Database
- 3462 Artist
- 1996 78 RPM
- 13578 Single
- 24 12"
- 419 EP
- 140 Others
- 1479 Labels
Updated
Most viewed
Karakaş Efendi Diskografisi

Taş Plak - 78lik
1912
Hasretle Ben Şam[’u Seher Eylerim Efgân]

1912
Bir Nigâh Et [Yeniden Çeşmine Hayran Olayım]

1912
Zerrece Rahmetmedin [Sen Nâle / İ Feryâdıma]

1912
Madame Gaspar

1912
Meclis Bezendi [Sun Bâde Saki]

1912
Eksilmez Artar [Cevrin, A Cânım]

1912
Mehd İçinde [Eşk / İ Mihnetle Açıldı Gözlerim]

1912
Hali Dilimi [Şerh Edemem Kimseye]

1912
Aşkı Tasvir[ / Ü Hikâyet İçin Ey Nâzik / Edâ]

1912
Cevr / İ Hicrin [Arttırır Feryâdımı]

1912
Pek Çaresizim [Baht / I Siyahkârın Elinden]

1912
Asker Oluyorum [Ben = Hürriyet Marşı]

1912
Bakıp Ahvâlı Perişanıma[, Âr Eyle Gönül]

1912
Aşkın Evzak / I [Visâlinde Yoktur Hiç Emelim]

1912
Gelsin Değil Peri(?) Gülsün Dilberi(?)

1912
Ey Felek [Bağ / İ Cihan / I?]

1912
Hem Sevip[, Hem Yakadan Attın Beni]

1912
Ey Çesm / İ Âhû [Hicr İle Tenhalara Saldın Beni?]

1912
Bir Âşık / İ Dil[Hastayı Dilşâd Edecek Yok]

1912
Meftûnu Gönül [Oldu O Mestâne Nigâhın]

1912
Tatyos’un Hüseyni …

1912
Aldım Hayal / İ Perçemin [Ey Mâh Dîdeme]

1912
Meşreb / İ Âvâremi [Sanma Dönek]

1912
İstedin De [Gönlümü Verdim Sana]

1912
Bir Günah Ettimse [Cânâ, Suzinak Oldum Yeter]

1912
Nigâh / I Mestine [Canlar Dayanmaz]

1912
Bağımız Boşdur

1912
Mahzun Gönlüm / Gönül [(Heyhat) Şad Olacak Mı Sanıyorsun?]

1912
Vazgeçmez Mi [Sine Âh / Ü Zârdan]

1912
Beni Bigâne Mı [Sandın A Canım]

1912
Gösterip Ağyâre [Lütfun Bizlere Bigânesin]

1912
La Roza [Enfloresse?] (Yahudice)

1912
Beğendim Seni [Efendim Geçmem Aslâ Ben]

1912
Yağmur Yağar [Beyim Aman Taş Üstüne]

1912
Hoş Yaratmış [Bâri Ezel]

1912
Pek Cüda Düştüm [Gülümden]

1912
İndim Gittim [Diyarbakır Düzüne?]