Database
- 3465 Artist
- 1996 78 RPM
- 13578 Single
- 24 12"
- 419 EP
- 140 Others
- 1484 Labels
Updated
Most viewed
Kani Karaca Diskografisi

 • Kani Karaca : Read info


 • Kani Karaca Diskografisindeki Last Changes


45lik
1974
Allah Adın Bahri 1 / Allah Adın Bahri 2
Allah Adın Bahri 1 / Allah Adın Bahri 2

1974
Veladet Bahri 1 / Veladet Bahri 2

1974
Merhaba Bahri / Merhaba Bahri

1974
Miraç Bahri 1 / Miraç Bahri 2

1974
Kuran-I Kerim / Büyük Bereket Duası
Kuran-I Kerim / Büyük Bereket Duası

1974
Bizim Allahımız Vardır / Ezan

Albüm - LP
1962
Mevlüt
Mevlüt
Melodi 101
Bu Plak Türkiye'se Sese Alınan Ve Yine Türkiye'de 
İmal Edien İlk 33 Devirli (Long Play ) Plaktır
A
1.Tevhid Bahri - Allah Adın Zikredelim Evvela
2.Veladet Bahei - Amine Hatun Muuhammed Annesi
B
1.Merhaba Bahri - Yaradılmış Cümle Oldu Şadman
2.Miraç Bahri - Söyleşirken Cebrail ile Kelam

1962
Mevlana Saba Ayini
Mevlana Saba Ayini
Melodi 103
Double Lp
A
1.Mevlana Naatı
2.Saba Makamında Taksim
B
1.Saba Peşrevi
2.Saba Ayini 1 ve 2. Selamlar
C
1.Saba Ayini 3 ve 4.Selamlar
2.Son Peşrev Son Yürüksemai
D
1.Niyaz İlahileri
2.Son Yürüksemai ve Son Taksim

19xx
Sure-İ Yasin
Sure-İ Yasin

Albüm - Kaset
1974
Mevlid-İ Şerif

1974
Mevlana
Mevlana

1975
Mevlid-İ Şerif
Mevlid-İ Şerif
1.Kaside
2.Allah Adın Bahri 1
3.Allah Adın Bahri 2
4.Veladet Bahri 1
5.Veladet Bahri 2
6.Merhaba Bahri
7.Miraç 1
8.Miraç 2
9.Münacaat Amener Resulu
10.Bereket Duası
11.Ezan

1976
Mevlid-İ Şerif
Mevlid-İ Şerif

1979
İlahiler Ve Kasideler
İlahiler Ve Kasideler
  1.Noldu Bu Gönlüm (Ilahi)
  2.Makamı Mustafadır Bu (Kaside)
  3.Sakın Dünyaya Aldanma (Ilahi)
  4.Bu Alem Buldu Nurunla (Kaside)
  5.Yardım Eyle Kıyametle (Ilahi)
  6.Uyan Be Ey Gafil (Kaside)
  7.Bu Günahkar Gidişin Salavat Ve Tekbir (Kaside)
  8.Ey Aşıkı Sadıklar (Ilahi)
  9.Gönül Nuri Cemalinden (Kaside)
  10.Söyle Namazda Elhamdulillah (Ilahi)
  11.Ey Gönül Bakma Cihana (Kaside)
  12.Alma Tenden Canımı (Ilahi)
  13.Nazar Kıl Ya Resullallah (Kaside)
  14.Buyruğun Tut Rahmanı (Ilahi)
  15.Lebin Vasfında Sultanım (Kaside)
  16.Aşkı Habibi Kibriya (Kaside)
  17.Dua 

1979
Kuran-I Kerim
Kuran-I Kerim
1. İsra Suresi
2. Fatiha Suresi Tamamı
3. Cam-a Suresi 

1984
Kuran-I Kerim
Kuran-I Kerim
1. İsra Suresi
2. Fatiha Suresi Tamamı
3. Cam-a Suresi 

Albüm - CD
1999
Kani Karaca
Kani Karaca
Katkıda Bulunanlar
Stüdyo: Selçuk Yalçın
Grafik Tasarım: İhsan Eroğlu
Yayıma Hazırlayan: Bülent Aksoy
Anons: Mesut Cemil
Yapım: Kalan Müzik
Kayıt: Audeon Studios
Arşiv: Kalan Müzik

