / Yine Hazan Mevsimi Geldi Columbia Plak 631 Edit
Taş Plak 19xx Hüseyin Gökmen Akşamı Getiren Sesleri Dinle / Bakma Artık Yüzüme Columbia Plak 638 Edit
Taş Plak 19xx Kemal Çığrık Sokak Arasında Kanlı Kasaplar / Talihim Kara İmiş Columbia Plak 641 Edit
Taş Plak 19xx Mine Şen Sinem Yaralı / Vefasız Yari Neyliyem Columbia Plak 642 Edit
Taş Plak 19xx Zekeriya Bozdağ Harman Yeri / Erzurum'dan Da Esen Rüzgar Columbia Plak 650 Edit
Taş Plak xxxx Neşe Can Aşk Masalmış / Gönülden Sevdim Seni Columbia Plak 652 Edit
Taş Plak xxxx Neşe Can Bu Bahar Akşamında / Senin Güzel Yüzünü Columbia Plak 655 Edit
Taş Plak 1964 Orhan Gencebay Felek Gurbete Attın / Neredesin Leylam Columbia Plak 669 Orhan Kencebay adıyla yayınlandı. A - Felek Gurbete Attın müzik: Orhan Gencebay B - Neredesin Leylam Edit
Taş Plak xxxx Adnan Varveren Altın Kafes / Böyle Olur Mu Columbia Plak 679 Edit
Taş Plak xxxx Adnan Varveren Yarin Yaylası / Raci-Selma Columbia Plak 695 Edit
Taş Plak 1964 Orhan Gencebay Ağla Sazım Ağla / Gurbet Elde Columbia Plak 699 Orhan Kencebay adıyla yayınlandı. A - Ağla Sazım Ağla derleyen: Cihan Koral B - Gurbet Elde söz: Turan Saydam / müzik: Orhan Gencebay "Gurbet Elde" türküsünün sözleri Gencebay üstada ait olsa da kendisi, sözleri merhum arkadaşı Turan Saydam'a adamıştır. Yeni düzenleme ve "Gurbet" ismi ile "Ben Topraktan Bir Canım" albümünde tekrar okunmuştur. Edit
Taş Plak xxxx Yıldıray Çınar Ana Beni Eversene / Mecnun Gibi Columbia Plak 737 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Yüzüm Şen Hatıram Şen Meclisim Şen / İnleyen Ahım Columbia Plak RT 17951 Edit
Taş Plak 1960 Neşe Karaböcek Allome / Tin Tin Tini Mini Hanım Columbia Plak RT 17971 Ankara Karaböcekler Olarak Edit
Taş Plak 1960 Behiye Aksoy Be Bahçevan / Gönül Gel Gitme Columbia Plak RT 513 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Yüksek Eyvanlarda / Demo Plak ( Tek Yüz ) Columbia Plak xxxxx Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) İnleyen Ahım / Demo Plak ( Tek Yüz ) Columbia Plak xxxxx Edit
45lik 19xx Çelebi Mehmet Acı Bana Kıyma Bana / ? Columbia Plak Edit
45lik 19xx Çelebi Mehmet Çapkın Hovarda / ? Columbia Plak Edit
45lik 19xx Hüseyin Oylum Şaha Doğru Giden Kervan / Ne Ağlarsın Columbia Plak Edit
45lik 1971 Hayati Kafe Det Är Hårda Tider Columbia Plak İsveç'te Yayınlandı. Edit
45lik 1967 Zekeriya Bozdağ Kırşehir Gülleri / Anam Yol Üstüne Gelirse Columbia Plak Edit
45lik 1968 Durul Gence Sıra Bende / Mutluyum Senin Yanında Columbia Plak Haldun Özdenizmen 45liginde Grubuyla Eslik Ediyor. Edit
45lik 19xx Sadi Hoşses Nat-I Mevlana 1. Kısım / Nat-I Mevlana 2. Kısım Columbia Plak 0685 Edit
45lik 19xx Serpil Erköse Kaderim Bu / Çapkın Columbia Plak 0817 Edit
45lik 19xx Piçoğlu Osman Trabzon Ören Havası / Sıksara Oyun Havası Columbia Plak 0831 Edit
45lik 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Sevdim Vallah Severim Billah / Bilmiyordum Sevgiyi Bir Gün Haber Verdin Bana Columbia Plak 0846 Edit
45lik 19xx Piçoğlu Osman Romiko / Tamzara Havası Columbia Plak 0849 Edit
