Database
- 3322 Artist
- 1982 78 RPM
- 13413 Single
- 24 12"
- 418 EP
- 131 Others
- 1451 Labels
Updated
Most viewed
Neyzen Tevfik Diskografisi

  • Neyzen Tevfik Diskografisindeki Last Changes


Taş Plak - 78lik
19xx
Ney İle Taksim (Ferahnak) / Ney İle Taksim (Rast)

19xx
Ney İle Taksim (Nihavend) / Ney İle Taksim (Suzinak)

19xx
Ney İle Taksim (Hüseyni) / Ney İle Taksim (Saba)

19xx
Ney İle Taksim (Bestenigar) / Mevlevihane Peşrevi

19xx
Ney İle Taksim (Nihavend) / Ney İle Taksim (Rast)

19xx
Kanun İle Taksim (Mahur) / Ney İle Taksim (Hüseyni)

Albüm - CD
2001
Hiç'in Azab-I Mukaddes'i
Hiç'in Azab-I Mukaddes'i
Kalan 199
1. Geçer Kendi Sesinden
2. Saba Taksim 	
3. Ferahnak Taksim 	
4. Hüseyni Taksim 	
5. Nihaved Taksim 	
6. Rast Taksim 	
7. Bestenigar Taksim 	
8. Suzinak Taksim 	
9. Rast Taksim 	
10. Nihaved Taksim 	
11. Hüseyni Taksim 	
12. Dilkeşhaveran Taksim 	
13. Rast Taksim 	
14. Bestenigar'dan Eviç'e Taksim 	
15. Acemşiran Taksim 	
16. Rast'tan Bestenigar'a Taksim 	
17. Segah Taksim 	
18. Geçer (remix)