Database
- 3382 Artist
- 1986 78 RPM
- 13465 Single
- 24 12"
- 419 EP
- 133 Others
- 1457 Labels
Updated
Most viewed
Format Year Artist Record Label name Label No Notice
Taş Plak 19xx Kemal Gürses Bırakıp Ruhumuzu / Geçti Gençlik Columbia Plak 0591 Edit
Taş Plak 19xx Kemal Gürses Ay Kadar Yüzü Güzel / Bu Gece Columbia Plak 0601 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Sakaria March / İstiklal March Columbia Plak 12259 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Yaşar Okur Bir Gün Olacak / Söyletme Beni Columbia Plak 12267 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Yaşar Okur Lebi Rengine / Zevkim Hevesim Columbia Plak 12268 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Vuracak Sineyi / Ruhumda Bu Şeb Columbia Plak 12281 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Sabrımı Gamzeleri / Bir Geunulde Columbia Plak 12287 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Niçin Gördüm / Feracemin Etekleri Columbia Plak 12289 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Hani Ya Sen Benimdin / Bir Gün Göremezsem Columbia Plak 12290 Edit
Taş Plak 19xx Neyzen Tevfik Ney İle Taksim (Bestenigar) / Mevlevihane Peşrevi Columbia Plak 12299 Edit
Taş Plak 19xx Neyzen Tevfik Ney İle Taksim (Nihavend) / Ney İle Taksim (Rast) Columbia Plak 12301 Edit
Taş Plak 19xx Neyzen Tevfik Kanun İle Taksim (Mahur) / Ney İle Taksim (Hüseyni) Columbia Plak 12303 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Busen Ne Alevdi Dile Yüz Bir Yare Açtı / Yine Ol Mah Benim Aldı Kararım Bu Gece Columbia Plak 12342 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Aşkın Halini Zalim / Mey Seni Columbia Plak 12345 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Benim Yarem / Sana Ben Safet Columbia Plak 12346 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Yaşar Okur Seni Kim Görse / Sen Bezmimize Geldiğin Akşam (Riyaseti Cumhur İncesaz Heyeti) Columbia Plak 12392 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Yaşar Okur Ya Rab Bu Yürekteki Ses / Matemse Eğer (Gazelhanı Şehir Osman Bey) Columbia Plak 12424 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Akşam Oldu Yine / Nigah Gülçini Hasret Columbia Plak 12551 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Akşam Oldu Yine / Nigâh Gülçini Hasret Columbia Plak 12551 Hafız Kemal Bey ile Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Bana Her Yerde Senin / Görmezsem Gül Yüzünü Columbia Plak 12552 Hafız Kemal Bey ile Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Bana Her Yerde Senin / Görmezsem Gül Yüzünü Columbia Plak 12552 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Gam Seni Terkeylemez / Sen Bu Elden Gideli Columbia Plak 12553 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Gam Seni Terkeylemez / Sen Bu Yerden Gideli Columbia Plak 12553 Hafız Kemal Bey ile Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Aşkın Mütekabil Olanı / Nari Hicrana Düşüp Columbia Plak 12554 Hafız Kemal Bey ile Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Aşkın Mütekabil Olanı / Narı Hicrana Düşüp Columbia Plak 12554 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Çoban Kaval Çalıyor / Güzel Çeşmini Columbia Plak 12555 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Çoban Kaval Çalıyor / Güzel Çeşmini Columbia Plak 12555 Hafız Kemal Bey ile Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Ey Konca Açıl / İndim Gittim Diyarbekir Düzüne Columbia Plak 12556 Hafız Kemal Bey ile Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Ey Konca Açıl / İndim Diyarbekir Düzine Columbia Plak 12556 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Aşık Oldur Kim Kılar / Seni Ben Gördüğüm Columbia Plak 12557 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Keşfolunmaz / Şemi Ümidim Columbia Plak 12558 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Cismin Gibi / Çözülme Zülfüne Columbia Plak 12559 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Gördüm Gözünü / Sevdi Gönlüm Columbia Plak 12560 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Çanakkale Mersiyesi I. Kısım / Çanakkale Mersiyesi II. Kısım Columbia Plak 12561 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Afeti Can Dediler / Çıkmaz Deruni Columbia Plak 12562 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Ah Eylediğim / Hicranı Elem Columbia Plak 12563 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Feryadi Figan / Karlı Dağlar Columbia Plak 12564 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Ahtım Olsun / Viran Dağlar Columbia Plak 12565 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Akşam Adanın Dilberini / Yedi Defa Gelin Olmuş Columbia Plak 12566 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Aşk İle İmdi Allah Diyelim / Allah Adın Zikredelim Evvela Columbia Plak 12567 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Ey Azizan İşte Başlarız Söze / Her Kaçan Anarsam Seni Columbia Plak 12568 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Hak Taala Çün Yarattı Ademi / İrdi İbrahimü İsmaile Hem Columbia Plak 12569 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Amine Hatun Muhammed Anesi / Didi Gördüm Ol Habibin Anesi Columbia Plak 12570 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Bu Gelen İlmi Ledün Sultanıdır / Gün Göründü Bana Bu İşler Ayan Columbia Plak 12571 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Ay Doğarken / Hey Gidi Kara Dere Columbia Plak 12572 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Evlerine İnemdeim Yokuş / Fırakın Cevri Hicranın Columbia Plak 12573 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Bir Yer Ki Sabah Olmayacaktır / Rebabı Aşkı Muhabbet Columbia Plak 12574 Edit
Taş Plak 19xx Refik Fersan Musahabatı Musıkiye I. Kısım / Musahabatı Musıkiye II. Kısım Columbia Plak 12685 Edit
Taş Plak 19xx Refik Fersan Tanbur İle Taksim - Müstear / Tanbur, Kemençe Ve Piyano İle Saz Semaisi - Müstear Columbia Plak 12686 Edit
Taş Plak 19xx Refik Fersan Tanbur İle Taksim - Hüzzam / Tanbur Ve Kemençe İle Saz Semaisi - Segâh Columbia Plak 12687 Edit
Taş Plak 19xx Refik Fersan Tanbur Ve Kemençe İle Saz Semaisi - Hüseyni / Tanburlu Banjo İle Taksim - Uşşak Columbia Plak 12688 Edit
Taş Plak 19xx Refik Fersan Tanbur İle Taksim - Hicaz / Tanbur İle Taksim - Neveser Columbia Plak 12690 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Bir Nevi Sevda / Narı Hasret Columbia Plak 12911 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Asuman Ağlar / Şimşiri Nigahınla Columbia Plak 13001 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Gözü Dünya Mı Görürü / Sabrımı Gamzelerin Columbia Plak 13002 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Gülşeni Ezhar Açtı / Vardım Ki Yurdundan Columbia Plak 13003 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Gülşeni Ezhar Açtı / Zülfü Sümbül Columbia Plak 13003 Hafız Kemal Bey ile Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Aşka Düştüm / Vardım Ki Yurdundan Columbia Plak 13004 Hafız Kemal Bey ile Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Gönül Beni Usandırdı / Hasretle Bu Şeb Columbia Plak 13005 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Ey Habibi Kibriya / Ümmetinden Columbia Plak 13006 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Eveldje Hüdai / İnleyor Kalbi Hazan Columbia Plak 13111 Edit
Taş Plak 19xx Yesari Asım Arsoy Yalnız Senin Aşkınla / Hisar Buselik Şarkı Columbia Plak 17173 Edit
Taş Plak 19xx Vedia Rıza Giz Gel Nazlı Kadın / Koştum Senelerden Beri Columbia Plak 17176 Edit
Taş Plak 19xx Yesari Asım Arsoy Samsunlu / Hüseyni Şarkı Columbia Plak 17179 Edit
Taş Plak 19xx Vedia Rıza Giz Bir Çiçekle Yaz Olmaz / Karagözler Sürmelenmiş Columbia Plak 17192 Edit
Taş Plak 19xx Yesari Asım Arsoy Çamlıcanın Üç Gülü / Sevdana İnanmam Güzelim Columbia Plak 17199 Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar Ayrılık Yıldönümü / Ne Zaman Görsem Onu Columbia Plak 17201 Edit
Taş Plak 19xx Hamiyet Yüceses Kalbime Hasretin Zehri / Sahilde Sabah Rüzgarı Columbia Plak 17203 Edit
Taş Plak 19xx Hamiyet Yüceses Gözünün Rengini Sordum / Yalnız Benim Ol Columbia Plak 17204 Edit
Taş Plak 19xx Şükrü Tunar Klarinet İle Taksim / Klarinetli Ve Islıklı Çiftetelli Columbia Plak 17207 Edit
Taş Plak xxxx Hamiyet Yüceses Bir Güzel Rüya Gibi / Hasta Kalbimde Açılmış Columbia Plak 17212 Edit
Taş Plak xxxx Hamiyet Yüceses Batan Gün Kana Benziyor / Gece Yorgundu Sular Columbia Plak 17214 Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar Avutulan Sevda / Baygın Suların Columbia Plak 17215 Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar Sarıyerli / Ümitlerim Hep Kırıldı Columbia Plak 17218 Edit