45lik 1967 Aka Gündüz Kutbay Neylerle Saz Eserleri / Kemençe İle Rast Taksim Columbia Plak 0858 Edit
45lik 1969 Gün Yüksel Ağla Ki / Sen Bana Yetersin Columbia Plak 0859 Edit
45lik 1971 Kutlu Payaslı Üzgün Değiliz / Kadeh Kadeh Dolaştırma Columbia Plak 0871 Edit
45lik 1971 Kutlu Payaslı Eskişehirspor Marşı / Gel Columbia Plak 0872 Edit
45lik 1967 Orhan Akdeniz Kanaryam / Felek Yar Olmadı (Uzun Hava) Columbia Plak 0874 Orhan Akdeniz'in İlk 45'lik Plağı. Edit
45lik 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Şendim Ne Gamım Vardı / Sarı Kurdela Columbia Plak 0876 Edit
45lik 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Yüzüm Şen Hatıram Şen / Kaç Aşk Yaşadın Columbia Plak 0880 Edit
45lik 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Kalbimde Senin Aşkın / Yemeni Bağladım Telli Başına Columbia Plak 0881 Edit
45lik 19xx Ahmet Üstün İnleyen Nağmeler / Gizli Aşk Columbia Plak 0886 Edit
45lik 19xx Ahmet Üstün İnkisar / Eski Sevda Columbia Plak 0888 Edit
45lik 19xx Gönül Öner Cefa İçin Yaratmış / Kimsesiz Columbia Plak 0889 Edit
45lik 19xx Güneri Tecer Saemaşık Gülleri / Hatıra Columbia Plak 0892 Edit
45lik 19xx Özcan Altay Yazık Değil Mi Bana / Deniz Ülkesinde Columbia Plak 0914 Edit
45lik 1968 Orhan Akdeniz Fani Dünyada Gülemiyorum / Gurbet Gezen Garibim Columbia Plak 0936 Edit
45lik 1969 Necati Dindaş Uğurumsun Benim / Alay Mı Ediyorsun Columbia Plak 0949 Edit
45lik 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Yeşil Kurbağalar / Elemi Atamayan Dağlar Columbia Plak 12285 Edit
45lik 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Son Ninni (1) / Son Ninni (2) Columbia Plak 17261 Edit
45lik 19xx Piçoğlu Osman Eşref Bey Şarkısı / Giresun Karşılaması Columbia Plak 17818 Edit
45lik 19xx Piçoğlu Osman Trabzon Şarkısı Fadime / Trabzon Kahya Şarkısı Columbia Plak 17855 Edit
45lik 1960 Hafız Burhan (Sesyılmaz) Her Yer Karanlık (1) / Her Yer Karanlık (2) Columbia Plak 17950 Daha Önce Yayinlanan Tas Plagin 45lik Versiyonu. Edit
45lik 1965 Zekeriya Bozdağ İpekli Yorganı Dürmeli / Bu Yıl Dağların Karı Erimez Columbia Plak 23 337 Almanya Baskı Edit
45lik 1962 Fahri Kayahan Üç Beyler / Ham Meyvayı Kopardılar Columbia Plak 25 Üç Beyler (Malatyali Fahri Okuyor) / Ham Meyvayi Kopardilar (Bayram Araci Okuyor) Edit
45lik 1962 Zekeriya Bozdağ Berber / Kardaş Kurşunu (Maya) Columbia Plak 32 Ingiltere Basimi. Edit
45lik 1963 Nezahat Bayram Kızım Seni Aliye Vereyim Mi / Cevizin Yaprağı Dal Arasında Columbia Plak 446 Edit
45lik 1963 Baki Çallıoğlu Bağrıyanık / Öldürecekler Beni Beni Columbia Plak 450 Tas Plak Olarak Da Yayınlandı. Edit
45lik 1963 Nezahat Bayram Erzurum Dağları Kar İle Boran / Bir De De Gel Columbia Plak 451 Edit
45lik 1963 Nezahat Bayram Kadir Mevlam Senden Bir Dileğim Var / Mektebin Bacaları Columbia Plak 455 Edit
45lik 1963 Nezahat Bayram Köylü Kızı Un Eliyor / Seversen Bir Güzel Sev Columbia Plak 458 Edit
45lik 19xx Ayla Büyükataman Anladım Sevmiyeceksin / Zamanla Belki Geçer Columbia Plak 462 Edit
45lik 1963 Zekeriya Bozdağ Berber Türküsü / Kardes Kurşunu (Maya) Columbia Plak 469 Edit
