Database
- 3382 Artist
- 1986 78 RPM
- 13465 Single
- 24 12"
- 419 EP
- 133 Others
- 1457 Labels
Updated
Most viewed

Delete

Are you sure?

Record
Artist / Group
Özdemir Erdoğan Diskografisi
Format
Albüm - LP
Year
1989
Record Name
Özgün Jazz Denemeleri 1970 - 1987
Label
Özdemir Erdoğan Müzik
Label No.
Notice
Bu Albüm Kaset Olarakta Yayınlandı.
Tracklist (Only for a album)
Yemen Elleri
Tımbıllı
Take Five
Bir Adım Öte
Akşam Oldu
Deryalar
Misket
Köroğlu
Ayrılık Ümitlerin Ötesinde

The changes must be verified.