Taş Plak 1933 Müzeyyen Senar Aşk Ve İnkisar/Sarı Yerli Columbia Plak 17218 Müzeyyen Senar'ın İlk Taş Plağı Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar Bir Bakışın Beni Mest Etti / Sevdamı Dilim Anlatamaz Columbia Plak 17225 Edit
Taş Plak 19xx Melahat Pars Gecenin Matemini / Aşkınla Yanan Columbia Plak 17227 Bayan Ruhat Adıyla Çıktı Edit
Taş Plak xxxx Müzeyyen Senar Aşk Kaptanı (Mahmure Şenses - Yesari Asım Türkoğlu) / Bahtiyarım Seni Bir Gün Sararsam (Müzeyyen Senar) Columbia Plak 17238 Edit
Taş Plak xxxx Hamiyet Yüceses Akşam / Sana Gönül Verdim Columbia Plak 17254 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Son Ninni (1) / Son Ninni (2) Columbia Plak 17261 Edit
Taş Plak 19xx Yesari Asım Arsoy Hisarlı Kız / Sarı Zambak Columbia Plak 17271 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Kemal Bey Keşfolunmaz / Zannederim Ki Columbia Plak 17283 Edit
Taş Plak xxxx Aşık Veysel Emrah / Mecnunum Leyla Columbia Plak 17289 Asik Veysel Ve Ibrahim Edit
Taş Plak 19xx Şükrü Tunar Son Sistem Çiftetelli / Yeni Zeybek Columbia Plak 17301 Edit
Taş Plak 19xx Yesari Asım Arsoy Hüzzam Şakı / Bayan Columbia Plak 17307 Bayan Semiha İle Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Çıkar Yücelerden / Sabah Yıllardan Beri Columbia Plak 17314 Edit
Taş Plak 19xx Selahattin Pınar Tambur İle Taksim (Hicazkar / Tambur İle Taksim (Hüzzam) Columbia Plak 17325 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Bu Akşam Gelmezsen / Şahane Gözler Columbia Plak 17336 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Bayram Gecesi I / Bayram Gecesi II Columbia Plak 17338 Harunreşit Filminden Edit
Taş Plak 19xx Kemal Gürses Bir Yer Ki Sabah Olmayacak / Hasretle Anarken Ben Seni Columbia Plak 17338 Edit
Taş Plak xxxx Aşık Veysel Yıldız / Bülbül Columbia Plak 17343 45lik Olarak Da Yayınlandı Asik Veysel Ve Ibrahim Edit
Taş Plak xxxx Aşık Veysel Çırpınıp İçinde / Esti Bahar Columbia Plak 17343 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Bu Yıl Ada Sensiz / Fariğ Olmam Columbia Plak 17360 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Gel Nazlı Güzel / Hastayım Yaşıyorum Columbia Plak 17361 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Avcılar / Karşıda Kara Yonca Columbia Plak 17362 Edit
Taş Plak 19xx Kemal Gürses Neren Ağrır Neren Ağrır / Sürmene Havası Columbia Plak 17363 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Bi Denem Yar / Yekte Havası Columbia Plak 17365 Edit
Taş Plak 19xx Kemal Gürses Niğde Karamı / Yaban Elleri Columbia Plak 17369 Edit
Taş Plak xxxx Aşık Veysel Kayseri Kırık Havası / Köroğlu Columbia Plak 17370 Asik Veysel Ve Ibrahim Edit
Taş Plak 19xx Kemal Gürses Eyvah Ki Gönül / İlkbaharın Goncalanmış Columbia Plak 17379 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Yine Kalbim Taşar Ağlar Bu Gece / Güldürürse Bahtımın Encamı Güldürsün Beni Columbia Plak 17388 Edit
Taş Plak xxxx Aşık Veysel Karacaoğlan Dostum Beni Niçin Zâr / Karacaoğlan Eğer Benim İle Gitmek Columbia Plak 17391 Asik Veysel Ve Ibrahim Edit
Taş Plak xxxx Hamiyet Yüceses Çaresazım / Hünkâr Sultan Columbia Plak 17405 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Ayrılsamda O Yardan / Bir Yaş Gibi Columbia Plak 17409 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Cürmü Meşhut / İktisat Columbia Plak 17417 Beşiktaşlı Kemal ile Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Ah Ellere Uzaktan Bak / Ey Nazlı Kuşum Columbia Plak 17418 Edit
Taş Plak xxxx Aşık Veysel Hacı Bey / Keklik Columbia Plak 17426 Asik Veysel Ve Ibrahim Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Bilseydi Eğer / Halı Tüccarı Columbia Plak 17427 Beşiktaşlı Kemal ile Edit
Taş Plak 19xx Kemal Gürses Bir Başka Kadın / Sevgilim Gitme Sakın Columbia Plak 17435 Edit
Taş Plak 19xx Radife Erten Aşkın Yurdu / Ela Gözler Columbia Plak 17438 Edit
Taş Plak xxxx Hamiyet Yüceses Yareliyem Yareli / Yavuz Ali Columbia Plak 17439 Edit
Taş Plak xxxx Hamiyet Yüceses Beni Sana Bağlayan / Benim Olsan (Yasemen) Columbia Plak 17440 Edit
Taş Plak 19xx Radife Erten Parlasaydı Ufkunda / Yemin Et İnanayım Columbia Plak 17442 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Fadime / Yarimin Evleri Columbia Plak 17444 Edit
Taş Plak 19xx Radife Erten Çözmek Elimde Değil / Su Boşanır Sel Olur Columbia Plak 17449 Edit
Taş Plak 19xx Yesari Asım Arsoy Aşk Nağmesi / Ceylan Columbia Plak 17454 Edit
Taş Plak 19xx Melek Tokgöz Gecemiz Kapkara Saki Sun Elin Nur Olsun / Gördüm Seni Bir Gün Yeni Açmış Güle Döndüm Columbia Plak 17455 Edit
Taş Plak 19xx Melek Tokgöz Badei Vuslat İçilsin Kaseyi Fağfurdan / Severim Her Güzeli Senden Eserdir Diyerek Columbia Plak 17456 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Kestanenin İrisi / Vızdık Columbia Plak 17465 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Köprüden Geçti Gelin / Sebep Columbia Plak 17469 Edit
Taş Plak xxxx Aşık Veysel Name Gelin / Şu Dağlar Güzel Olur Columbia Plak 17471 Asik Veysel Ve Ibrahim Edit
Taş Plak 19xx Kemal Gürses Doldurdum Martinimi / Parmağında Yüzükler Columbia Plak 17472 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Tello Can / Mehmet Bay Türküsü Columbia Plak 17474 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Aşkın O Derin Hasreti Var / Geçen Akşam Columbia Plak 17475 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Ak Gelin / Seyrani Baba Columbia Plak 17489 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Avşar Güzeli / Ürgüp Develisi Columbia Plak 17490 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Aylar Geçiyor / Rüya Gibi Columbia Plak 17495 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Söyleyin Güneşe Bugün Batmasın / Sevdama İnan Kalbime Bir Lahzada Aktın Columbia Plak 17497 Edit
Taş Plak 19xx Yesari Asım Arsoy Aşkım Yeniköy Sahilini Sardı / Ömrümce O Saf Aşkını Kalbimde Yaşatsam Columbia Plak 17499 Edit
Taş Plak xxxx Hamiyet Yüceses Ela Gözlerine / Yareliyem Yareli Columbia Plak 17508 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Bağrım Açık / Bir Taş Attım Columbia Plak 17510 Fahri Kayahan ile Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Bağrım Açık / Bir Taş Attım Columbia Plak 17510 Suzan Güzven ile Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Kırk Güzelin İçinde / Raşit Columbia Plak 17513 Edit
Taş Plak xxxx Aşık Veysel Ak Gül / Değme Bana Columbia Plak 17524 Asik Veysel Ve Ibrahim Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Göynüm Baharken / Parlar O Güzel Gözlerin Columbia Plak 17530 Edit
Taş Plak 19xx Selahattin Pınar Türkmen Kızı I. Kısım / Türkmen Kızı II. Kısım Columbia Plak 17532 Küçük Nevzat ve Selahattin Pınar Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Aşağıdan Gelen / Gelin Gelin Columbia Plak 17533 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Gittin Bu Gece / Ben Yemenimi Al İsterim Columbia Plak 17538 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Raksim Rast / Taksim Hüseyni Columbia Plak 17544 Edit
Taş Plak 19xx Piçoğlu Osman Romiko / Tamzara Havası Columbia Plak 17550 Edit
Taş Plak 1951 Zeki Duygulu Ağlatma Beni / Gel Benim Canımın Canı Columbia Plak 17554 Yeniçeri Hasan filminden Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Sinem Göz Göz Yaralı / Turnalar Söyleyin Columbia Plak 17567 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Divan / Tecnis Columbia Plak 17570 Nizipli Deli Mehmet ile Edit
Taş Plak xxxx Aşık Veysel Atatürk`ün Ağıtı 1. Ve 2. Kısım Columbia Plak 17572 45lik Olarak Da Yayınlandı Edit
Taş Plak 19xx Melek Tokgöz Gönlümün Türküsü Yüzüm Gülse De Kızlar / Kalbimi Ayağına Atsam Ölecek Gibi Columbia Plak 17573 Edit
Taş Plak xxxx Aşık Veysel Yeni Bülbül / Katip Columbia Plak 17578 45lik Olarak Da Yayınlandı Edit
Taş Plak 19xx Melek Tokgöz Göğsünde Açılmış İki Gonca İle Baharsın / Hasretin Bağrımı Delip Geçiyor Columbia Plak 17588 Edit
Taş Plak 19xx Piçoğlu Osman Sıksara Horon Havası / Trabzon Ören Havası Columbia Plak 17596 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Güle Çıktım Gülmedim / Kezban Columbia Plak 17597 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) İnleyen Ahım / Beni Tek Ateşe Yak Columbia Plak 17601 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Aylar Geçiyor / Yüzüm Gülse De Kızlar Columbia Plak 17602 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Aşlamayı Aşlarım / Koyun Gelir Yata Yata Columbia Plak 17612 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Görülmez Oldu / Hele Hele Bana Bir Yan Bak Columbia Plak 17615 Edit
Taş Plak 1940 Sadettin Kaynak Erzincan Yüreğim Yaktı Dağladı / Yıkılan Yurda Ağıt Columbia Plak 17622 Nedime Birses ile Edit
Taş Plak xxxx Aşık Veysel Ekin Şarkısı / Pınar Başında Columbia Plak 17627 Asik Veysel Ve Ibrahim Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Odaya Serdim Halı / Yeni Sürmeli Columbia Plak 17628 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Bugün Ayın Üçüdür / Kara Çadır Columbia Plak 17629 Nizipli Deli Mehmet ile Edit