45lik 1967 Zekeriya Bozdağ Yeşil İpek Bükeyim / Dalından Ayrılan Kuru Columbia Plak 479 Edit
45lik 1963 Nezahat Bayram Ala Geyik / Ayvacı Geliyor Ayvacı Columbia Plak 487 Edit
45lik 1963 Nezahat Bayram Arabım Vallahi / Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma Columbia Plak 489 Edit
45lik 1964 Nezahat Bayram Gidin Turnalar Gidin / Cano Cano Cano Columbia Plak 501 Edit
45lik 1964 Nezahat Bayram Bakkal Türküsü / Mardin Güzeli Columbia Plak 505 Edit
45lik 1964 Zekeriya Bozdağ Çavuş Sizin Eviniz / Badeli Nahsen'in Ağıtı Columbia Plak 511 Edit
45lik 1964 Nezahat Bayram Ağam Bu Da Naz / Ayşe Suya Gidiyor Columbia Plak 520 Edit
45lik 1964 Zekeriya Bozdağ Muktadın Ağıtı / Mor Koyun Meler Gelir Columbia Plak 523 Edit
45lik 1964 Nezahat Bayram Saçın Uzun Öreyim / Vallah Columbia Plak 529 Edit
45lik 1964 Nezahat Bayram Çeçeno / Kara Tren Gelmez Mi Ola Columbia Plak 531 Edit
45lik 1964 Neşe Can Yalvarıyorum / Beni Columbia Plak 550 Edit
45lik 1964 Zekeriya Bozdağ Nurettin'in Ağıtı / Seni Gidi Mavili Columbia Plak 551 Edit
45lik 1964 Şecaattin Tanyerli Gamzelerin (Rok-Tango) / En Son Hatıram (Bolero) Columbia Plak 554 Edit
45lik 1964 Şecaattin Tanyerli Hülya / Çapkın Columbia Plak 563 Edit
45lik 1964 Nezahat Bayram Yeşik İpek Bükene / Kuş Diline Hayran Columbia Plak 570 Edit
45lik 1963 Orhan Gencebay Meğer Sevmek Pek Yalanmış / Metelik Oyun Havası Columbia Plak 573 Orhan Kencebay adıyla yayınlandı. A - Meğer Sevmek Pek Yalanmış müzik: Orhan Uğurluel B - Metelik Oyun Havası kaynak kişi: Halil Sargun / Samsun Türküsü Edit
45lik 1964 Neşe Can Fidan Boylum (Gel Gitme Kalmasın Gözüm) / Dünyada Biricik Sevdiğim Sensin Columbia Plak 576 Edit
45lik 1964 Neşe Can Koş Gel Artık Kollarıma / Ne Zaman Geleceksin Columbia Plak 577 Edit
45lik 1964 Nezahat Bayram Menekşe Koymuşlar Gülün Adını / Hayriyem Columbia Plak 578 Edit
45lik 1964 Nezahat Bayram Karşıda Medreseler / Ay Karanlık Bulamadım Yolumu Columbia Plak 581 Edit
45lik 1964 Nezahat Bayram Ceviz Oynamaya Geldim Odana / Yola Gel Sevdiğim Columbia Plak 582 Edit
45lik 19xx Erköse Kardeşler Edirne Karşılaması / Kağıthane Çiftetellisi Columbia Plak 588 Edit
45lik 1964 Nezahat Bayram Şu Kışlanın Kapısına / Kar Etmez Ahım Columbia Plak 589 Edit
45lik 1964 Nezahat Bayram Çarşıda Çalışırım / Gel Beri Beri Columbia Plak 590 Edit
45lik 1964 Nezahat Bayram Züğürt (Nem Alacak Felek Benim) / Gurbet Ellerinde Söyler Ağlarım Columbia Plak 596 Edit
45lik 1964 Nezahat Bayram Ta Ezelden Yüzüm Gülmez Ağlarım / Arpa Buğday Taneler Columbia Plak 597 Edit
45lik 1967 Zekeriya Bozdağ Gardiyan (Maya) / İnlesem Bağrıma Basıp Sazımı Columbia Plak 598 Edit
45lik 1963 Orhan Gencebay Yare Pazen Seçemedim / Yeni Yolun Düzleri Columbia Plak 600 Orhan Kencebay adıyla yayınlandı. A - Yare Pazen Seçemedim söz ve müzik: Yıldıray Çınar B - Yeni Yolun Düzleri söz ve müzik: Samsun Türküsü Edit
45lik 1965 Neşe Can Susadım Gülüşüne / İçtim Bu Gece Columbia Plak 606 Edit
45lik 19xx Saniye Can Gel Osmanım Gel / İçme Demedim Mi Ben Columbia Plak 608 Edit
45lik 1965 Nigar Uluerer Haydar-Haydar / Avare Derler Bana Columbia Plak 609 Edit
