Database
- 3523 Artist
- 2048 78 RPM
- 13603 Single
- 24 12"
- 419 EP
- 141 Others
- 1496 Labels
Updated
Most viewed
Hafız Kemal Bey Diskografisi

 • Hafız Kemal Bey Diskografisindeki Last Changes


Taş Plak - 78lik
19xx
Bir Hıyabandır Ki Hasret / Gösterip Ağyara Lütfun
Odeon 126504

19xx
Çeşmi Ahularının Hatırası / Feryat Ediyor
Odeon 126505

19xx
Feryat Ediyor / Gösterip Ağayara Lütfun
Odeon 131765

19xx
Ne Ettim Sana Ben / Neşeyab Lütfun
Odeon 131781

19xx
Hasretle Bu Şeb / Uyur Daim Uyanmaz Mı
Odeon 202762

19xx
Feryat Ediyor / Hasretle Bu Şeb
Odeon 202763

19xx
Baharın Zamanı Geldi / Neşeyabı Lütfun
Odeon 202766

19xx
Karnev 1. Kısım / Karnev 2. Kısım
Odeon 202782

19xx
Kimden Sorayım / Uyur Daim Uyanmaz Mı
Odeon 202783

19xx
Dağlar Dağladı Beni / Dağların Sümbülü Var

19xx
Bahçelerde Bülbüller / Gül Ektim Ekin Ekin

19xx
Dereler Çağlar Oldu / Karşı Dağın Yüzünde

19xx
Akşam Oldu Yine / Nigah Gülçini Hasret

19xx
Bana Her Yerde Senin / Görmezsem Gül Yüzünü

19xx
Gam Seni Terkeylemez / Sen Bu Elden Gideli

19xx
Aşkın Mütekabil Olanı / Narı Hicrana Düşüp

19xx
Çoban Kaval Çalıyor / Güzel Çeşmini

19xx
Ey Konca Açıl / İndim Diyarbekir Düzine

19xx
Aşık Oldur Kim Kılar / Seni Ben Gördüğüm

19xx
Keşfolunmaz / Şemi Ümidim

19xx
Cismin Gibi / Çözülme Zülfüne

19xx
Gördüm Gözünü / Sevdi Gönlüm

19xx
Ahtım Olsun / Viran Dağlar

19xx
Akşam Adanın Dilberini / Yedi Defa Gelin Olmuş

19xx
Aşk İle İmdi Allah Diyelim / Allah Adın Zikredelim Evvela

19xx
Ey Azizan İşte Başlarız Söze / Her Kaçan Anarsam Seni

19xx
Hak Taala Çün Yarattı Ademi / İrdi İbrahimü İsmaile Hem

19xx
Amine Hatun Muhammed Anesi / Didi Gördüm Ol Habibin Anesi

19xx
Bu Gelen İlmi Ledün Sultanıdır / Gün Göründü Bana Bu İşler Ayan

19xx
Evlerine İnemdeim Yokuş / Fırakın Cevri Hicranın

19xx
Asuman Ağlar / Şimşiri Nigahınla

19xx
Gözü Dünya Mı Görürü / Sabrımı Gamzelerin

19xx
Gülşeni Ezhar Açtı / Vardım Ki Yurdundan

19xx
Gönül Beni Usandırdı / Hasretle Bu Şeb

19xx
Keşfolunmaz / Zannederim Ki

Albüm - CD
2006
Hafız Kemal Bey
Hafız Kemal Bey
  1. Allah Adını Zikredelim Evvela 
  2. Aşk ile Gel imdi Allah Diyelim 
  3. Her Kaçam Anarsam Seni 
  4. Ey Azizan İşte Başlarız Söze 
  5. Hak Teâlâ Çün Yarattı Adem'i 
  6. İrdi İbrahim ü İsmail'e Hem 
  7. Âmine Hatun Muhammed Ânesi 
  8. Didi Gördüm Ol Habib'in Ânesi 
  9. Çün Göründü Bana Bu İşler Ayan 
  10. Bu Gelen İlm-i Ledün Sultanıdır 
  11. Ey safây-i ârızından çeşme-i hurşid-i âb 
  12. Bin Cefa Görsem Ey-Sanem Senden 
  13. Der-Mevc-i Perişân-i mâ Fâsıla-i Nist 
  14. Nigeh Gülçin-i Hasret Damenim Pürhâr-ı Mihnettir 
  15. Asuman Ağlar Hem İnler Girye-bâr Oldukça Ben 
  16. Sevdi Gönlüm Ey Melek Simâ Seni 
  17. Gönül Beni Usandırdı Bana Yâri Andırdı 
  18. Cismin Gibi Ruhun'da Güzel Zannedip Ey Mâh 
  19. Zannederdim Aşkımı Bir Şuha Bağlasam Geçer 
  20. Ahtım Olsun Giymeyeyim Karalar
  21. Şimşir-i Nigâhınla Vuruldum Ciğerimden 
  22. Sabâ Tarf-ı Vefâdan Peyam Yok mu 
  23. Gösterip Ağyare Lutfun Bizlere Bigânesin 
  24. Bir Hıyâbandır ki Hasret Kû-i Cânândan Geçer