Database
- 3249 Artist
- 1938 78 RPM
- 13289 Single
- 24 12"
- 420 EP
- 127 Others
- 1440 Labels
Updated
Most viewed
Safinaz Hanım Diskografisi

Taş Plak - 78lik
1912
Yeni Kabak Kantosu

1912
Yeter Oldu Bana [Ettiğin Felek]

1912
Ninni

1912
Gazel

1912
Pek Biçâreyim [Yoktur Emsâlim]

1912
Yeni [Yeni] Bir Sevdaya [Düştüm]

1912
Nalekâr / I Hasretim[, Bir Bağrı]

1912
Hiçe Saydın Ey Felek [Feryâd / I İstikbalimi?]

1912
Nihayet Gelmiyor [Feryâd / Ü Âhe]

1912
Bağa Girdim [Kamışa]

1912
Çiftetelli Gazel