45lik 1965 Neşe Can Canım Benim Gülüm Benim / Nasıl Ayrıldın Benden Columbia Plak 616 Edit
45lik 1965 Zekeriya Bozdağ Askere Mektup / Gamkasavet Columbia Plak 618 Edit
45lik 1965 Adnan Varveren Gelde Beni Bekletme / Irmak Gibi Çağlatma Columbia Plak 622 Edit
45lik 1965 Nezahat Bayram Sarılma Çapaya / Tosino Columbia Plak 628 Edit
45lik 1965 Nezahat Bayram Güzele Bak Güzele / Şu Uzun Gecenin Gecesi Olsam Columbia Plak 629 Edit
45lik 1965 Neşe Can Aylar Yıllar Geçti / Yine Hazan Mevsimi Geldi Columbia Plak 631 Edit
45lik 1965 Şenay Sil Gözyaşlarını / Ayrılalım Ağlamadan Columbia Plak 634 Edit
45lik 1965 Güzide Kasacı Unut Sevme Beni / Çapkın Esmerim Columbia Plak 635 Edit
45lik 1965 Baki Çallıoğlu Çiçek Böcek / Şıpıdık Şıpıdık (Çiçekçi Leyla Filminden) Columbia Plak 636 Edit
45lik 1965 Hüseyin Gökmen Akşamı Getiren Sesleri Dinle / Bakma Artık Yüzüme Columbia Plak 638 Edit
45lik 1965 Adnan Varveren Bağımda Açan Gül Gibisin / Aşıkım Sana Dilber Columbia Plak 643 Edit
45lik 1965 Şenay Sakla Kimse Görmesin / Sen De İç Benimle Columbia Plak 648 Edit
45lik 1965 Zekeriya Bozdağ Harman Yeri / Erzurum'dan Da Esen Rüzgar (Maya) Columbia Plak 650 Edit
45lik 1965 Nezahat Bayram Keklik Gibi Kanadımı Süzmedim / Bırak Be Zalim Bırak Columbia Plak 651 Edit
45lik 1965 Neşe Can Gönülden Sevdim Seni / Aşk Masalmış Columbia Plak 652 Edit
45lik 1965 Güzide Kasacı Adana'nın Yolları Taştan / Üsküdar'a Gider İken Aldı Da Bir Yağmur Columbia Plak 653 Edit
45lik 1965 Güzide Kasacı Katibim / Aman Adanalı Columbia Plak 653 Edit
45lik 1965 Neşe Can Bu Bahar Akşamında / Senin Güzel Yüzünü Columbia Plak 655 Edit
45lik 1965 Baki Çallıoğlu Leyla Sayar / Şıpsevdi Columbia Plak 657 Edit
45lik 1965 Güzide Kasacı Yaz Geldi Gülüm Eğlenelim / Adalardan Bir Yar Gelir Bizlere Columbia Plak 658 Edit
45lik 1965 Zekeriya Bozdağ Atım Kalk Gidelim 1 / Atım Kalk Gidelim 2 Columbia Plak 658 Edit
45lik 1965 Güzide Kasacı Hangi Bağın Bağbanısan (Türkü) / Benim Yarim Yaramazdır (Türkü) Columbia Plak 662 Edit
45lik 1965 Neşe Can Gece Kuşu / Ötme Bülbül Garip Garip Columbia Plak 666 Edit
45lik 1965 Nezahat Bayram Zeyno Bana Kar Getir / Sabahınan Sabahınan Columbia Plak 667 Edit
45lik 1965 Zekeriya Bozdağ Bitmedi Gözümün Kan İle Yaşı (Maya) / Nonoşum (Kurbani) Columbia Plak 668 Edit
45lik 1964 Orhan Gencebay Neredesin Leylam / Felek Gurbete Attın Columbia Plak 669 Orhan Kencebay adıyla yayınlandı. A - Felek Gurbete Attın müzik: Orhan Gencebay B - Neredesin Leylam Edit
45lik 1965 Neşe Can Derin Siyah Gözlerin Gülsün Artık Sevgilim / Meyhaneci Columbia Plak 675 Edit
45lik 1965 Nezahat Bayram Tanrıdan Diledim Bu Kadar Dilek / Mihrican Mı Değdi ? Columbia Plak 676 Edit
45lik 1965 Güzide Kasacı Yalnız Kaldım Da Şimdi / Acı Bana Columbia Plak 677 Edit
45lik 1965 Adnan Varveren Böyle Olur Mu / Altın Kafes Columbia Plak 679 Edit
45lik 1965 Neşe Can İnsan Doğarken Ağlar / İlk Ve Son Columbia Plak 686 Edit
45lik 1965 Güzide Kasacı Aşkımız Bir Demet Menekşe / Aşk Bir Ömre Bedeldir Columbia Plak 687 Edit
45lik 1967 Mustafa Kandıralı Kandıralı Karşılaması / Arap Çiftetellisi Columbia Plak 689 Edit