Taş Plak 19xx Melek Tokgöz Aman Da Cevriyem / Güvercin Topuklu Yarim Columbia Plak 17631 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Bana Yardan Vageç Derler / Gece Gündüz Columbia Plak 17636 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Kaç Gün Oldu / Ben Esirim Sana Columbia Plak 17639 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Kalenin Burcumuyam / Yüce Dağ Başında Columbia Plak 17649 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Gül Olsam / Sun Da İçsin Columbia Plak 17660 Edit
Taş Plak xxxx Aşık Veysel Çiçekler (Çiğdem Der Ki) / Necip Columbia Plak 17665 45lik Olarak Da Yayınlandı Edit
Taş Plak 19xx Melek Tokgöz Gözümden Gitmiyor / Şu Saif Gönlüm Columbia Plak 17673 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Gece Mi Geçtin / Kırat Columbia Plak 17674 Edit
Taş Plak xxxx Hamiyet Yüceses Bir Civan Dizinde / Fani Dünya Columbia Plak 17677 Edit
Taş Plak 19xx Urfalı Cemil Cankat Urfalı Hamzanın Hatırası / Diyarbaır Şat Akar Columbia Plak 17682 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Gönlümle Oturdum / Görmedim Seni Dünden Beri Columbia Plak 17691 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Bahar Bitti / Yad Eller Aldı Beni Columbia Plak 17695 Edit
Taş Plak 19xx Mukim Tahir Araban - Gazel / Elleri Pamuk - Urfa Şarkısı Columbia Plak 17696 Edit
Taş Plak 19xx Selahattin Pınar Gönül Yarası / Hayal Deryası Columbia Plak 17705 Nedime Birses ve Münevver / Selahattin Pınar İştirakiyle Edit
Taş Plak 19xx Selahattin Pınar Karşı Dağlam Meşeli / Mehmetçik Columbia Plak 17707 Nedime Birses ve Münevver / Selahattin Pınar İştirakiyle Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Bahçeye İndim / Yağmur Yağar Columbia Plak 17712 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Deryadan Gemi Gelir / Kanlı Melek Columbia Plak 17719 Kerem ile Aslı Filminden Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Dağlara Vardım / Dert Bende Kare Bende Columbia Plak 17729 Kerem İle Aslı Filminden Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Ne Kara Günler / Armudu Taşlıyalım Columbia Plak 17731 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Çek Canım Çek / Esmer Kızlar Edalı Columbia Plak 17732 Edit
Taş Plak 19xx Nevzat Akay Uymuyor Talihim Her Arzuma Benim / Sarmaşık Columbia Plak 17733 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Künyemi Yazdım Taşa / Kahraman Türk Eri Columbia Plak 17734 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Bir Oda Yaptırdım Hurma Dalından / Hüdaya Vasfeyle Halim Columbia Plak 17735 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Yolculuk Var I / Yolculuk Var II Columbia Plak 17736 Harunreşit Filminden Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Kara Gözlüm Senden Murat Alınmaz / Üç Beyler Halep Yolunda Columbia Plak 17739 Kerem İle Aslı Filminden Edit
Taş Plak 19xx Udi Hrant Çiftetelli - Keman İle / Ud İle Taksim - Neva Hicaz Columbia Plak 17745 Edit
Taş Plak xxxx Aşık Veysel Bozlak / Şemsi İle Kamer Columbia Plak 17746 Asik Veysel Ve Ibrahim Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Bir Oda Yaptırdım Hurma Dalından / Hüdaya Vasfeyle Halim Columbia Plak 17750 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Aldandım Sözlerine / Ben Yarimden Ayrı Düştüm Columbia Plak 17760 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Hatice / Konya Develisi Columbia Plak 17764 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Başına Döndüğüm / Bir Sabah Uğradım Columbia Plak 17766 Kerem İle Aslı Filminden Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Gün Vuruyor Karlı Dağın / Yarimin Ceylana Benzer Columbia Plak 17767 Kerem İle Aslı Filminden Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Bir Söz İle Tuzağa / Uzaktan Merhaba Olmaz Columbia Plak 17768 Kerem İle Aslı Filminden Edit
Taş Plak xxxx Aşık Veysel Veysel'in Hayatı / I. Kısım / Veysel'in Hayatı / II. Kısım Columbia Plak 17769 Asik Veysel Ve Ibrahim Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Avanoslu Naci / Ayva Dibi Serin Olur Columbia Plak 17782 Edit
Taş Plak 19xx Urfalı Cemil Cankat Dut Ağacı / Asker Oldum Ağlama Columbia Plak 17783 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Feryadi Figan / Nari Haicrane Düşüp Columbia Plak 17793 Edit
Taş Plak xxxx Aşık Veysel Halay Havası / İrfanı Columbia Plak 17794 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Erzurum Çarşı Pazar / Kars Türkündür Ebediyen Türk Kalacak Columbia Plak 17800 Edit
Taş Plak 19xx Urfalı Cemil Cankat Yaralıyım Yaralı / Ah Cemil Ah Cemil Ay Cemilr Columbia Plak 17802 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Sarı Buğday / Çıktım Vişne Dalına Columbia Plak 17804 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Çıktım Vişne Dalına / Sarı Buğday Columbia Plak 17804 Edit
Taş Plak 19xx Udi Hrant İnledim Günlerse / Silinmez İçimden Columbia Plak 17808 Edit
Taş Plak 19xx Celal Güzelses Böyle Bağlar / Nare Columbia Plak 17809 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Bu Dere Baştan Başa / Gidelim Gurbet Ele Columbia Plak 17813 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Bu Dere Baştan Başa / Ezim Ezim Eziliyor Yüreğim Columbia Plak 17815 Edit
Taş Plak 19xx Mukim Tahir Kırmızı Kordele / Urfa Hoyratı Columbia Plak 17817 Edit
Taş Plak 19xx Piçoğlu Osman Eşref Bey Şarkısı / Giresun Karşılaması Columbia Plak 17818 Edit
Taş Plak 19xx Radife Erten Benim Göynüm / Hani Bir Gündü Columbia Plak 17819 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Güven Doldur Kadehleri / Of Columbia Plak 17820 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Anadolu Oyun Havası / Hürünüm Columbia Plak 17825 Edit
Taş Plak 19xx Sabite Tur Mümkün Mü Unutmak / Ay Doğarken Columbia Plak 17827 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Adalardan Bir Yar Gelir / Bir Yaz Gecesi Çamlıcada Columbia Plak 17831 Edit
Taş Plak 19xx Urfalı Cemil Cankat Gümüşlü Hançer / Ağam Da Şimdi Gelir Columbia Plak 17835 Edit
Taş Plak 19xx Yesari Asım Arsoy Ömrüm Seni Sevmekle Nihayet Bulacaktır / Fariğ Olmam Meşrebi Rindaneden Columbia Plak 17836 Edit
Taş Plak 19xx Baki Çallıoğlu Meyhane Ve Canan / Çapkın Columbia Plak 17841 Edit
Taş Plak 19xx Sadi Hoşses Ne Dökmek İstesem Yaş Var / Sabret Gönül Columbia Plak 17843 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Nasihat Destanı / Tamzara Türküsü Columbia Plak 17846 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Çerkez Türküsü / ? Columbia Plak 17847 Edit
Taş Plak 19xx Yesari Asım Arsoy Seni Herkesten Kıskanıyorum / Unutamam Seni Columbia Plak 17849 Edit
Taş Plak 19xx Sabite Tur Sensiz Geçen Her Gün / Geçti Hayal İçinde Columbia Plak 17850 Edit
Taş Plak 19xx Şecaattin Tanyerli Rüzgar Gibi Geçti / Papatya Columbia Plak 17853 Edit
Taş Plak 19xx Piçoğlu Osman Fadime / Kahya Şarkısı Columbia Plak 17855 Edit
Taş Plak 19xx Sabite Tur Yağma Yağmur / Şu Seven Kalbim Columbia Plak 17858 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Şehit Ninnisi / Şu Dağın Mazisine Columbia Plak 17860 Edit
Taş Plak 19xx Sadi Hoşses Bağa Girdim Ay Çıktı / Gördümse Seni Ruhuma Gir Columbia Plak 17872 Edit
Taş Plak 19xx Suzan Yakar Rutkay Karanfil Dizi İle / Öyle Bir Sevda Yaşıyor Columbia Plak 17875 Edit
Taş Plak 19xx Bayram Aracı İlimon Ektim Taşa / Cimdallı Columbia Plak 17877 Edit
Taş Plak 19xx Urfalı Cemil Cankat Makarada İpliğim / Daracık Sokakları Columbia Plak 17881 Edit
Taş Plak 19xx Bayram Aracı Şeytan Sazın Neresinde / Tahta Kurusunun Hayatı Columbia Plak 17882 Edit
Taş Plak 19xx Baki Çallıoğlu Hayali Yüzüyor / Bakışların Kıvılcım Columbia Plak 17883 Edit
Taş Plak 19xx Saime Sinan Her Zaman Bir Olurmu / Senden Bilirim Yoktur Bana Faide Columbia Plak 17886 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Ezo Gelin / Nazlı Yare Fiske İle Taş Atttım Columbia Plak 17887 Edit
Taş Plak 19xx Saime Sinan Kır Atıma Bineyim / Karardı Mehtabım Columbia Plak 17890 Edit
Taş Plak xxxx Aşık Veysel Toprak (I. Kısım) / Toprak (Iı. Kısım) Columbia Plak 17893 Edit
Taş Plak 19xx Bayram Aracı Sazım Sazım Mecnun Gibi Seni Ararım / Güzel Kızlar Polis Olmuş Columbia Plak 17900 Edit
Taş Plak 19xx Melahat Pars Evlerinin Önü Handır / Eşi Yoktur Bana (Civelek) Columbia Plak 17901 Edit
Taş Plak 19xx Şecaattin Tanyerli Dinle Sevgili / Gel Beklediğim Yeter Columbia Plak 17902 Edit
Taş Plak 19xx Nevzat Akay Gireson Yalı Yalı / Benim Olmazmısın Güzelim Columbia Plak 17909 Edit
Taş Plak 19xx Bayram Aracı Allı Yazma / Başına Bağlamış Karalı Yazma Columbia Plak 17918 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Mapushane Türküsü / Ördeğin Sürüsü Kaz İle Gelir Columbia Plak 17923 Edit