Enstrumanlar

Ud: Yorgo Bacanos
Çello: Mesut Cemil
Keman: Ruşen Kam
Keman: Cevdet Çağla
Keman: Emin Ongan
Ney: Niyazi Sayın
Kanun: Cüneyd Koşal
Kanun: Vecihe Daryal
Tanbur: Necdet Yaşar
Kudüm: Sadettin Heper
1-Baş Taksim 	
2-Perçem-I gül puşidin yadıyla feryad eyledim 	
3-Alsam aguşuma bir şeb o mehi hale gibi 	
4-Lal-I can bahşını sun bezmde,ey şuh emelim 	
5-Gönlüm yine bir gonca-I nazik tene düştü 	
6-Baş taksim 	
7-Yakma canım nale-I bi-ihtiyarımdan 	
8-Ne bulur ehl-I Safa bende vefadan gayri? 	
9-Kıldı zülfün Veş Perişan halimi halin senin 	
10-Yandırdı beni şevki Cemalin ey mah 	 	
11-Devri kebir peşrev 	
12-Cemal-I dil keşini aftaba benzettim 
13-Dil zülfüne bend oldu ey gonce dehanım gel 	
14-Yine bir ah ederek gülşeni haşak ettim 	
15-Ara Taksim 	
16-Ah-I seherim Nale-I bülbül gibi dilsuz 	
17-Nevakürdi ara taksim 		
18-Hey hey diye hanendeler ettikçe terane 	
19-Baş Taksim 	
20-Açıldı bağçe-I reng-ü buda yar,bahar 	
21-Devr-I Lalinde baş eğmem bade-I gül-fama ben 	
22-Yekta güherim meclis-irindan sedefimdir 	
23-Düştüm düşeli mihnet-I dünyaya usandım 	
24-Dila nihal-I emel sanma raygan açılır 	
25-Mest-I nazım aşıka her dem tegefül gösterir 	
26-Seni bir şuh-I cihan derler ki,gerçek imiş 		
27-Ağyar ile ey gonce sen iç bade-, gülgun 	
28-Fikrimde hayalin güzelim işvenümadır 	
29-Nur-u hüsnün sevdiğim her bir hayale can verir 	
30-Ey nur-u dide nazını ancak çeken bilir 	
31-Gül mevsimi geldi diye bülüllere müjde 	
32-Yanar ol derd gönlüm ki yanar ah edemez 	

2001
Osmanlı İmparatorluğunda Müzik III - Mevlevi Ayinleri Ve Bektaşi Nefesleri
Osmanlı İmparatorluğunda Müzik III - Mevlevi Ayinleri Ve Bektaşi Nefesleri
Kemençe / Kemenche: İhsan Özgen, Lale Akay
Kanun: Erol Deran
Ud: Mutlu Torun
Ney: Fuat Türkelman, Ümit Gürelman
Tanbur: Necip Gülses, Firuz Han
Violensel/Violoncello: Dilek Zertunç, Burak Deran
Kudüm: Hurşit Ungay
Bendir / Frame Drum: Fatih Zülfikar
Bendir, Davul / Frame Drum, Davul: Gürsel Koçak
Bendir, Zil, Üçgen / Frame Drum, Finger Bells, Triangle: Hamdi Demirci
Seslendirenler / Vocals: Kani Karaca, Hamdi Demirci, Gürsel Koçak
  1.Mevlevi Ayin Müzikleri
  2.Bektaşi Nefesleri