45lik 1965 Adnan Varveren Yarin Yaylası / Raci - Selma Columbia Plak 695 Edit
45lik 1964 Orhan Gencebay Ağla Sazım Ağla / Gurbet Elde Columbia Plak 699 Orhan Kencebay adıyla yayınlandı. A - Ağla Sazım Ağla derleyen: Cihan Koral B - Gurbet Elde söz: Turan Saydam / müzik: Orhan Gencebay Edit
45lik 1966 Aşık İhsani Güllüşahın Peşinde / Sen Gelmez Diye Columbia Plak 703 Edit
45lik 1966 Güzide Kasacı Karakaş Gözlerin Elmas (Türkü) / Bahçelere Ay Doğdu (Türkü) Columbia Plak 704 Edit
45lik 1966 Nezahat Bayram Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma / Ala Geyik Columbia Plak 705 Edit
45lik 1966 Nezahat Bayram Yeşil İpek Bükene / Cano Cano Columbia Plak 706 Edit
45lik 1966 Neşe Can Rüzgar Kırdı Dalımı / Unutulmaz Adınla Columbia Plak 707 Edit
45lik 1966 Neşe Karaböcek Tin Tin Tini Mini Hanım / Berde Oyun Havası Columbia Plak 708 Edit
45lik 1966 Nezahat Bayram Erzurum Dağları / Cevizin Yaprağı Dal Arasında Columbia Plak 709 Edit
45lik 1966 Saime Sinan Yıldızlı Semalarda / Günaydın Columbia Plak 712 Edit
45lik 1966 Neşe Can Unutmadım Seni Ben / Aşkımı Bilmedin Columbia Plak 713 Edit
45lik 1966 Güzide Kasacı Senin Derdin / Yıl Geçti Ay Geçti Columbia Plak 715 Edit
45lik 1966 Nezahat Bayram Yandım Şeker Oğlan / Giderim Giderim (Maya) Columbia Plak 716 Edit
45lik 1966 Yıldıray Çınar Evlerinin Önü Kuyu / Nasıl Yar Diyeyim Böyle Yare Columbia Plak 718 Edit
45lik 1966 Zekeriya Bozdağ Ankara Oyun Havası / Bülbül Havalanmış Columbia Plak 719 Edit
45lik 1966 Neşe Can Karşıdan Geç Göreyim / Sen De Terk Etme Beni Columbia Plak 722 Edit
45lik 1966 Zekeriya Bozdağ Sarı Yıldız Oyun Havası / Şu Karşı Ki Dağlar (Bozlak) Columbia Plak 724 Edit
45lik 1966 Nezahat Bayram Hastane Önünde / Yarimin Kendi Güzel Columbia Plak 725 Edit
45lik 1966 Mustafa Kandıralı Orijinal Çiftetelli / Nihavend Longa Columbia Plak 730 Edit
45lik 1966 Güzide Kasacı Ömrüm Seni Sevmekle Nihayet Bulacaktır / Karakedi Columbia Plak 735 Edit
45lik 1966 Zekeriya Bozdağ Misket / Uyan Hacı Beyim Columbia Plak 735 Edit
45lik 1966 Ali Ekber Çiçek On Dört Yılda Gezdim Pervanelikte (Haydar Haydar) / Bir Gül İçin Bülbül Giymiş Kareler Columbia Plak 736 Edit
45lik 1966 Yıldıray Çınar Ana Beni Eversene / Bir Mecnun Gibi Columbia Plak 737 Edit
45lik 1966 Zekeriya Bozdağ Orhan Subay'a Ağıt / Ela Gözlü Nazlı Yari Görem Dedim Göremedim Columbia Plak 738 Edit
45lik 1966 Nezahat Bayram Dağlara Çıktım Da (U.H.) / İndim Yarin Bahçesine Columbia Plak 739 Edit
45lik 1966 Aşık Daimi Şu Dünyanın Ötesini / Ezel Bahar Olmayınca Columbia Plak 743 Edit
45lik 1966 Yıldıray Çınar Aman Dünya Ne Dar İmiş / Bad- I Sabah Selam Söyle O Yare Columbia Plak 748 Edit
45lik 1966 Zekeriya Bozdağ Küçükten Görmedim Ana Kucağı (Bozlak) / Nar Ağacı Columbia Plak 749 Edit
45lik 1966 Nezahat Bayram Bağa Girdim Üzüme / Naz Etme A Cicim Columbia Plak 751 Edit
45lik 1966 Nezahat Bayram Amanin Başım / Taşa Çaldım Ayva İle Narımı Columbia Plak 752 Edit
45lik 1967 Güzide Kasacı Çamlar Arasında Süzülürken / Huysuz Ve Tatlı Kadın Columbia Plak 753 Edit