Taş Plak 19xx Radife Erten Hurşit Reis Sandık Sana Emanet / Seni Seven Yok Beni Seven Çok Columbia Plak 17932 Edit
Taş Plak 19xx Nevzat Güyer İzmirin Kavakları / Kalenin Bedenleri Columbia Plak 17934 Edit
Taş Plak 19xx Radife Erten Sevmek Seni Bir Suç İse / Pembe Beyaz Columbia Plak 17937 Edit
Taş Plak 19xx Radife Erten Arabaya Taş Koydum / Mavilim Columbia Plak 17938 Edit
Taş Plak 19xx Şecaattin Tanyerli Bir Eylül Akşamı / Yıllar Var Ki Columbia Plak 17939 Edit
Taş Plak 19xx Arif Sami Toker Kadına Kanma / Gam Çekme Güzel Columbia Plak 17940 Edit
Taş Plak 19xx Sevim Şenöz Edirnenin Boyacıları (Sevim Şenöz) / Kalbimin Acısı (Küçük Kemal) Columbia Plak 17941 Edit
Taş Plak 19xx Saime Sinan Ağlıyor Kalbim / Baharın Gülleri Columbia Plak 17942 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Her Yer Karanlık (1) / Her Yer Karanlık (2) Columbia Plak 17950 Edit
Taş Plak 19xx Saime Sinan A Benim Mor Çiçeğim / Benim Yarem Gibi Yare Bulunmaz Columbia Plak 17953 Edit
Taş Plak 19xx Şecaattin Tanyerli İnan Ki Sevgilim / Özlediğim Columbia Plak 17954 Edit
Taş Plak 19xx Saime Sinan Günaydın / Gel Ey Denizin Nazlı Kızı Columbia Plak 17968 Edit
Taş Plak 19xx Arif Sami Toker Aylar Değil Geçse De Yıllar / Saki Arif Columbia Plak 17972 Edit
Taş Plak xxxx Aşık Veysel Kahpe Felek / Sazıma Columbia Plak 17975 45lik Olarak Da Yayınlandı Edit
Taş Plak 19xx Saime Sinan Beklerim Hergün Bu Sahillerde / Yıldızlı Semalarda Columbia Plak 17977 Edit
Taş Plak 19xx Bayram Aracı Ham Meyvayı Kopardılar / Misket Columbia Plak 17982 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Bakıp Hayaline Karardı Yüzüm / Kore Dağlarında Türkler Büründü Columbia Plak 17983 Edit
Taş Plak 19xx Feriha Tunceli O Ahu Bakışlara / Hasretle Yanan Kalbimi Columbia Plak 17986 Edit
Taş Plak 19xx Bayram Aracı Onbeşliler Şarkısı / Yine Yeşillendi Fındık Dalları Columbia Plak 17988 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Gökyüzünde Bölük Bölük Turnalar / Madem Dilber Meylin Yok İdi Bende Columbia Plak 17992 Edit
Taş Plak 19xx Nevzat Akay Zamanla Bekle Belki Gelir / Bu Akşam Gün Batarken Gel Columbia Plak 17995 Edit
Taş Plak 19 Zekeriya Bozdağ Sap Kağnısı / Hasta Düştüm Gurbet Elde (Maya) Columbia Plak 17997 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Yaşar Okur Cumhuriyet Marşı / Karadeniz Marşı Columbia Plak 18517 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Bir Kerecik (Şen Gözleri) / Sevda Yaratan Columbia Plak 18538 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Şehabi Sureti Ciba / Kederdenmi Neden Bilmem Columbia Plak 18542 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Kaderden Mi Neden Bilmem / Şahabi Sureti Ziba Columbia Plak 18542 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Açmazsan Eğer / Aşk Mektubu Columbia Plak 18550 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Hiç Mi Sevmedin Beni / Perestiş Columbia Plak 18570 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Alimin Evleri Çamdan / Beyoğlu Dilberi Columbia Plak 18594 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla İzmir Zeybeği / Milas Zeybeği Columbia Plak 18595 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Göynüm Gözündeki / Seni Her Dem Anıyorum Columbia Plak 18596 Edit
Taş Plak 19xx Ayşe Leyla Gencer Mariça ( Gidelim Ankara Ya ) / Plegarya ( Plegarya Yıldızsız Bir Sema ) Columbia Plak 18597 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Kirpiğine Sürme Çek / Saçların Ne Hoştur Ayşe Columbia Plak 18599 Edit
Taş Plak 19xx Yesari Asım Arsoy İstanbul Yosması / Hüzzam Şarkı Columbia Plak 18606 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Ufak Ufak Bas Da Gel / Fatma Zeybek Havası Columbia Plak 18607 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Gel Gitme Kalmasın Gözüm Yollarda / Yıldızların Altında Columbia Plak 18611 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Cicom Cicom / Güller Mi Verir Columbia Plak 18637 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Bir Gizli Yalan / Konyalı Columbia Plak 18646 Edit
Taş Plak 19xx Vedia Rıza Giz Gül Renkl Yüzün / Neredesin Columbia Plak 18668 Edit
Taş Plak 19xx Nadir Duyguluses Beni Endişeye Saldı / Çektiğim Alami Sevdaya Columbia Plak 18722 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Bülbül Ne Yatarsın / Yavri Yavri Columbia Plak 18766 Nizipli Deli Mehmet ile Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Gönülde Bir Ateş / O Siyah Gözlerini Columbia Plak 18793 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Essalat / Ezanı Muhammed Columbia Plak 18851 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Dua / Süre-İ İnsan Columbia Plak 18852 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Kasidei Bedia I / Kasidei Bedi II Columbia Plak 18853 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Kasidei Bedia III / Kasidei Bedia Iv Columbia Plak 18854 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Nefes (Saba) / Nefes (Pencügah) Columbia Plak 18855 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Türkçe Kuran / Türkçe Kuran Columbia Plak 18856 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak Mersiye / Türkçe Ezan Columbia Plak 18857 Edit
Taş Plak 19xx Sadettin Kaynak İlahi / Nefes (Segah) Columbia Plak 18858 Edit
Taş Plak 19xx Saniye Can Uçun Kuşlar Uçun / Bir Mektup Yazdırdım Urfalı Kızına Columbia Plak 19002 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Ela Gözlüm Ben Bu Elden Gidersem / Söyleyin Güneye Columbia Plak 19003 Edit
Taş Plak 19xx Arif Sami Toker İçmezsem Bir Türlü İçsem Bir Türlü / Üzme Güzel Gel Üzme Columbia Plak 19006 Edit
Taş Plak 19xx Arif Sami Toker Saadet Şarkısı / Yüzün Pembe Güllerden Columbia Plak 19007 Edit
Taş Plak 19xx Şecaattin Tanyerli Hamsi Ça Ça / Sevgin Oldu Bir Diken Columbia Plak 19015 Edit
Taş Plak 19xx Aşık Davut Sulari Kız Senin Derdinden / Şeker Senin Dudağında Columbia Plak 19016 Edit
Taş Plak 19xx Hüseyin Oylum Gurbetten Gelmişim Yorgunum Hancı / Tren Gelir Hoş Gelir Columbia Plak 19019 Edit
Taş Plak 19xx Nadir Duyguluses Ağlayan Gözlerimin / Beni Öldürme Sakın Columbia Plak 19797 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Hâlâ Kanayan / Hep Neşeyle Geçen Ömrüm Columbia Plak 221137 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Âşıkından Sen Nasıl / Mücrim Gibi Columbia Plak 22117 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Bir Kerecik (Şen Gözleri) / Sevda Yaratan Columbia Plak 22118 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Açmazsan Eğer / Aşk Mektubu Columbia Plak 22119 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Hiç Mi Sevmedin Beni / Perestiş Columbia Plak 22120 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Ankara’nın Yürük Kızı / Flurya’da [Florya] Sahillerde Columbia Plak 22121 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Bilmem Neye Bir Buseni / Bir Harbiyeli Çamlıca’da Columbia Plak 22122 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Kalbimde Açılmış / Sarsam Kolumu Boynuna Columbia Plak 22123 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Kedersiz Hiç Coşar Ağlarım / Uçsun Adadan Göynüme Columbia Plak 22124 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Bağlandı Gönül Bir Güzele / Sevdası Henüz Columbia Plak 22126 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Konyalı / Sivaslı Kız Gelin Olmuş Columbia Plak 22127 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Gelin Havası / Kınalar Yakmış Columbia Plak 22128 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Bir Gizli Yalan / Sevsem O Güzel Columbia Plak 22129 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Geçti Yıllar / Sızlayan Kalbimi Sev Columbia Plak 22130 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Anlat Bana Gül Bahçesi / Bilemem Ben Columbia Plak 22131 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Gel Bahriyeli / Kara Kız Columbia Plak 22132 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Senin Yazın Kışa Benzer / Tutam Yar Elinden Columbia Plak 22133 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Anladım Sevmeyeceksin / Hicranı Elem Columbia Plak 22135 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Her An O Siyah / Sen Bir Şahesersin Columbia Plak 22136 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Hala Kanayan / Hep Neşeyle Geçen Ömrüm Columbia Plak 22137 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Bu Gece Çamlarda Kalsak / Dizlerine Kapansam Columbia Plak 22139 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Gel Gitme Kadın / Ne Küstün Bisebep Böyle Columbia Plak 22140 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Aşk Yalanmış / Leyla Columbia Plak 22141 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Âşıkından Sen Nasıl Bıktın / Her An O Siyah Gözlerinin Columbia Plak 22142 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Bağda Üzüm Bal Olmuş / Karşıda Oturanlar Columbia Plak 22143 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Koklasam Saçlarını / Nereden Sevdim O Zalim Kadını Columbia Plak 22144 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Erdi Bahar Açıldı Gül / Hayali Gitmiyor Bir Dem Columbia Plak 22145 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Bir Lahza Bile / Meftunun Olan Göynümün Columbia Plak 22146 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Ulu Sevgi / Yanku Columbia Plak 22147 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Güzel Kızlar / Sürmeyi Göz Öldürür Columbia Plak 22148 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Kalbimde Açılmış Dağılan / Sarsam Kolumu Boynuna Columbia Plak 22149 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Ayrı Düştüm Sevgilimden / Bir Gül Bulamam Kokladığım Gül Gibi Columbia Plak 22150 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Acem Dağları / Esmerim Kıyma Bana Columbia Plak 22151 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Sensiz Bu Sabah / Ümitsiz Bir Sevişle Columbia Plak 22152 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Ateşten Gömlek / Mehtap Dalgın Bakıyor Columbia Plak 22153 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Sürmeli / Yine De Kaynadı Coştu Columbia Plak 22154 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla İki De Turnam Gelir / Tuna Sesi Columbia Plak 22155 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Ebrulerinin Zahmı Nihandır / Zaman Olur Ki Ânın Columbia Plak 22156 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Kalbim Yine Üzgün / Kalbimi Ayarttın Bir Gülüşünle Columbia Plak 22157 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Okşasam Saçlarını / Vefasız Sanma Sevdamı Columbia Plak 22158 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Felek Bana Güzel Bir Gün Nasip / Sen Gitgide Bir Afeti Devran Columbia Plak 22159 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Gönül Harareti Sönmez / Hazan Columbia Plak 22160 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Bir Şen Gecenin Hatırası / Nerdesin Sen Göynümün Columbia Plak 22161 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Yabandan Geldim Yabandan / Yine De Kaynadı Coştu Columbia Plak 22162 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Menekşelendi Sular / Saçlarıma Ak Düştü Columbia Plak 22163 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Erzincan Mersiyesi I / Erzincan Mersiyesi II Columbia Plak 22164 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Benliyi Aldım Kaçaktan / Bivefadır Columbia Plak 22165 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Çiya Çiya / Portakal Şarkısı Columbia Plak 22166 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Dilenci Şarkısı (N’olaydım Ben) / Mehtap Şarkısı Columbia Plak 22167 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Dursun Reis / Yaşasın Hayat Columbia Plak 22168 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Çile Bülbül (Bülbüllü) / Niçin Baktın Bana Böyle Columbia Plak 22169 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Bir İhtimal Daha Var / Hicran Yine Hicran Columbia Plak 22170 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Olmaz İlaç Sine-İ Setpareme Segâh / Sine-İ Suzanıma Ahım Yeter Columbia Plak 22171 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Gönül Harareti Sönmez / Menekşelendi Sular Columbia Plak 22172 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Bir Yaz Gecesi Çamlıca’da / Gözlerin Hançer Olup Columbia Plak 22173 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Ne Bahar Kaldı Ne De Gül / Varsın Gönül Aşkınla Harap Olsun Efendim Columbia Plak 22174 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Kâtip / Mahpushane Çeşmesi Columbia Plak 22175 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Güzel Bir Göz Beni Attı / Neye Baksam Ne Görsem Columbia Plak 22176 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Ararım / İçelim Columbia Plak 22177 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Helal Etmem Kanımı / Yar Saçları Lüle Lüle Columbia Plak 22178 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Ebrulerinin Zahmi Nihandır Ciğerimde / Zaman Olur Ki Ânın Hacle-İ Visâlinde Columbia Plak 22179 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Gönül Şarkıları / Hayal İçinde Akıp Geçti Columbia Plak 22180 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Gönülden Bağlıyım / Silinmez İçimden Columbia Plak 22182 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Bu Akşam Buluşalım / Sallasana Mendilini Columbia Plak 22183 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Ben Melamet Hırkasını / Otomobil Şarkısı Columbia Plak 22185 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Herkes Gitti Yalnız Kaldım Meyhanede / Razıyım Görmeye Ben Yüzünü Aydan Aya Columbia Plak 22190 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Ey Zalim / Pencereden Kuş Uçtu Columbia Plak 22191 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Erenler / Sen Sanki Baharın Columbia Plak 22193 Edit
Taş Plak 19xx Ürgüplü Refik Başaran Manavgat Yolları / Şen Olasın Ürgüp Columbia Plak 270211 Edit
Taş Plak 19xx Ahmet Cankat Aşka Nasıl Erdim / Seni Sevdim Pek Çok Sevdim Columbia Plak 439 Edit
Taş Plak 19xx Aşık Davut Sulari Ceran / Sarı Çiçek Sarartıyor Columbia Plak 443 Edit
Taş Plak 19xx Hüseyin Oylum Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık / Al Mendili Mendili Columbia Plak 444 Edit
Taş Plak 19xx Saniye Can Kızım Seni Aliye Vereyim Mi / Dalgacı Hasan Columbia Plak 445 Edit
Taş Plak xxxx Aşık Veysel Derdimi Dökersem / Salınıp Giderken Columbia Plak 449 Edit
Taş Plak 19xx Adnan Türközü (Aşık Harbi) Gelin Kaynana Türküsü / Yandım İki Avrat Elinden Columbia Plak 452 Edit
Taş Plak 19xx Kemal Çığrık Bie Seher Vaktinde / Göl Başına Vardım Columbia Plak 456 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Öyle Sermestim Ki İdrak Etmesem / Yaralı Yaralı Düştüm Gurbete Columbia Plak 461 Edit
Taş Plak 19xx Zekeriya Bozdağ Berber Türküsü / Kardeş Kurşunu Columbia Plak 469 Edit
Taş Plak 19xx Hüseyin Oylum Ben Feleği Gördüm / Bugün Pazar Günüdür Columbia Plak 474 Edit
Taş Plak 19xx Nigar Uluerer Maniki Dünya Maniki / Ruhumda Bahar Açtı Columbia Plak 475 Edit
Taş Plak 19xx Zekeriya Bozdağ Dalından Ayrılan Kuru Yaprağın / Yeşil İpek Bükeyim Columbia Plak 479 Edit
Taş Plak 19xx Gülcan Sevim (Bilgin) Al Yazmanın Kenarı / Hadi Oğlan İşine Düşme Benim Peşime Columbia Plak 484 Edit
Taş Plak 19xx Ziya Taşkent Bahar Kadar Güzelsin / Güle Sorma O Bilmez Columbia Plak 490 Edit
Taş Plak 19xx Saime Sinan Bekledimde Gelmedin / Menekşe Gözler Hülyalı Columbia Plak 495 Edit
Taş Plak 19xx Aşık Davut Sulari Benim Nazlı Yarim / Siyah Perçem Columbia Plak 499 Edit
Taş Plak 19xx Hüseyin Oylum Deli Kız Sini Geliyor / Muallim (Penceresi Cam Cama) Columbia Plak 500 Edit
Taş Plak 19xx Ahmet Cankat Sevişmenin Yoktur Vakti / Bu Dünyada Kimin Nesi Var Columbia Plak 502 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Manada Güzel Ruhta Güzel / Şu Yollar Uzar Gider Columbia Plak 506 Edit
Taş Plak 19xx Eyüp Uyanıkoğlu Amanın Yandım Taksi / Sinema Locaları Columbia Plak 507 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Aksaray’dan Geçer İken / Akşam Oldu Yine Bastı Karalar Columbia Plak 509 Edit
Taş Plak xxxx Zekeriya Bozdağ Badeli Nahsenin Ağıtı / Çavuş Sizin Eviniz Columbia Plak 511 Edit
Taş Plak 19xx Aşık İhsani Aşık İhsan Ve Güllüşahın Buluşması /Tanburam Columbia Plak 512 Edit
Taş Plak xxxx Neşe Can Rüzgar Kırdı Dalımı / Unutulmaz Adınla Columbia Plak 515 Edit
Taş Plak xxxx Neşe Can Aklımda Sen / Gönlümle Oturdum Da Columbia Plak 516 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Rüyamda Gördüm Mühımı / Yolum Suriyeye Halepe Columbia Plak 522 Edit
Taş Plak 19xx Zekeriya Bozdağ Mor Koyun / Muktadın Ağıtı Columbia Plak 523 Edit
Taş Plak 19xx Saime Sinan Ben Aşksız Yaşayamam / Çoban Çeşmesi Columbia Plak 526 Edit
Taş Plak xxxx Adnan Varveren Adalara Gel (Kızlar Çiçek Topluyor) / Ben Bir Çapkın Şoförüm Columbia Plak 527 Edit
Taş Plak 1961 Handan Kara Ağlatma Beni / Ben Gönülden Columbia Plak 528 Edit
Taş Plak 19xx Kemal Çığrık Gül Dalına Konmuş Bülbül Yavrusu / Kara Tren Gelmez Mi Ola Columbia Plak 530 Edit
Taş Plak 19xx Aşık Davut Sulari Nurhak Dağı / Tercan Seması Columbia Plak 535 Edit
Taş Plak xxxx Neşe Can Kaçamazsın / Yolcu (Arabacı) Columbia Plak 537 Edit
Taş Plak 19xx Saniye Can Değirmenci Dayı / Yeşilim Yeşilim Columbia Plak 539 Edit
Taş Plak 1963 Handan Kara Akasyalar Açarken / Kederden Mi Bilmem Neden Columbia Plak 545 45lik olarak da yayınlandı. Edit
