Database
- 3542 Artist
- 2048 78 RPM
- 13601 Single
- 24 12"
- 420 EP
- 142 Others
- 1499 Labels
Updated
Most viewed

Delete

Are you sure?

Record
Artist / Group
Ferdi Tayfur Diskografisi
Format
Albüm - Kaset
Year
2000
Record Name
Yetiş Emmioğlu (Özel Tv Miks)
Label
Akbaş Müzik Almanya
Label No.
Notice
Türküola'nın 1999'da haklarını Akbaş Müzik'e devretmesinden sonra, bir müddet kasetler Akbaş, kapaklar ise Türküola etiketiyle basılmıştır. Kasetin içeriği, 1995'te Türküola'dan 12471 seri no'su ile çıkan "Yetiş Emmioğlu" kasetinin aynısıdır.
Tracklist (Only for a album)

    

The changes must be verified.