2001
Osmanlı İmparatorluğunda Müzik I-Iı - Rum Ve Türk Bestekarlar
Osmanlı İmparatorluğunda Müzik I-Iı - Rum Ve Türk Bestekarlar
Kemençe / Kemenche: İhsan Özgen, Lale Akay
Kanun: Erol Deran
Ud: Mutlu Torun
Ney: Fuat Türkelman, Ümit Gürelman
Tanbur: Necip Gülses, Firuz Han
Violensel/Violoncello: Dilek Zertunç, Burak Deran
Kudüm: Hurşit Ungay
Bendir / Frame Drum: Fatih Zülfikar
Bendir, Davul/ Frame Drum, Davul: Gürsel Koçak
Bendir, Zil, Üçgen / Frame Drum, Finger Bells, Triangle: Hamdi Demirci
Seslendirenler / Vocals: Kani Karaca, Hamdi Demirci, Gürsel Koçak
Cd 1
  1.Acem Peşrev - Sultan Veled 
  2.Segâh Kar - Abdülkadir Meragi 
  3.Dügâh Peşrev - Kemani Corci 
  4.Eviç-Maye Peşrev - İlya 
  5.Hicazkâr Saz Semaîsi - Tiryaki 
  6.Buselik Peşrev - Prens D.Cantemir 
CD 2
  1.Uşşak Peşrev-Devr-i Kebir - Şeyh Osman Dede 
  2.Sabâh Peşrev - Papaz 
  3.Huzi Peşrev - Corci 
  4.Nihâvend Peşrev - Tiryaki (Petraki) 
  5.Kürdi Peşrev - Tanburi Angeli 
  6.Arazbar Peşrev-Devr-i Revan - Eyübü Mehmet Çelebi

2001
Osmanlı İmparatorluğunda Müzik Iv - Eğlece Müzikleri Ve Zeybekler
Osmanlı İmparatorluğunda Müzik Iv - Eğlece Müzikleri Ve Zeybekler
Kemençe / Kemenche: İhsan Özgen, Lale Akay
Kanun: Erol Deran
Ud: Mutlu Torun
Ney: Fuat Türkelman, Ümit Gürelman
Tanbur: Necip Gülses, Firuz Han
Violensel/Violoncello: Dilek Zertunç, Burak Deran
Kudüm: Hurşit Ungay
Bendir / Frame Drum: Fatih Zülfikar
Bendir, Davul / Frame Drum, Davul: Gürsel Koçak
Bendir, Zil, Üçgen / Frame Drum, Finger Bells, Triangle: Hamdi Demirci
Seslendirenler / Vocals: Kani Karaca, Hamdi Demirci, Gürsel Koçak
  1.Hüseynî Aşiran Saz Semaî - Meyhane Müziği 
  2.Boğazdan Bir Aşk Şarkısı - Anonim 
  3.Yorgo'nun Havası - Yorgo Becanus
  4.Tatavlada Besteler - Tamburi Cemil Bey 
  5.Zeybekler - Anonim 
  6.Üsküp Türküsü - Anonim 
  7.Yemen Türküsü - Anonim 
  8.Uzun İnce Bir Yoldayım - Âşık Veysel 