Taş Plak xxxx Neşe Can Aylardır Gül Yüzünü Göremez Oldum Senin / Beni Columbia Plak 550 Edit
Taş Plak 19xx Zekeriya Bozdağ Nurettin'in Ağıtı / Seni Gidi Mavili Columbia Plak 551 Edit
Taş Plak 19xx Zekeriya Bozdağ Dalyadan Gel / Elli Altın Yolladım Columbia Plak 564 Edit
Taş Plak 19xx Fahri Kayahan Gönülden Şikayet / Karasevdasını Çektiğim Columbia Plak 571 Edit
Taş Plak 1963 Orhan Gencebay Meğer Sevmek Pek Yalanmış / Metelik Oyun Havası Columbia Plak 573 Orhan Kencebay Adiyla Yayınlandı. Edit
Taş Plak 19xx Hüseyin Oylum Sabahtan Uğradım Ben Bir Fidana / Şu Benim Divane Gönlüm Columbia Plak 575 Edit
Taş Plak xxxx Neşe Can Dünyada Biricik Sevdiğim Sensin / Gel Gitme Kalmasın Gözüm Yollarda Columbia Plak 576 Edit
Taş Plak xxxx Neşe Can Koş Gel Artık Kollarıma / Ne Zaman Geleceksin Columbia Plak 577 Edit
Taş Plak xxxx Safiye Ayla Ararım Ararım Seni Her Yerde / Üsküdar’a Giderken Aldı Da Bir Yağmur Columbia Plak 580 Edit
Taş Plak xxxx Adnan Varveren Bekliyorum Ben Seni / Koşa Koşa Gel Bana Columbia Plak 584 Edit
Taş Plak 19xx Mine Coşkun Bağa Girdim Kiraza / Orucu Tuttum Da Columbia Plak 585 Edit
Taş Plak 19xx Hüseyin Oylum Cemali'ye Ağıt / Gül Ey Seni Alır Dağa Kaçarım Columbia Plak 587 Edit
Taş Plak 19xx Zekeriya Bozdağ Gardiyan / İnlesem Bağrıma Basıp Sazımı Columbia Plak 598 Edit
Taş Plak 1963 Orhan Gencebay Yare Pazen Seçemedim / Yeni Yolun Düzleri Columbia Plak 600 Orhan Kencebay Adiyla Yayınlandı. Edit
Taş Plak 19xx Mine Coşkun Hatırına Gelmez Mi / Yıktın Beni Columbia Plak 602 Edit
Taş Plak xxxx Neşe Can İçtim Bu Gece / Susadım Gülüşüne Columbia Plak 606 Edit
Taş Plak 19xx Hüseyin Gökmen Süzül Güzel Süzül De Gel / Yaralı Bir Kuş Gibi Columbia Plak 607 Edit
Taş Plak 19xx Saniye Can İçme Demedim Mi Ben / Gel Osmanım Gel Columbia Plak 608 Edit
Taş Plak 19xx Kemal Çığrık Ağlayarak Düştüm Tozlu Yollara / Havalar Bulanık Kar Mı Yağacak Columbia Plak 612 Edit
Taş Plak xxxx Neşe Can Canım Benim Gülüm Benim / Nasıl Ayrıldın Benden Columbia Plak 616 Edit
Taş Plak 19xx Nigar Uluerer Hasta Kalbim / O Yeşil Gözlere Leylam Columbia Plak 617 Edit
Taş Plak 19xx Zekeriya Bozdağ Askere Mektup / Gamkasavet Columbia Plak 618 Edit
Taş Plak 1963 Handan Kara Aç Kalbini Gireyim / Bir Umulmaz Derde Düştüm Columbia Plak 620 Edit
Taş Plak 19xx Mine Şen Altın Tabakta Vişne / Derdimi Unuttum Columbia Plak 621 Edit
Taş Plak xxxx Adnan Varveren Irmak Gibi Çağlatma / Gel De Beni Bekletme Columbia Plak 622 Edit
Taş Plak xxxx Neşe Can Aylar Yıllar Geçti / Yine Hazan Mevsimi Geldi Columbia Plak 631 Edit
Taş Plak 19xx Hüseyin Gökmen Akşamı Getiren Sesleri Dinle / Bakma Artık Yüzüme Columbia Plak 638 Edit
Taş Plak 19xx Kemal Çığrık Sokak Arasında Kanlı Kasaplar / Talihim Kara İmiş Columbia Plak 641 Edit
Taş Plak 19xx Mine Şen Sinem Yaralı / Vefasız Yari Neyliyem Columbia Plak 642 Edit
Taş Plak 19xx Zekeriya Bozdağ Harman Yeri / Erzurum'dan Da Esen Rüzgar Columbia Plak 650 Edit
Taş Plak xxxx Neşe Can Aşk Masalmış / Gönülden Sevdim Seni Columbia Plak 652 Edit
Taş Plak xxxx Neşe Can Bu Bahar Akşamında / Senin Güzel Yüzünü Columbia Plak 655 Edit
Taş Plak 1964 Orhan Gencebay Felek Gurbete Attın / Neredesin Leylam Columbia Plak 669 Orhan Kencebay Olarak Yayınlandı. Edit
Taş Plak xxxx Adnan Varveren Altın Kafes / Böyle Olur Mu Columbia Plak 679 Edit
Taş Plak xxxx Adnan Varveren Yarin Yaylası / Raci-Selma Columbia Plak 695 Edit
Taş Plak 1964 Orhan Gencebay Ağla Sazım Ağla / Gurbet Elde Columbia Plak 699 Orhan Kencebay Olarak Yayınlandı Edit
Taş Plak xxxx Yıldıray Çınar Ana Beni Eversene / Mecnun Gibi Columbia Plak 737 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Yüzüm Şen Hatıram Şen Meclisim Şen / İnleyen Ahım Columbia Plak RT 17951 Edit
Taş Plak 1960 Neşe Karaböcek Allome / Tin Tin Tini Mini Hanım Columbia Plak RT 17971 Ankara Karaböcekler Olarak Edit
Taş Plak 1960 Behiye Aksoy Be Bahçevan / Gönül Gel Gitme Columbia Plak RT 513 Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Yüksek Eyvanlarda / Demo Plak ( Tek Yüz ) Columbia Plak xxxxx Edit
Taş Plak 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) İnleyen Ahım / Demo Plak ( Tek Yüz ) Columbia Plak xxxxx Edit
45lik 1968 Durul Gence Sıra Bende / Mutluyum Senin Yanında Columbia Plak Haldun Özdenizmen 45liginde Grubuyla Eslik Ediyor. Edit
45lik 1967 Zekeriya Bozdağ Kırşehir Gülleri / Anam Yol Üstüne Gelirse Columbia Plak Edit
45lik 1971 Hayati Kafe Det Är Hårda Tider Columbia Plak İsveç'te Yayınlandı. Edit
45lik 19xx Hüseyin Oylum Şaha Doğru Giden Kervan / Ne Ağlarsın Columbia Plak Edit
45lik 19xx Çelebi Mehmet Acı Bana Kıyma Bana / ? Columbia Plak Edit
45lik 19xx Çelebi Mehmet Çapkın Hovarda / ? Columbia Plak Edit
45lik 19xx Sadi Hoşses Nat-I Mevlana 1. Kısım / Nat-I Mevlana 2. Kısım Columbia Plak 0685 Edit
45lik 19xx Serpil Erköse Kaderim Bu / Çapkın Columbia Plak 0817 Edit
45lik 19xx Piçoğlu Osman Trabzon Ören Havası / Sıksara Oyun Havası Columbia Plak 0831 Edit
45lik 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Sevdim Vallah Severim Billah / Bilmiyordum Sevgiyi Bir Gün Haber Verdin Bana Columbia Plak 0846 Edit
45lik 19xx Piçoğlu Osman Romiko / Tamzara Havası Columbia Plak 0849 Edit
45lik 1967 Aka Gündüz Kutbay Neylerle Saz Eserleri / Kemençe İle Rast Taksim Columbia Plak 0858 Edit
45lik 1971 Kutlu Payaslı Üzgün Değiliz / Kadeh Kadeh Dolaştırma Columbia Plak 0871 Edit
45lik 1971 Kutlu Payaslı Eskişehirspor Marşı / Gel Columbia Plak 0872 Edit
45lik 1967 Orhan Akdeniz Kanaryam / Felek Yar Olmadı (Uzun Hava) Columbia Plak 0874 Orhan Akdeniz'in İlk 45'lik Plağı. Edit
45lik 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Şendim Ne Gamım Vardı / Sarı Kurdela Columbia Plak 0876 Edit
45lik 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Yüzüm Şen Hatıram Şen / Kaç Aşk Yaşadın Columbia Plak 0880 Edit
45lik 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Kalbimde Senin Aşkın / Yemeni Bağladım Telli Başına Columbia Plak 0881 Edit
45lik 19xx Ahmet Üstün İnleyen Nağmeler / Gizli Aşk Columbia Plak 0886 Edit
45lik 19xx Ahmet Üstün İnkisar / Eski Sevda Columbia Plak 0888 Edit
45lik 19xx Gönül Öner Cefa İçin Yaratmış / Kimsesiz Columbia Plak 0889 Edit
45lik 19xx Güneri Tecer Saemaşık Gülleri / Hatıra Columbia Plak 0892 Edit
45lik 19xx Özcan Altay Yazık Değil Mi Bana / Deniz Ülkesinde Columbia Plak 0914 Edit
45lik 1968 Orhan Akdeniz Fani Dünyada Gülemiyorum / Gurbet Gezen Garibim Columbia Plak 0936 Edit
45lik 1969 Necati Dindaş Uğurumsun Benim / Alay Mı Ediyorsun Columbia Plak 0949 Edit
45lik 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Yeşil Kurbağalar / Elemi Atamayan Dağlar Columbia Plak 12285 Edit
45lik 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Son Ninni (1) / Son Ninni (2) Columbia Plak 17261 Edit
45lik 19xx Piçoğlu Osman Eşref Bey Şarkısı / Giresun Karşılaması Columbia Plak 17818 Edit
45lik 19xx Piçoğlu Osman Trabzon Şarkısı Fadime / Trabzon Kahya Şarkısı Columbia Plak 17855 Edit
45lik 1960 Hafız Burhan (Sesyılmaz) Her Yer Karanlık (1) / Her Yer Karanlık (2) Columbia Plak 17950 Daha Önce Yayinlanan Tas Plagin 45lik Versiyonu. Edit
45lik 1965 Zekeriya Bozdağ İpekli Yorganı Dürmeli / Bu Yıl Dağların Karı Erimez Columbia Plak 23 337 Almanya Baskı Edit
45lik 1962 Fahri Kayahan Üç Beyler / Ham Meyvayı Kopardılar Columbia Plak 25 Üç Beyler (Malatyali Fahri Okuyor) / Ham Meyvayi Kopardilar (Bayram Araci Okuyor) Edit
45lik 1962 Zekeriya Bozdağ Berber / Kardaş Kurşunu (Maya) Columbia Plak 32 Ingiltere Basimi. Edit
45lik 1963 Nezahat Bayram Kızım Seni Aliye Vereyim Mi / Cevizin Yaprağı Dal Arasında Columbia Plak 446 Edit
45lik 1963 Baki Çallıoğlu Bağrıyanık / Öldürecekler Beni Beni Columbia Plak 450 Tas Plak Olarak Da Yayınlandı. Edit
45lik 1963 Nezahat Bayram Erzurum Dağları Kar İle Boran / Bir De De Gel Columbia Plak 451 Edit
45lik 1963 Nezahat Bayram Kadir Mevlam Senden Bir Dileğim Var / Mektebin Bacaları Columbia Plak 455 Edit
45lik 1963 Nezahat Bayram Köylü Kızı Un Eliyor / Seversen Bir Güzel Sev Columbia Plak 458 Edit
45lik 19xx Ayla Büyükataman Anladım Sevmiyeceksin / Zamanla Belki Geçer Columbia Plak 462 Edit
45lik 1963 Zekeriya Bozdağ Berber Türküsü / Kardes Kurşunu (Maya) Columbia Plak 469 Edit
45lik 1967 Zekeriya Bozdağ Yeşil İpek Bükeyim / Dalından Ayrılan Kuru Columbia Plak 479 Edit
45lik 1963 Nezahat Bayram Ala Geyik / Ayvacı Geliyor Ayvacı Columbia Plak 487 Edit
45lik 1963 Nezahat Bayram Arabım Vallahi / Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma Columbia Plak 489 Edit
45lik 1964 Nezahat Bayram Gidin Turnalar Gidin / Cano Cano Cano Columbia Plak 501 Edit
45lik 1964 Nezahat Bayram Bakkal Türküsü / Mardin Güzeli Columbia Plak 505 Edit
45lik 1964 Zekeriya Bozdağ Çavuş Sizin Eviniz / Badeli Nahsen'in Ağıtı Columbia Plak 511 Edit