45lik 1966 Güzide Kasacı Çiçekten Çiçeğe / Sabah Olmasın Columbia Plak 754 Edit
45lik 1966 Münir Nurettin Selçuk Yıldızlar / Hatırla Mazi Mesudu Columbia Plak 758 Edit
45lik 1966 Zekeriya Bozdağ Atım Arap / İki Bülbül Columbia Plak 758 Edit
45lik 1966 Rüştü Demirci Kalbimi Çaldın Gittin / Sen Bir Kuş Olsan Columbia Plak 762 Edit
45lik 1966 Yıldıray Çınar Selviye Benzer Meşesi / Diyar Diyar Gezdim Columbia Plak 763 Edit
45lik 1966 Aşık Daimi Ela Gözlü Pirim Geldi / Meste Deli Gönül Meste Columbia Plak 764 Edit
45lik 1966 Zekeriya Bozdağ Fidayda / Aman Gezdir Ağam Kıratı Gezdir Columbia Plak 765 Edit
45lik 1966 Yıldıray Çınar Yalancı Dünyaya Konup Göçenler / Çoktan Beri Dostu Gördüğüm Yoktur Columbia Plak 766 Edit
45lik 1966 Münir Nurettin Selçuk Aziz İstanbul / Bir Gülşene Vardık Columbia Plak 767 Edit
45lik 1966 Yıldıray Çınar Kaçma Benden / Güller Açsa Bağlar Gibi Columbia Plak 768 Edit
45lik 1966 Rüştü Demirci Aşk Olmadan Meşk Olmaz / Kiraz Dudaklı Şaziye Columbia Plak 769 Edit
45lik 1966 Zekeriya Bozdağ Çubuk Uzun / Soğuk Su Başında Columbia Plak 770 Edit
45lik 1966 Güzide Kasacı Ah Dedim Vah Dedim / Bu Dünya Böyledir İşte Columbia Plak 771 Edit
45lik 1966 Güzide Kasacı Makber / Istırap Dolu Gönlüm Columbia Plak 772 Edit
45lik 1966 Nezahat Bayram Sobalarımda Kuru Meşe Yanıyor / Çömüdümü Columbia Plak 772 Edit
45lik 1966 Nezahat Bayram Allı Turnam / Saçın Sarı Columbia Plak 774 Edit
45lik 1966 Neşe Can Bu Güzellik Bu Çağında / Canımın İçi Columbia Plak 775 Edit
45lik 1966 Yıldıray Çınar Felek / Nazlı Yarim Dilindeki Lezzeti Columbia Plak 776 Edit
45lik 1966 Aşık Seyit Meftuni (İbrahim Memo Temiz) Gelmiş İken Şu İllere / Sabahtan Cemalin Seyran Eyledim Columbia Plak 777 Edit
45lik 1966 Aşık Seyit Meftuni (İbrahim Memo Temiz) Dayanmaz Derdimin Dermanı Haydar / Huri Melekmisin Gökden Mi İndin Columbia Plak 778 Edit
45lik 1966 Zekeriya Bozdağ Postacı Sevgilimden Mektup Varmı? / Mihribanım Columbia Plak 786 Edit
45lik 1967 Güzide Kasacı Karanfilsin Kapkara / Kul Öksüz Columbia Plak 791 Edit
45lik 1966 Aşık Daimi İnsan Kısım Kısım / Yücelere Çıksam Yar Gelir Columbia Plak 796 Edit
45lik 1966 Bilal Bozdağ Bir Güzelin Derdi Var / Çaresiz Derdime Çare Columbia Plak 797 Edit
45lik 1967 Güzide Kasacı Seninle Bir Sonbahar / Kollarımda Beklerim Columbia Plak 802 Edit
45lik 1967 Güzide Kasacı Nazlı Kelebk / Yollar Uzak Gelemedim Columbia Plak 803 Edit
45lik 1967 Yıldız Yurtsever Gönül Gel Seninle / Kuzu Meliyor Columbia Plak 807 Edit
45lik 1967 Aşık Daimi Üç Güzeller / Bunca Kahrı Columbia Plak 808 Edit
45lik 1967 Aşık Daimi Pirin Cemali Güldür / İsmin Cennette Gezer Columbia Plak 810 Edit
45lik 1967 Güzide Kasacı Anlarsın Ya / Ağla Gitar Columbia Plak 816 Edit
45lik 1967 Nigar Uluerer Nigarin Leylası / O Yeşil Gözlerede Leylam / Hasta Kalbim Columbia Plak 817 Edit
45lik 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Ne Güzeldir Bakışın / Yandım Sana Baktıkça Columbia Plak 818 Edit
45lik 1967 Aşık Veysel Toprak (1. Kısım) / Toprak (2. Kısım) Columbia Plak 819 Edit
45lik 1967 Nezahat Bayram Kayalar Kayalar / Kaşları Kara Gözleri Ela Columbia Plak 821 Edit
