Database
- 3375 Artist
- 1982 78 RPM
- 13454 Single
- 24 12"
- 418 EP
- 133 Others
- 1455 Labels
Updated
Most viewed

Delete

Are you sure?

Record
Artist / Group
Ürgüplü Refik Başaran Diskografisi
Format
Albüm - CD
Year
2001
Record Name
Şen Olasın Ürgüp
Label
Kalan
Label No.
Notice
Cd-Kaset, Taşplak Temizleme
Tracklist (Only for a album)
1-Elinde Süt Küleği 	
2-Gurbet Ellerinde Alma Canımı 	
3-Şen Olasın Ürgüp 	
4-Bacacılar Yüksek Yapar 	
5-Kayseri Mektebinde 	
6-Lirayı Bozdurayım 	
7-Gece Yanar Manastırın Çırası 	
8-Süpürgesi Yoncadan 	
9-Ağ Gelin 	 	
10-Gesi Bağları 	
11-Konya Develisi 	
12-Avşar Güzeli 	
13-Süre Süre İndirdiler Yazıya 	
14-Dam Başında Sarı Çiçek 	
15-Ayvalığın Kara Taşı 	
16-Karşı Bağda Sıra Sıra 	
17-Kayserililer Mavi Yazma Bürünür 	
18-Kekliğin Kayada Sektiği Sekiş 	
19-Keten Gömlek 	
20-Naciyem 	

The changes must be verified.