45lik 1964 Nezahat Bayram Ağam Bu Da Naz / Ayşe Suya Gidiyor Columbia Plak 520 Edit
45lik 1964 Zekeriya Bozdağ Muktadın Ağıtı / Mor Koyun Meler Gelir Columbia Plak 523 Edit
45lik 1964 Nezahat Bayram Saçın Uzun Öreyim / Vallah Columbia Plak 529 Edit
45lik 1964 Nezahat Bayram Çeçeno / Kara Tren Gelmez Mi Ola Columbia Plak 531 Edit
45lik 1964 Neşe Can Yalvarıyorum / Beni Columbia Plak 550 Edit
45lik 1964 Zekeriya Bozdağ Nurettin'in Ağıtı / Seni Gidi Mavili Columbia Plak 551 Edit
45lik 1964 Şecaattin Tanyerli Gamzelerin (Rok-Tango) / En Son Hatıram (Bolero) Columbia Plak 554 Edit
45lik 1964 Şecaattin Tanyerli Hülya / Çapkın Columbia Plak 563 Edit
45lik 1964 Nezahat Bayram Yeşik İpek Bükene / Kuş Diline Hayran Columbia Plak 570 Edit
45lik 1963 Orhan Gencebay Meğer Sevmek Pek Yalanmış / Metelik Oyun Havası Columbia Plak 573 Orhan Kencebay Adiyla Yayınlandı. Edit
45lik 1964 Neşe Can Fidan Boylum (Gel Gitme Kalmasın Gözüm) / Dünyada Biricik Sevdiğim Sensin Columbia Plak 576 Edit
45lik 1964 Neşe Can Koş Gel Artık Kollarıma / Ne Zaman Geleceksin Columbia Plak 577 Edit
45lik 1964 Nezahat Bayram Menekşe Koymuşlar Gülün Adını / Hayriyem Columbia Plak 578 Edit
45lik 1964 Nezahat Bayram Karşıda Medreseler / Ay Karanlık Bulamadım Yolumu Columbia Plak 581 Edit
45lik 1964 Nezahat Bayram Ceviz Oynamaya Geldim Odana / Yola Gel Sevdiğim Columbia Plak 582 Edit
45lik 19xx Erköse Kardeşler Edirne Karşılaması / Kağıthane Çiftetellisi Columbia Plak 588 Edit
45lik 1964 Nezahat Bayram Şu Kışlanın Kapısına / Kar Etmez Ahım Columbia Plak 589 Edit
45lik 1964 Nezahat Bayram Çarşıda Çalışırım / Gel Beri Beri Columbia Plak 590 Edit
45lik 1964 Nezahat Bayram Züğürt (Nem Alacak Felek Benim) / Gurbet Ellerinde Söyler Ağlarım Columbia Plak 596 Edit
45lik 1964 Nezahat Bayram Ta Ezelden Yüzüm Gülmez Ağlarım / Arpa Buğday Taneler Columbia Plak 597 Edit
45lik 1967 Zekeriya Bozdağ Gardiyan (Maya) / İnlesem Bağrıma Basıp Sazımı Columbia Plak 598 Edit
45lik 1963 Orhan Gencebay Yare Pazen Seçemedim / Yeni Yolun Düzleri Columbia Plak 600 Orhan Kencebay Adıyla Yayınlandı. Edit
45lik 1965 Neşe Can Susadım Gülüşüne / İçtim Bu Gece Columbia Plak 606 Edit
45lik 1965 Nigar Uluerer Haydar-Haydar / Avare Derler Bana Columbia Plak 609 Edit
45lik 1965 Neşe Can Canım Benim Gülüm Benim / Nasıl Ayrıldın Benden Columbia Plak 616 Edit
45lik 1965 Zekeriya Bozdağ Askere Mektup / Gamkasavet Columbia Plak 618 Edit
45lik 1965 Adnan Varveren Gelde Beni Bekletme / Irmak Gibi Çağlatma Columbia Plak 622 Edit
45lik 1965 Nezahat Bayram Sarılma Çapaya / Tosino Columbia Plak 628 Edit
45lik 1965 Nezahat Bayram Güzele Bak Güzele / Şu Uzun Gecenin Gecesi Olsam Columbia Plak 629 Edit
45lik 1965 Neşe Can Aylar Yıllar Geçti / Yine Hazan Mevsimi Geldi Columbia Plak 631 Edit
45lik 1965 Şenay Sil Gözyaşlarını / Ayrılalım Ağlamadan Columbia Plak 634 Edit
45lik 1965 Güzide Kasacı Unut Sevme Beni / Çapkın Esmerim Columbia Plak 635 Edit
45lik 1965 Baki Çallıoğlu Çiçek Böcek / Şıpıdık Şıpıdık (Çiçekçi Leyla Filminden) Columbia Plak 636 Edit
45lik 1965 Hüseyin Gökmen Akşamı Getiren Sesleri Dinle / Bakma Artık Yüzüme Columbia Plak 638 Edit
45lik 1965 Adnan Varveren Bağımda Açan Gül Gibisin / Aşıkım Sana Dilber Columbia Plak 643 Edit
45lik 1965 Şenay Sakla Kimse Görmesin / Sen De İç Benimle Columbia Plak 648 Edit
45lik 1965 Zekeriya Bozdağ Harman Yeri / Erzurum'dan Da Esen Rüzgar (Maya) Columbia Plak 650 Edit
45lik 1965 Nezahat Bayram Keklik Gibi Kanadımı Süzmedim / Bırak Be Zalim Bırak Columbia Plak 651 Edit
45lik 1965 Neşe Can Gönülden Sevdim Seni / Aşk Masalmış Columbia Plak 652 Edit
45lik 1965 Güzide Kasacı Adana'nın Yolları Taştan / Üsküdar'a Gider İken Aldı Da Bir Yağmur Columbia Plak 653 Edit
45lik 1965 Güzide Kasacı Katibim / Aman Adanalı Columbia Plak 653 Edit
45lik 1965 Neşe Can Bu Bahar Akşamında / Senin Güzel Yüzünü Columbia Plak 655 Edit
45lik 1965 Baki Çallıoğlu Leyla Sayar / Şıpsevdi Columbia Plak 657 Edit
45lik 1965 Güzide Kasacı Yaz Geldi Gülüm Eğlenelim / Adalardan Bir Yar Gelir Bizlere Columbia Plak 658 Edit
45lik 1965 Zekeriya Bozdağ Atım Kalk Gidelim 1 / Atım Kalk Gidelim 2 Columbia Plak 658 Edit
45lik 1965 Güzide Kasacı Hangi Bağın Bağbanısan (Türkü) / Benim Yarim Yaramazdır (Türkü) Columbia Plak 662 Edit
45lik 1965 Neşe Can Gece Kuşu / Ötme Bülbül Garip Garip Columbia Plak 666 Edit
45lik 1965 Nezahat Bayram Zeyno Bana Kar Getir / Sabahınan Sabahınan Columbia Plak 667 Edit
45lik 1965 Zekeriya Bozdağ Bitmedi Gözümün Kan İle Yaşı (Maya) / Nonoşum (Kurbani) Columbia Plak 668 Edit
45lik 1964 Orhan Gencebay Neredesin Leylam / Felek Gurbete Attın Columbia Plak 669 Orhan Kencebay Adiyla Yayınlandı. Edit
45lik 1965 Neşe Can Derin Siyah Gözlerin Gülsün Artık Sevgilim / Meyhaneci Columbia Plak 675 Edit
45lik 1965 Nezahat Bayram Tanrıdan Diledim Bu Kadar Dilek / Mihrican Mı Değdi ? Columbia Plak 676 Edit
45lik 1965 Güzide Kasacı Yalnız Kaldım Da Şimdi / Acı Bana Columbia Plak 677 Edit
45lik 1965 Adnan Varveren Böyle Olur Mu / Altın Kafes Columbia Plak 679 Edit
45lik 1965 Neşe Can İnsan Doğarken Ağlar / İlk Ve Son Columbia Plak 686 Edit
45lik 1965 Güzide Kasacı Aşkımız Bir Demet Menekşe / Aşk Bir Ömre Bedeldir Columbia Plak 687 Edit
45lik 1967 Mustafa Kandıralı Kandıralı Karşılaması / Arap Çiftetellisi Columbia Plak 689 Edit
45lik 1965 Adnan Varveren Yarin Yaylası / Raci - Selma Columbia Plak 695 Edit
45lik 1964 Orhan Gencebay Ağla Sazım Ağla / Gurbet Elde Columbia Plak 699 Orhan Kencebay Adiyla Yayınlandı. Edit
45lik 1966 Aşık İhsani Güllüşahın Peşinde / Sen Gelmez Diye Columbia Plak 703 Edit
45lik 1966 Güzide Kasacı Karakaş Gözlerin Elmas (Türkü) / Bahçelere Ay Doğdu (Türkü) Columbia Plak 704 Edit
45lik 1966 Nezahat Bayram Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma / Ala Geyik Columbia Plak 705 Edit
45lik 1966 Nezahat Bayram Yeşil İpek Bükene / Cano Cano Columbia Plak 706 Edit
45lik 1966 Neşe Can Rüzgar Kırdı Dalımı / Unutulmaz Adınla Columbia Plak 707 Edit
45lik 1966 Neşe Karaböcek Tin Tin Tini Mini Hanım / Berde Oyun Havası Columbia Plak 708 Edit
45lik 1966 Nezahat Bayram Erzurum Dağları / Cevizin Yaprağı Dal Arasında Columbia Plak 709 Edit
45lik 1966 Saime Sinan Yıldızlı Semalarda / Günaydın Columbia Plak 712 Edit
45lik 1966 Neşe Can Unutmadım Seni Ben / Aşkımı Bilmedin Columbia Plak 713 Edit
45lik 1966 Güzide Kasacı Senin Derdin / Yıl Geçti Ay Geçti Columbia Plak 715 Edit
45lik 1966 Nezahat Bayram Yandım Şeker Oğlan / Giderim Giderim (Maya) Columbia Plak 716 Edit
45lik 1966 Yıldıray Çınar Evlerinin Önü Kuyu / Nasıl Yar Diyeyim Böyle Yare Columbia Plak 718 Edit
45lik 1966 Zekeriya Bozdağ Ankara Oyun Havası / Bülbül Havalanmış Columbia Plak 719 Edit
45lik 1966 Neşe Can Karşıdan Geç Göreyim / Sen De Terk Etme Beni Columbia Plak 722 Edit
45lik 1966 Zekeriya Bozdağ Sarı Yıldız Oyun Havası / Şu Karşı Ki Dağlar (Bozlak) Columbia Plak 724 Edit
45lik 1966 Nezahat Bayram Hastane Önünde / Yarimin Kendi Güzel Columbia Plak 725 Edit
45lik 1966 Mustafa Kandıralı Orijinal Çiftetelli / Nihavend Longa Columbia Plak 730 Edit
45lik 1966 Zekeriya Bozdağ Misket / Uyan Hacı Beyim Columbia Plak 735 Edit
45lik 1966 Güzide Kasacı Ömrüm Seni Sevmekle Nihayet Bulacaktır / Karakedi Columbia Plak 735 Edit
45lik 1966 Ali Ekber Çiçek On Dört Yılda Gezdim Pervanelikte (Haydar Haydar) / Bir Gül İçin Bülbül Giymiş Kareler Columbia Plak 736 Edit
45lik 1966 Yıldıray Çınar Ana Beni Eversene / Bir Mecnun Gibi Columbia Plak 737 Edit
45lik 1966 Zekeriya Bozdağ Orhan Subay'a Ağıt / Ela Gözlü Nazlı Yari Görem Dedim Göremedim Columbia Plak 738 Edit
45lik 1966 Nezahat Bayram Dağlara Çıktım Da (U.H.) / İndim Yarin Bahçesine Columbia Plak 739 Edit
45lik 1966 Aşık Daimi Şu Dünyanın Ötesini / Ezel Bahar Olmayınca Columbia Plak 743 Edit
45lik 1966 Yıldıray Çınar Aman Dünya Ne Dar İmiş / Bad- I Sabah Selam Söyle O Yare Columbia Plak 748 Edit
45lik 1966 Zekeriya Bozdağ Küçükten Görmedim Ana Kucağı (Bozlak) / Nar Ağacı Columbia Plak 749 Edit
45lik 1966 Nezahat Bayram Bağa Girdim Üzüme / Naz Etme A Cicim Columbia Plak 751 Edit
45lik 1966 Nezahat Bayram Amanin Başım / Taşa Çaldım Ayva İle Narımı Columbia Plak 752 Edit
45lik 1967 Güzide Kasacı Çamlar Arasında Süzülürken / Huysuz Ve Tatlı Kadın Columbia Plak 753 Edit
45lik 1966 Güzide Kasacı Çiçekten Çiçeğe / Sabah Olmasın Columbia Plak 754 Edit
45lik 1966 Zekeriya Bozdağ Atım Arap / İki Bülbül Columbia Plak 758 Edit
45lik 1966 Münir Nurettin Selçuk Yıldızlar / Hatırla Mazi Mesudu Columbia Plak 758 Edit
45lik 1966 Rüştü Demirci Kalbimi Çaldın Gittin / Sen Bir Kuş Olsan Columbia Plak 762 Edit
45lik 1966 Yıldıray Çınar Selviye Benzer Meşesi / Diyar Diyar Gezdim Columbia Plak 763 Edit
45lik 1966 Aşık Daimi Ela Gözlü Pirim Geldi / Meste Deli Gönül Meste Columbia Plak 764 Edit