2001
Dini Musiki
Katkıda Bulunanlar
Yapım: Hasan Saltık
Grafik Tasarım: İhsan Eroğlu
Arşiv: Cüneyd Koşal
Arşiv: Bülent Aksoy
Yayıma Hazırlayan: Bülent Aksoy
Dijital Editing: Selçuk Yalçın
Dijital Mastering: Selçuk Yalçın
Yapım: Kalan Müzik
Stüdyo: Audeon Studios
1-Tevhid 	
2-Velâdet 	
3-Merhaba 	
4-Miraç Bahirleri 	
5-Rast Naat 	
6-Acemaşiran Durak 	
7-Sabâ İlahi 	2002
Aşk İle
Aşk İle
CD 1
  1.Hicaz Makamında Fatiha Suresi
  2.Hicaz Makamında Akşam Ezanı
  3.Saba Makamında Sabah Ezanı
  4.Uşşak Makamında Akşam Ezanı Kameti
  5.Hicaz Durak
  6.Hicaz Makamında Tanbur Taksimi
  7.Hicaz İlahi "Dua"
  8.Hicaz Zikir İlahisi
  9.Rast Makamında Ney Taksimi
  10.Rast İlahi "Hadis-i Şerif" (Perde Kaldırmalı)
  11.Hüzzam Cami İlahisi
  12.Uşşak Makamında Kemençe Taksimi
  13.Uşşak Şugul
  14.Neva Tesbih
  15.Çargah Tevşih
  16.Dilkeşhaveran Sabah Salatı
  17.Hicaz Salat
  18.Nihavend Salat
  19.Segah Salat-ı Ümmiye
  20.Segah Tekbir
  21.Nihavend Kaside
  22.Tahirbuselik Tevhid
  23.Tahirbuselik Münacaat
  24.Ney Eşliğinde Zikir "Allah"
CD 2
  1.Zikir
  2.Rast Na't-ı Mevlana
  3.Ferahfeza Ayin-i Şerif
  4.Ayin-i Şerifin Sonunda Okunan Kur'an (Bakara Suresi, 155. Ayet)
  5.Semazenbaşı Gülbangı
  6.Pastnişin Gülbangı
  7.Mevlid "Merhaba" Bölümü

2004
Mevlana - Saba Mevlevi Ayini Hammamizade İsmail Dede
Mevlana - Saba Mevlevi Ayini Hammamizade İsmail Dede
  1.Naat-ı Mevlana
  2.Saba Ney Taksimi
  3.Saba ayini
  4.Tanbur Taksimi
  5.Segah İlahi
  6.Ney Taksimi
  7.Kur'an-ı Kerim

2004
Mevlana Uşşak Mevlevi Ayini - Nayi Osman Dede
Mevlana Uşşak Mevlevi Ayini - Nayi Osman Dede
1.Uşşak Peşrevi
2.Birinci Selam
3.İkinci Selam
4.Üçüncü Selam
5.Dördüncü Selam
6.Son Peşrev
7.Son Yürük Semai
8.Son Taksim (Ney)

2005
Mevlana / Dede Efendi - Samba Ayini
Mevlana / Dede Efendi - Samba Ayini
1.Mevlana Naatı 
2.Ney Taksimi 
3.Saba Peşrevi
4.Saba Ayini 1. ve 2. Selamlar 
5.Saba Ayini 3. ve 4. Selamlar 
6.Son Peşrev ve Son Yürüksemai
7.Ney Taksimi 
8.Niyaz İlahileri
9.Son Yürüksemai ve Son Taksim

2006
Kani Karaca Solo Albümü - Trt Arşiv Serisi
Kani Karaca Solo Albümü - Trt Arşiv Serisi
CD 1
  1.Sabah Ezanı
  2.Kemençe Taksimi
  3.O Şuhun Ey Gönül Düşman-ı Lali Telhıbar Olmaz
  4.Kalmaz Kararım Ol Büt-i Mekkarı Görmesem
  5.Guş Etti Nayi Naneler Ağaza Başladı
  6.Gönül Derbend-i Giysu-i Muanber Olmak İstermiş
  7.Sana Dil Mah-ı Tabanım Yakıştı
  8.Beste-i Zencir-i Zülfündür Gönül Ey Dilruba
  9.Dağ-dar-ı Tir-i Gamzendir Gönül Ey Meh-cebin
  10.Bir Hoş Hıram Taze Civan Aldı Gönlümüz
  11.Bileydi Derd-i Derunum O Fitne-cu Dilber
  12.Dildar İşidüp Velvele-i Efganım
  13.Kimi Mestane-sehar Yar İle Gülşende Yatır
  14.Bir Nazenine Aşıkı Zar Olmak İsterim
  15.Aşık Gam-ı Dilrubasız Olmaz
  16.Gönül O Turra-i Müşkin Kemende Düşmüştür
  17.Ne Var Bu Mertebe Ey Şu Bi-aman Olacak
  18.Söyle Ey Nalem Beni Canan Perişan Etmesin
CD 2
  1.Ezan
  2.Naat-ı Mevlana
  3.Bana Bu Ten Gerekmez Can Gerektir
  4.Cemal-i Dil-Keşini Aftaba Benzettin
  5.Dil Zülfüne Bend Oldu Ey Gonce-Dehanım Gel
  6.Yine Bir Ah Ederek Gülşen-i Haşak Ettim
  7.Ah-ı Seherim Nale-i Bülbül Gibi Dilsuz
  8.Gönlümü Viran Eden Ada'yı Dilşad Aylemez
  9.Zülfün Ki Benim Sümbül-i Bağ-ı Hevesimdir
  10.Heme Nim Mest-i Keştem Kadeh-i Diger Medud Kun
  11.Baktıkça Hüsn-ü Anına Hayran Olur Aşıkların
  12.Bi-Şuh Olurum Naz İle Reftarı Görünce
  13.Reng-i Al'i Ruhumdan Almış Gül
  14.Şarab İç Kızarsın Ruhum Gülleri
  15.Kemençe Taksimi
  16.Gönül Verme Bi-Vefaya
  17.Mehtapta (Mahitabta) Gördüm Yari

