Database
- 3478 Artist
- 1996 78 RPM
- 13579 Single
- 24 12"
- 419 EP
- 140 Others
- 1485 Labels
Updated
Most viewed
Mehmet Ayar Diskografisi

  • Mehmet Ayar Diskografisindeki Last Changes


45lik
19xx
Tokat Sarması / Ege Çiftetellisi
Aras 144

19xx
Çadırımın Üstüne / Arnavut Kasap Havası - Bahriye Çiftetellisi

19xx
İstanbul Çiftetellisi - Romen Havası / Arnavut Havası - Aksarayda Çevirdiler Yolumu

Albüm - Kaset
1974
Sulukule Ekibi
Sulukule Ekibi

1975
Oyun Havaları
Oyun Havaları

1976
Oyun Havaları - 3
Oyun Havaları - 3
1. Gogocular
2. Sara Çiftetellisi
3. Hasanım
4. Konyalı
5. Kasap
6. Karaçalı ve Anadolu Çiftetllisi
7. Sulukule Roman Havası
8. Sulukule Çiftetellisi
9. Tekirdağ ve Pancar
10. Oy Fasulye
11. Anadolu Oyun Havası
12. Tophane Oyun Havası

1976
Sulukule Ekibi - 3
Sulukule Ekibi - 3

1979
Sulukuleye Selam Oyuna Devam
Sulukuleye Selam Oyuna Devam