Database
- 3478 Artist
- 1996 78 RPM
- 13579 Single
- 24 12"
- 419 EP
- 140 Others
- 1485 Labels
Updated
Most viewed
Muharrem Temiz Diskografisi

 • Muharrem Temiz Diskografisindeki Last Changes


Albüm - Kaset
2000
Arguvan Deyişler
Arguvan Deyişler
Kalan 208
1. Er Kalkan Aşıklar
2. Divana
3. Aşkın Bei Deleyledi
4. Şu Dünyada
5. Geldim Elinize
6. Gül Yüzlü Sevdiğim
7. Üç Beş Aşık
8. Dostum Aşk Meyi Ver Bana
9. Gam Yeyip Gam Çekme
10. Arayı Arayı
11. El Ediyi
12. Mihriban 

Albüm - CD
2000
Arguvan Deyişler
Arguvan Deyişler
1. Er Kalkan Âsiklar
2. Divana
3. Askin Beni Deleyledi (U.H.)
4. Su Dünyada
5. Geldim Elinize (U.H.)
6. Gül Yüzlü Sevdigim
7. Üç Bes Âsik
8. Hos Dersim Makami-Dostum Ask Meyi Ver Bana
9. Gam Yeyip Gam Çekme
10. Arayi Arayi
11. El Ediyi El Ediyi (U.H.)
12. Mihriban (Gurban Olam Ben Neydem)

2001
Muharrem Temiz & Cengiz Özkan - Yare Dokunma
Muharrem Temiz & Cengiz Özkan - Yare Dokunma
1. Yayldan Gel
2. Yare Dokunma
3. Male
4. Dost Cemalin Benzer
5. Bahçede Bir Bülbül Aplar
6. Ganatlı Gapı
7. Gizlendi
8. Bu Gün Canan Geldi Bize
9. Ne Hacıyız Ne Hocayız
10. Felek
11. Şu Benim Divane Gönlüm

2003
Dost İle Demler
Dost İle Demler
1. Kekligidim Sekemedim (Uzun Hava)
2. Firat Kenarinda
3. Gider Oldum
4. Bu Ayrilik (Uzun Hava)
5. Irgaliyi
6. Kirpiklerini Ok Eyle
7. Gönül Sabreyle
8. Arzusun Gildigim Dilber
9. Gapinin Önünde
10. Bugün Erenlere Kurban
11. Bu Gelin (Uzun Hava)
12. Garip Gönlüm 

2003
Türkülerle Türkiye 44 Malatya
Türkülerle Türkiye 44 Malatya
Divana ile yer alıyor

2004
Firkat
Firkat
1. Nasip Bizi Atmış
2. Nedendir (U.H.)
3. Eski Libas Gibi
4. İmam Hüseyin
5. Gine Vedalaştı
6. Acep Bir Dağ Var Mı
7. Güzelin Yurduna Vardım
8. Kalktı Havalandı
9. Yarim Gurbet Elde (U.H.)
10. Gülüm Seni
11. Oy Dağlarım Oy Gaderim

2005
Türküler Sevdamız - 3
Türküler Sevdamız - 3
Tolga Sağ, Yılmaz Çelik, Muharrem Temiz, Erdal Erzincan
1. Ateş-i Aşkına	
2. Gül Yüzlü Sultanım	
3. Her Sabah Her Seher	
4. Senden Ayrılalı	
5. Asaf'ın Mikdarını	
6. Aliyar	
7. Ali'ye Selman Olasın	
8. Bir Garip Bülbülüm	
9. Hal Böyle Böyle	
10. Canım Kurban Olsun	
11. Evvel Erkan İle	
12. Bir Turna Uçurdum	
13. İmam Hüseyin	
14. Haktan Didar İsteriz
15. Derman Diler Mi	
16. Aldanma Gönül


2008
Kisb-İ Kar
Kisb-İ Kar
1. Gazel (Gafilem Aklımı Aldın)
2. Göster Cemalin Şem-i’ni
3. Gel Güzelim (N’olur N’olur)
4. İki Bülbül
5. Mekteb-i İrfanda
6. Yaş Destanı
7. Gel Ey Gönül
8. Bir Seher Vaktinde
9. Gıtmir Bir Ufacık
10. Deli Gönül Yine (Leyla Leyla)
11. Gız Pınar Başında (Yandım Dağlar)
12. Gayanın Dibinde 

2009
Kızılbaş
Kızılbaş
Lanet Yezid e (Duvaz İmam) ile yer alıyor

2011
Akarsu Türküleri
Akarsu Türküleri
Mapushane Gurbet Ele Benzemez ile yer alıyor

2012
Muharrem Temiz & Cengiz Özkan - Yare Dokunma - 2
Muharrem Temiz & Cengiz Özkan - Yare Dokunma - 2
1. Abdal Musa
2. Seherde Bülbüle
3. Beri Gel Esrar-ı Hak
4. Bir Gerçeğe Bel Bağladım
5. Be Hey Derviş
6. Dostum Benim İçin
7. Dostun Gül Cemali
8. Akıl Gel Beri
9. Gül Ki Güller Açsın
10. Yaralandım Yar Elinden
11. Ne Haldayım
12. Huri Melek Misin?
13. Uyur İdik Uyardılar 

2013
Çıra
Çıra
1. Aklımı Zay Etti
2. Tenim Gümrah Oldu (Teslim Abdal)
3. Gönül Hasbi Yare (Uzunhava)
4. Nebiler Serveri (Düvaz-ı İmam)
5. Yeşil Kamçılı Boz Ata
6. Sene Gelirise
7. Kuran Yazılırken
8. Çekilmiyen Dertlerimiz (Uzunhava)
9. Çıktım Dağların Başına
10. Bir Güzel Methedem (Uzunhava)
11. Gidem Dedim

2015
Aleviler'e Kalan II
Aleviler'e Kalan II
Harabat Ehliyiz ile yer alıyor

2015
Hayal Perdesi
Hayal Perdesi
Kırmızı Gül ile yer alıyor

2016
İlyas Şimşek - Mühlet
İlyas Şimşek - Mühlet
Beni Derde Berdar Eden ile yer alıyor

2017
Meftun
Meftun
  1. Geldin Şen Eyledin
  2. Yaralarım Göz Göz Oldu
  3. Nar-ı Firkat (Uzun Hava)
  4. Nahnü Kasemna
  5. Bindim Aşk Atına
  6. Turnalar (Uzun Hava)
  7. Öğmüş de Yaratmış
  8. Gafil Olma
  9. Yürü Dünya
  10. Ela Gözlerine Hayran Olduğum
  11. Şu Yalan Dünyaya