2007
Hüzzam Mevlevi Ayin-İ Şerif-İ
Hüzzam Mevlevi Ayin-İ Şerif-İ
  1.Rast Naat
  Solo: Kani Karaca Güfte: Mevlana Beste: Itri
  2.Giriş Taksimi, Arif Erdebil, Ney
  3.Devri Kebir
  4.I. Selam "Devrirevan"
  5.II. Selam "Evfer"
  6.III. Selam "Devrikebir"
  7.IV. Selam "Evfer"
  8.Hüzzam Son Peşrev
  Beste:Tatar
  9.Hüzzam Taksim, Abidin Çoşkun, Tambur
  10.Kur'an-ı Kerim
  Solist: Kani Karaca
  11.Post Duası

2007
Yürük Değirmenler
Yürük Değirmenler
1. Bölüm:
Türk Tasavvuf Musikisinden Örnekler
  1.Hicaz: Kanun Taksimi / Bahadır Serisi
  2.Hicaz İlahi: Gönül Hun Oldu
  Güfte: Yaman Dede Beste: Ali Doğan Ergin
  3.Hicaz İlahi: Bakıp Cemal-i Yare
  Solist: Serhat Sarpel Güfte: Niyazi Mısrı Beste: Ali Doğan Ergin
  4.Hicaz İlahi: Aşkınla Yandır Sultanım Allah
  Güfte: Zekai Efendi Beste: Ali Doğan Ergin
  5.Huseyni İlahi: Yürük Değirmenler
  Solist: Serhat Sarpel Güfte: Yunus Emre Beste: Ali Doğan Ergin
  6.Bayati Araban: Tanbur Taksimi / R. Hakan Talu
  7.Bayati Araban İlahi: Be Hey Bülbül
  Güfte: Hüdayi Beste: Ali Doğan Ergin Solist: Necmettin Yıldırım
  8.Son Peşrev Son Yürük Semai
  Beste: Ali Doğan Ergin

2. Bölüm: Suzidilara Ayin-i Şerifi 
Beste: III. Sultan Selim Han
- Nat-ı Mevlana / Solist Kani Karaca
- Ney Taksimi / Kemal Karaköz
Peşrev:
  Selam
  Selam
  Selam
  Selam
Son Peşrev - Son Yürük Semai
Kemençe Taksimi / Furkan Bilgi
Segah Niyaz İlahisi (Şem'i)
Kanun Taksimi / Bahadır Şenol
Kur'an-ı Kerim / Solist: Kani Karaca

2008
Destegül
Destegül
 Kani Karaca, Doğan Ergin
  1.Ney Taksimi - Arafat - Lebbeyk
  2.Esma-i İlahiyede Bi-had Hünerim Var
  3.Kanun Taksimi
  4.Bakıp Cemal-i Yare
  5.Yaylı Tambur Taksimi
  6.Salevat
  7.Mevlevi Musikisinden Seçmeler
  8.İsm-i Azam Duası
  9.Salat ü selam - Taleal Bedru Aleyna
  10.Salat ü Ümmiye
  11.Kemençe Taksimi
  12.Kabenin Yolları
  13.Sabah Ezanı
  14.Ney Taksimi

