Database
- 3478 Artist
- 1996 78 RPM
- 13579 Single
- 24 12"
- 419 EP
- 140 Others
- 1485 Labels
Updated
Most viewed

Delete

Are you sure?

Record
Artist / Group
Huri Sapan Diskografisi
Format
Albüm - LP
Year
1979
Record Name
Folk
Label
Elenor
Label No.
1074
Notice
4 Haziran 1979 22 Ekim 1979 tarihli Hey Dergisi'nde LP'nin eleştirisi yapılıp, 5 üzerinden 4 yıldız verilmiştir..
Tracklist (Only for a album)
A1 - Allı Durnam
kaynak kişiler: Keskinli Hacı Taşan - Salman Coker / derleyen: Muzaffer Sarısözen 
A2 - Hem Okudum Hem de Yazdım
kaynak kişi: Ali Ciyez / derleyen: Muzaffer Sarısözen 
A3 - Meşeler Güvermiş
kaynak kişiler: Emine Ünler - Cemil Orhun / derleyen: Muzaffer Sarısözen 
A4 - Tanrıdan Dilerim
derleyen: Salih Dündar
A5 - Lili Yar
derleyen: Sırrı Sarısözen - Muzaffer Sarısözen 
A6 - Yeni Çıkayı Yeni
derleyen: Nurettin Çamlıdağ

B1 - Karanfil Ocak Ocak
kaynak kişi: Necati Coşkun / derleyen: Emin Aldemir 
B2 - Bahçe Duvarını Aştım
kaynak kişi: Emminin Mehmet Ağa / derleyen: Emin Aldemir 
B3 - He Guley
derleyen: Hüsamettin Subaşı
B4 - Ayağında Kundura
kaynak kişi: Mukim Tahir / derleyen: Mehmet Özbek
B5 - Çeçen O
derleyen: Abdullah Nail Bayşu
B6 - Sallana Sallana
derleyen: Cemile Cevher

The changes must be verified.