45lik 1967 Nezahat Bayram Yumurtanın Kulpu Yok / Dertliyim Dermana Geldim Columbia Plak 822 Edit
45lik 1967 Zekeriya Bozdağ Çiçek Dağı / Elleri Ufacık Ufacık Columbia Plak 823 Edit
45lik 1967 Aşık Daimi Rahmeyle Güzeller Şahı / Gönül Ne Gezersin Columbia Plak 826 Edit
45lik 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Adalardan Bir Yar Gelir / Çamlıcada Bie Yaz Gecesi Columbia Plak 829 Edit
45lik 1967 Zekeriya Bozdağ Gesi Bağları / Kızılırmak (Ağıt) Columbia Plak 832 Edit
45lik 1967 Zekeriya Bozdağ Çiftetelli / Karşılama Columbia Plak 835 Edit
45lik 1967 Nezahat Bayram Serpilde Gel / Kahpe Felek Columbia Plak 836 Edit
45lik 1967 Aşık Daimi Yürü Sultan Hızır / Aşk Ateşi Yoksa Bir Dermi Columbia Plak 837 Edit
45lik 1967 Zekeriya Bozdağ Ne Güzel Yaraşmış Güller Ayşe'ye / Sultan Süleyman'a Kalmayan Dünya Columbia Plak 838 Edit
45lik 1967 Güzide Kasacı Bana Sensiz Her Şey El / Etme Böyle Naz Columbia Plak 843 Edit
45lik 1967 Durul Gence Dön Bana / Belki Yarın Belki Daha Yakın Columbia Plak 850 Gün 45liginde Grubuyla Eslik Ediyor. Edit
45lik 1967 Serap Mutlu Akbulut Sevmiyorum Seni Artık / Aşk Bilmecesi Columbia Plak 852 Edit
45lik 1967 Serap Mutlu Akbulut Akşamın Olduğu Yerde / Gözlerin Kömür Senin Columbia Plak 853 Edit
45lik 1967 Durul Gence Ağla Ki / Sen Bana Yetersin Columbia Plak 859 Gün 45liginde Grubuyla Eslik Ediyor. Edit
45lik 1967 Gökhan Abur Bu Şarkı Benim Şarkı / Dönelim Gençliğe Columbia Plak 863 Edit
45lik 1967 Rüştü Demirci Sensiz Edemem / Seninle Cennete Columbia Plak 869 Edit
45lik 1967 Rüştü Demirci Beddua Ederim Sana / Kaybettim Aşkın Yolunu Columbia Plak 878 Edit
45lik 1967 Gökhan Abur Gönül Kaçanı Kovalar / Kaybolan Aşk Columbia Plak 879 Edit
45lik 1967 Serap Mutlu Akbulut Gelin Alayı / Gözlerin Senin Gözlerin Columbia Plak 882 Edit
45lik 1967 Rüştü Demirci Kalplerle Şaka Olmaz / Gidersen Güle Güle Columbia Plak 883 Edit
45lik 1967 Rüştü Demirci Seni Nasıl Özledim / Silinmeyen Hatıralar Columbia Plak 884 Edit
45lik 1967 Serap Mutlu Akbulut Yeşil Gözlerinden Muhabbet Kaptım / Gögsüme Çiçek Taktın Ellerinle Columbia Plak 885 Edit
45lik 1968 Semiramis Pekkan Bu Ne Biçim Hayat (Those Were The Days) / İçelim Kendimizden Geçelim Columbia Plak 890 Edit
45lik 1968 Füsun Önal Bitsin Bu Sevda / Hatıralar Dile Gelince Columbia Plak 891 Edit
45lik 1968 Serap Mutlu Akbulut İnleyen Nağmeler / Gizli Aşk Bu Columbia Plak 895 Edit
45lik 1968 Füsun Önal Genç Kız Oldum Ben / Kim Derdi Ki Columbia Plak 898 Edit
45lik 1968 Serap Mutlu Akbulut Son Gece / Aşk Mısın Hayat Mısın? Columbia Plak 900 Edit
45lik 1968 Rüştü Demirci Bekliyorum / Yabanci Columbia Plak 906 Edit
45lik 1968 Rüştü Demirci Sararan Yapraklar / Gecmis Olsun Columbia Plak 909 Edit
45lik 1968 Rüştü Demirci Kadın Zehirli Bir Oktur / Düriyemin Güğümleri Kalaylı Columbia Plak 910 Edit
45lik 1968 Arif Sağ Gam Alırım Gam Satarım / Her Şeyin Var Fiyakası (Zil Havası) Columbia Plak 915 Edit
45lik 1968 Semiramis Pekkan Olmaz Bu İş Olamaz / Samanlık Seyran Olur Columbia Plak 920 Edit
45lik 1968 Semiramis Pekkan Köy Düğünü / Tanrı Verdi Çalmadım Ki Columbia Plak 921 Edit