 

2009
The Dergah Of Musics
The Dergah Of Musics
Kani Karaca & Yusuf Gebzeli
  1.Ateşi Aşka (Gel Gel Yanalım)
  2.Ateşi Aşkınla
  3.Aydoğdu Üzerimize
  4.Biz Bu Gülüstanın & Derdim Çoktur
  5.Bu Aklı Fikriyle
  6.Dün Gece Seyrimde
  7.Göster Cemalini
  8.İnsan İnsan & Yol Ararsan
  9.Medet
  10.Allah Ya Allah
  11.Sinemde Bir Tutuştu
  12.Uyur İdik Uyardılar

2009
Meşk
Meşk
Kani Karaca & Aka Gündüz Kutbay
CD 1:
  1.Kar-ı Natık (Hatibzade Osman Efendi)
  2.Makam Tarifi
  3.Eviç-Buselik Taksim
  4.Eviç-Buselik I. Beste (İsmail Dede)
  5.Eviç-Buselik II. Beste (İsmail Dede)
  6.Eviç-Buselik Ağır Semai (İsmail Dede)
  7.Eviç-Buselik Nakış Yürük-Semai (İsmail Dede)
  8.Hicaz Durak (Hacı Arif Bey)
  9.Nühüft Durak
  10.Güfte: Niyazi Mısri  Beste: Ali Şir ü Gani
  11.Ferahfeza Şarkı (Fehmi Tokay)
CD 2:
  1.Sultani-Irak Taksim
  2.Sultani-Irak I. Beste (Abdülhalim Ağa)
  3.Sultani-Irak II. Beste (Küçük Mehmed Ağa)
  4.Sultani-Irak Ağır-Semai (Abdülhalim Ağa)
  5.Sultani-Irak Nakış Yürük-Semai (Küçük Mehmed Ağa)
  6.Şevk-u Tarab Mevlevi-Ayini (İsmail Dede Efendi)
  7.Bayati Beste (Moris Kordova) / İbranice
  8.Hüzzam Beste / İbranice
  9.Segah Şarkı (Kani Karaca)
  10.Kürdilihicazkar Şarkı (Kani Karaca)

2009
Mevlithan
Mevlithan
  1.Rahman Suresi
  2.Mevlüt
  3.Acemkürdi Taksim
  4.Dildar İşitip Velvele-i Efganım
  5.Bir Nazenine Aşık-ı Zar Olmak İsterim
  6.Ya Habiballah Resul-i Halik-i Yekta Tüyi
  7.Ey Hüda'dan Lutf-u İhsan İsteyen
  8.Re'sül Hikmetine Fattullah
  9.Ya Muhammed Yüzünü Göster Göresim Geldi
  10.Lebbeyk Allahüme Lebbeyk

2013
Kur`an Ve Namaz Sureleri
Kur`an Ve Namaz Sureleri
CD 1
  1.Yasin
  2.Tebareke
  3.Amme
CD 2
  1.Fatiha
  2.Bakara (1-5)
  3.Rahman
  4.Duha
  5.İnşirah
  6.Tin
  7.Alak
  8.Kadir
  9.Beyyine
  10.Zilzal
  11.Adiyat
  12.Karia
  13.Tekasür
  14.Asr
  15.Hümeze
  16.Fil
  17.Kureyş
  18.Maun
  19.Kevser
  20.Kafirun
  21.Nasr
  22.Tebbet
  23.İhlas
  24.Felak
  25.Nas

2014
Külliyat
Külliyat
1. Ahzab Suresi
2. Enbiya Suresi 
3. İsra Suresi 
4. Kehf Suresi 
5. Sureler ( Enfal ve Mülk)
6. Taha Suresi 
7. Yusuf Suresi