45lik 1966 Zekeriya Bozdağ Fidayda / Aman Gezdir Ağam Kıratı Gezdir Columbia Plak 765 Edit
45lik 1966 Yıldıray Çınar Yalancı Dünyaya Konup Göçenler / Çoktan Beri Dostu Gördüğüm Yoktur Columbia Plak 766 Edit
45lik 1966 Münir Nurettin Selçuk Aziz İstanbul / Bir Gülşene Vardık Columbia Plak 767 Edit
45lik 1966 Yıldıray Çınar Kaçma Benden / Güller Açsa Bağlar Gibi Columbia Plak 768 Edit
45lik 1966 Rüştü Demirci Aşk Olmadan Meşk Olmaz / Kiraz Dudaklı Şaziye Columbia Plak 769 Edit
45lik 1966 Zekeriya Bozdağ Çubuk Uzun / Soğuk Su Başında Columbia Plak 770 Edit
45lik 1966 Güzide Kasacı Ah Dedim Vah Dedim / Bu Dünya Böyledir İşte Columbia Plak 771 Edit
45lik 1966 Güzide Kasacı Makber / Istırap Dolu Gönlüm Columbia Plak 772 Edit
45lik 1966 Nezahat Bayram Sobalarımda Kuru Meşe Yanıyor / Çömüdümü Columbia Plak 772 Edit
45lik 1966 Nezahat Bayram Allı Turnam / Saçın Sarı Columbia Plak 774 Edit
45lik 1966 Neşe Can Bu Güzellik Bu Çağında / Canımın İçi Columbia Plak 775 Edit
45lik 1966 Yıldıray Çınar Felek / Nazlı Yarim Dilindeki Lezzeti Columbia Plak 776 Edit
45lik 1966 Aşık Seyit Meftuni (İbrahim Memo Temiz) Gelmiş İken Şu İllere / Sabahtan Cemalin Seyran Eyledim Columbia Plak 777 Edit
45lik 1966 Aşık Seyit Meftuni (İbrahim Memo Temiz) Dayanmaz Derdimin Dermanı Haydar / Huri Melekmisin Gökden Mi İndin Columbia Plak 778 Edit
45lik 1966 Zekeriya Bozdağ Postacı Sevgilimden Mektup Varmı? / Mihribanım Columbia Plak 786 Edit
45lik 1967 Güzide Kasacı Karanfilsin Kapkara / Kul Öksüz Columbia Plak 791 Edit
45lik 1966 Aşık Daimi İnsan Kısım Kısım / Yücelere Çıksam Yar Gelir Columbia Plak 796 Edit
45lik 1966 Bilal Bozdağ Bir Güzelin Derdi Var / Çaresiz Derdime Çare Columbia Plak 797 Edit
45lik 1967 Güzide Kasacı Seninle Bir Sonbahar / Kollarımda Beklerim Columbia Plak 802 Edit
45lik 1967 Güzide Kasacı Nazlı Kelebk / Yollar Uzak Gelemedim Columbia Plak 803 Edit
45lik 1967 Yıldız Yurtsever Gönül Gel Seninle / Kuzu Meliyor Columbia Plak 807 Edit
45lik 1967 Aşık Daimi Üç Güzeller / Bunca Kahrı Columbia Plak 808 Edit
45lik 1967 Aşık Daimi Pirin Cemali Güldür / İsmin Cennette Gezer Columbia Plak 810 Edit
45lik 1967 Güzide Kasacı Anlarsın Ya / Ağla Gitar Columbia Plak 816 Edit
45lik 1967 Nigar Uluerer Nigarin Leylası / O Yeşil Gözlerede Leylam / Hasta Kalbim Columbia Plak 817 Edit
45lik 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Ne Güzeldir Bakışın / Yandım Sana Baktıkça Columbia Plak 818 Edit
45lik 1967 Aşık Veysel Toprak (1. Kısım) / Toprak (2. Kısım) Columbia Plak 819 Edit
45lik 1967 Nezahat Bayram Kayalar Kayalar / Kaşları Kara Gözleri Ela Columbia Plak 821 Edit
45lik 1967 Nezahat Bayram Yumurtanın Kulpu Yok / Dertliyim Dermana Geldim Columbia Plak 822 Edit
45lik 1967 Zekeriya Bozdağ Çiçek Dağı / Elleri Ufacık Ufacık Columbia Plak 823 Edit
45lik 1967 Aşık Daimi Rahmeyle Güzeller Şahı / Gönül Ne Gezersin Columbia Plak 826 Edit
45lik 19xx Hafız Burhan (Sesyılmaz) Adalardan Bir Yar Gelir / Çamlıcada Bie Yaz Gecesi Columbia Plak 829 Edit
45lik 1967 Zekeriya Bozdağ Gesi Bağları / Kızılırmak (Ağıt) Columbia Plak 832 Edit
45lik 1967 Zekeriya Bozdağ Çiftetelli / Karşılama Columbia Plak 835 Edit
45lik 1967 Nezahat Bayram Serpilde Gel / Kahpe Felek Columbia Plak 836 Edit
45lik 1967 Aşık Daimi Yürü Sultan Hızır / Aşk Ateşi Yoksa Bir Dermi Columbia Plak 837 Edit
45lik 1967 Zekeriya Bozdağ Ne Güzel Yaraşmış Güller Ayşe'ye / Sultan Süleyman'a Kalmayan Dünya Columbia Plak 838 Edit
45lik 1967 Güzide Kasacı Bana Sensiz Her Şey El / Etme Böyle Naz Columbia Plak 843 Edit
45lik 1967 Durul Gence Dön Bana / Belki Yarın Belki Daha Yakın Columbia Plak 850 Gün 45liginde Grubuyla Eslik Ediyor. Edit
45lik 1967 Serap Mutlu Akbulut Sevmiyorum Seni Artık / Aşk Bilmecesi Columbia Plak 852 Edit
45lik 1967 Serap Mutlu Akbulut Akşamın Olduğu Yerde / Gözlerin Kömür Senin Columbia Plak 853 Edit
45lik 1967 Durul Gence Ağla Ki / Sen Bana Yetersin Columbia Plak 859 Gün 45liginde Grubuyla Eslik Ediyor. Edit
45lik 1967 Gökhan Abur Bu Şarkı Benim Şarkı / Dönelim Gençliğe Columbia Plak 863 Edit
45lik 1967 Rüştü Demirci Sensiz Edemem / Seninle Cennete Columbia Plak 869 Edit
45lik 1967 Rüştü Demirci Beddua Ederim Sana / Kaybettim Aşkın Yolunu Columbia Plak 878 Edit
45lik 1967 Gökhan Abur Gönül Kaçanı Kovalar / Kaybolan Aşk Columbia Plak 879 Edit
45lik 1967 Serap Mutlu Akbulut Gelin Alayı / Gözlerin Senin Gözlerin Columbia Plak 882 Edit
45lik 1967 Rüştü Demirci Kalplerle Şaka Olmaz / Gidersen Güle Güle Columbia Plak 883 Edit
45lik 1967 Rüştü Demirci Seni Nasıl Özledim / Silinmeyen Hatıralar Columbia Plak 884 Edit
45lik 1967 Serap Mutlu Akbulut Yeşil Gözlerinden Muhabbet Kaptım / Gögsüme Çiçek Taktın Ellerinle Columbia Plak 885 Edit
45lik 1968 Semiramis Pekkan Bu Ne Biçim Hayat (Those Were The Days) / İçelim Kendimizden Geçelim Columbia Plak 890 Edit
45lik 1968 Füsun Önal Bitsin Bu Sevda / Hatıralar Dile Gelince Columbia Plak 891 Edit
45lik 1968 Serap Mutlu Akbulut İnleyen Nağmeler / Gizli Aşk Bu Columbia Plak 895 Edit
45lik 1968 Füsun Önal Genç Kız Oldum Ben / Kim Derdi Ki Columbia Plak 898 Edit
45lik 1968 Serap Mutlu Akbulut Son Gece / Aşk Mısın Hayat Mısın? Columbia Plak 900 Edit
45lik 1968 Rüştü Demirci Bekliyorum / Yabanci Columbia Plak 906 Edit
45lik 1968 Rüştü Demirci Sararan Yapraklar / Gecmis Olsun Columbia Plak 909 Edit
45lik 1968 Rüştü Demirci Kadın Zehirli Bir Oktur / Düriyemin Güğümleri Kalaylı Columbia Plak 910 Edit
45lik 1968 Arif Sağ Gam Alırım Gam Satarım / Her Şeyin Var Fiyakası (Zil Havası) Columbia Plak 915 Edit
45lik 1968 Semiramis Pekkan Olmaz Bu İş Olamaz / Samanlık Seyran Olur Columbia Plak 920 Edit
45lik 1968 Semiramis Pekkan Köy Düğünü / Tanrı Verdi Çalmadım Ki Columbia Plak 921 Edit
45lik 1968 Rüştü Demirci Kaç Yıl Geçti Aradan / Ben Leyla'yı Arıyorum Columbia Plak 922 Edit
45lik 1968 Rüştü Demirci Benim İçin Fark Etmez / Kim Demiş Ki Aşk Yalan Columbia Plak 923 Edit
45lik 1969 Füsun Önal Kalbimin Sesi / Acı Columbia Plak 929 Edit
45lik 1969 Cahit Oben Hayal Şehir / Bilinmiyor Columbia Plak 930 Edit
45lik 1969 Ekrem Şahin Utan / Affetmedim İçim Yandı Columbia Plak 931 Edit
45lik 1969 Semiramis Pekkan Ne Geçti Elime / Eski Sandal Columbia Plak 932 Edit
45lik 1969 Semiramis Pekkan Ben Böyleyim / Bir Dost Ararım Columbia Plak 934 Edit
45lik 1969 Ekrem Şahin Merhem Ol Yarama / Mahşere Kadar Columbia Plak 941 Edit
45lik 1969 Tuna Huş Bir Çiçek Bir Böcek / Bir Yaz Gecesi Columbia Plak 944 Edit
45lik 1969 Tuna Huş Sensiz Birgün Düşünmem / Çiri Biri Bi Columbia Plak 945 Edit
45lik 1969 Gönül Taç Ah Gülüm Gülüm / Aman Nidem Dost Nidem Columbia Plak 946 Edit
45lik 1969 Gönül Taç Yalancı Gözler / İçiyorum Columbia Plak 947 Edit
45lik 1969 Füsun Önal Seninle Aşkımız / Taka Taka Tak Columbia Plak 948 Edit
45lik 1969 Servet Akbal Çay Elinden Öteye / Yağmur Yağar Islanır Columbia Plak 952 Edit
45lik 1962 Abdullah Yüce Yüce Derdim Büyüktür / Yıllar Boyunca Columbia Plak DCT 42 Edit
EP 2000 Sertab Erener Bu Yaz Columbia Plak Edit
EP 2016 İrfan Özata Yazı Tura Columbia Plak Edit
EP 2000 Burak Aziz Zirvedesin / Galatasaray Te Quiero Columbia Plak 669574 1 Ishtar ile. Edit
EP 2005 Yonca Evcimik Oldu, Gözlerim Doldu Columbia Plak 73236 Edit
Single - CD 2003 Sertab Erener Every Way That I Can Columbia Plak Edit
Single - CD 2003 Sertab Erener Here I Am Columbia Plak Edit
Albüm - LP 1968 Sadi Hoşses Seçilmiş Eserler Columbia Plak 501 M.Nurettin Selçuk -Güzide Kasaci - Handan Kara - Sadi Hosses Edit
Albüm - LP 1973 Hafız Burhan (Sesyılmaz) Unutulmaz Ses - Unutulmaz İsim Columbia Plak 504 Edit
Albüm - LP 1968 Handan Kara Seçilmiş Eserler Columbia Plak LP 501 Münir Nureddin Selçuk, Güzide Kasacı Ve Sadi Hoşses İle Ortak Bir Albüm. Edit
Albüm - LP 1968 Münir Nurettin Selçuk Seçilmiş Eserler Columbia Plak LP 501 M.Nurettin Selçuk-Güzide Kasaci-Handan Kara-Sadi Hosses Edit
Albüm - LP 1970 Semiramis Pekkan Semiramis Columbia Plak LP 503 Edit
Albüm - LP 1973 Aşık Veysel Aşık Veysel Columbia Plak LP 505 Edit
Albüm - Kaset 1994 Cenk Sökmen Cenk Sökmen 1 Columbia Plak 476945 4 Edit
Albüm - CD 1999 Sertab Erener Sertab Erener Columbia Plak Edit
Albüm - CD 2004 Sertab Erener No Boundaries Columbia Plak Edit
Albüm - CD 2014 Deniz Arcak Büyüyorum Seninle Columbia Plak Edit
Albüm - CD 1995 Aylin Vatankoş Çözemedim Columbia Plak Edit
Albüm - CD 2006 Demet Sağıroğlu Demet ( 3 Cd ) Columbia Plak 82876882992 Edit
Albüm - CD 1994 Cenk Sökmen Cenk Sökmen 1 Columbia Plak 476945 2 Edit
Albüm - CD 1994 Ufuk Bigay Ufuk Bigay Columbia Plak 476977 2 Edit
Albüm - CD 1997 Fedon Bir Kadın Var Columbia Plak 488 256 2 Edit
Albüm - CD 1998 Okan Akdeniz Hasret Columbia Plak 489236-2 Edit
Albüm - CD 2000 Burak Aziz Gül Kurusu Columbia Plak 496 0122 Edit
Albüm - CD 2002 Asya Dönmem Yolumdan Columbia Plak 510851 2 Edit