45lik 1968 Rüştü Demirci Kaç Yıl Geçti Aradan / Ben Leyla'yı Arıyorum Columbia Plak 922 Edit
45lik 1968 Rüştü Demirci Benim İçin Fark Etmez / Kim Demiş Ki Aşk Yalan Columbia Plak 923 Edit
45lik 1969 Füsun Önal Kalbimin Sesi / Acı Columbia Plak 929 Edit
45lik 1969 Cahit Oben Hayal Şehir / Bilinmiyor Columbia Plak 930 Edit
45lik 1969 Ekrem Şahin Utan / Affetmedim İçim Yandı Columbia Plak 931 Edit
45lik 1969 Semiramis Pekkan Ne Geçti Elime / Eski Sandal Columbia Plak 932 Edit
45lik 1969 Semiramis Pekkan Ben Böyleyim / Bir Dost Ararım Columbia Plak 934 Edit
45lik 1969 Ekrem Şahin Merhem Ol Yarama / Mahşere Kadar Columbia Plak 941 Edit
45lik 1969 Tuna Huş Bir Çiçek Bir Böcek / Bir Yaz Gecesi Columbia Plak 944 Edit
45lik 1969 Tuna Huş Sensiz Birgün Düşünmem / Çiri Biri Bi Columbia Plak 945 Edit
45lik 1969 Gönül Taç Ah Gülüm Gülüm / Aman Nidem Dost Nidem Columbia Plak 946 Edit
45lik 1969 Gönül Taç Yalancı Gözler / İçiyorum Columbia Plak 947 Edit
45lik 1969 Füsun Önal Seninle Aşkımız / Taka Taka Tak Columbia Plak 948 Edit
45lik 1969 Servet Akbal Çay Elinden Öteye / Yağmur Yağar Islanır Columbia Plak 952 Edit
45lik 1962 Abdullah Yüce Yüce Derdim Büyüktür / Yıllar Boyunca Columbia Plak DCT 42 Edit
EP 2000 Sertab Erener Bu Yaz Columbia Plak Edit
EP 2016 İrfan Özata Yazı Tura Columbia Plak Edit
EP 2000 Burak Aziz Zirvedesin / Galatasaray Te Quiero Columbia Plak 669574 1 Ishtar ile. Edit
EP 2005 Yonca Evcimik Oldu, Gözlerim Doldu Columbia Plak 73236 Edit
Single - CD 2003 Sertab Erener Every Way That I Can Columbia Plak Edit
Single - CD 2003 Sertab Erener Here I Am Columbia Plak Edit
Albüm - LP 1968 Sadi Hoşses Seçilmiş Eserler Columbia Plak 501 M.Nurettin Selçuk -Güzide Kasaci - Handan Kara - Sadi Hosses Edit
Albüm - LP 1973 Hafız Burhan (Sesyılmaz) Unutulmaz Ses - Unutulmaz İsim Columbia Plak 504 Edit
Albüm - LP 1968 Münir Nurettin Selçuk Seçilmiş Eserler Columbia Plak LP 501 M.Nurettin Selçuk-Güzide Kasaci-Handan Kara-Sadi Hosses Edit
Albüm - LP 1968 Handan Kara Seçilmiş Eserler Columbia Plak LP 501 Münir Nureddin Selçuk, Güzide Kasacı Ve Sadi Hoşses İle Ortak Bir Albüm. Edit
Albüm - LP 1970 Semiramis Pekkan Semiramis Columbia Plak LP 503 Edit
Albüm - LP 1973 Aşık Veysel Aşık Veysel Columbia Plak LP 505 Edit
Albüm - Kaset 1994 Cenk Sökmen Cenk Sökmen 1 Columbia Plak 476945 4 Edit
Albüm - CD 2014 Deniz Arcak Büyüyorum Seninle Columbia Plak Edit
Albüm - CD 1999 Sertab Erener Sertab Erener Columbia Plak Edit
Albüm - CD 2004 Sertab Erener No Boundaries Columbia Plak Edit
Albüm - CD 1995 Aylin Vatankoş Çözemedim Columbia Plak Edit
Albüm - CD 2006 Demet Sağıroğlu Demet ( 3 Cd ) Columbia Plak 82876882992 Edit
Albüm - CD 1994 Cenk Sökmen Cenk Sökmen 1 Columbia Plak 476945 2 Edit
Albüm - CD 1994 Ufuk Bigay Ufuk Bigay Columbia Plak 476977 2 Edit
Albüm - CD 1997 Fedon Bir Kadın Var Columbia Plak 488 256 2 Edit
Albüm - CD 1998 Okan Akdeniz Hasret Columbia Plak 489236-2 Edit
Albüm - CD 2000 Burak Aziz Gül Kurusu Columbia Plak 496 0122 Edit
Albüm - CD 2002 Asya Dönmem Yolumdan Columbia Plak 510851 2 Edit