Database
- 3465 Artist
- 1996 78 RPM
- 13578 Single
- 24 12"
- 419 EP
- 140 Others
- 1484 Labels
Updated
Most viewed
Hacı Taşan Diskografisi

  • Hacı Taşan Diskografisindeki Last Changes


Taş Plak - 78lik
19xx
Açtım Perdeyi / Ne Güzel Yakışmış
Odeon 254

19xx
Aşağıdan Gelir Gelinin Göçü / Bize Gam Çektirdi
Odeon 424

19xx
Aman Atımı Bağladım Da / Bugün Ayın Işığı
Odeon 464

19xx
Yüce Dağ Başında Yağan Karidim / Ben Gidiyorum Emanetim Allaha
Odeon 555

19xx
Giyindim Kuşandım Gittim Düğüne / Gelmemiş Dünyaya Sen Gibi Nazik
Odeon 564

19xx
Giden Ay Tutulurmu / Akşamdanmı Geçtin Kayalık Özü
Odeon 645

19xx
Giden Yolcuyu Benmi Eyliyem / Sefa Geldin Dost Bağına
Odeon 646

45lik
19xx
Ankarada Yedik Taze Meyvayı / Allı Turnam

19xx
Aslanım Kazımım / Şad Ol Deli Gönül

19xx
Bizim Evden Göçtü Mü Ola / Badı Sabah

19xx
Kır Atınan İndim Kara Dikmeden / Değirmene Taş Koydum

19xx
Köhne Hamamı / Yaylalar İçinde Erzurum
Odeon 10111

19xx
Ne Güzel Yakışmış / Açtınmı Pencereyi
Odeon 254

19xx
Aşağıdan Gelir Gelinin Göçü / Bize Gam Çektirdi
Odeon 424

19xx
Aman Atımı Bağladım Da / Bugün Ayın Işığı
Odeon 464

19xx
Yüce Dağ Başında Yağan Karidim / Ben Gidiyorum Emanetim Allaha
Odeon 555

19xx
Giyindim Kuşandım Gittim Düğüne / Gelmemiş Dünyaya Sen Gibi Nazik
Odeon 564

19xx
Giden Ay Tutulurmu / Akşamdanmı Geçtin Kayalık Özü
Odeon 645

19xx
Giden Yolcuyu Benmi Eyliyem / Sefa Geldin Dost Bağına
Odeon 646

19xx
Afşar Bozlağı / Kırşehir'e Deyiş
Afşar Bozlağı / Kırşehir'e Deyiş
Odeon 761

19xx
Buramıdır Koç Yiğitler Vatanı / Ben Şu Dünyaya Geldim Geleli
Odeon 835

19xx
Perişan Kısmeti Bana Mı Verdin / Of Ofum Dağına Karlar Mı Yağdı
Odeon 854

19xx
Misafir Siz Bize Hoş Geldiniz / Her Ana Doğurmaz Böyle Mollayı
Odeon 936

19xx
Arifoğluna Ağıt / Arzu Kamber Halay Havası
Odeon 964

19xx
Badı Sabah / Ne Güzel Yakışmış Allar Ayşeye

Albüm - Kaset
1975
Keskinli Hacı Taşan

1975
Keskinli Hacı Taşan - 2
Keskinli Hacı Taşan - 2

1977
Keskinli Hacı Taşan - 6
Keskinli Hacı Taşan - 6

1979
Misafir
Misafir

1986
Yabandan Gel
Yabandan Gel
Harika 0060
1- Arzeyledik Dosta Gelmeyi
2- İskilip Üstüne
3- Şıh Safoğlu
4- Kaderim Böyledir
5- Lirayı Bozdurayım
6- Düşmanına Göğüs Geren
7- Bağdilli
8- Yabandan Gel
9- Badı Sabah
10- Sazım Seni
11- Ben Gidiyorum
12- Mendilim

1986
Buramıdır Koçyiğitler Vatanı
Buramıdır Koçyiğitler Vatanı

1997
Tük Halk Müziği Kültür Serisi - 1
Tük Halk Müziği Kültür Serisi - 1
1-Allı Turnam
2-Degirmenin Bendine
3-Bugün Ayın Işığı
4-Açıl Ey Ömrümün Varı
5-Helkemi Suya Daldırdım
6-Gelmemiş Dünyaya
7-Yüce Dağ Başına
8-Döndünmü Benden
9-Giden Ay Tutulur Mu
10-Altın Yüzük Ulanmaz
11-Yaylalar İçinde
12-Ne Güzel Yakışmış

1997
Türk Halk Müziği Kültür Serisi - 2
Türk Halk Müziği Kültür Serisi - 2
1-Sürüler İçinde
2-Nan-Ü Gasem
3-Akşamdanmı Geçtin
4-Ben Ölürsem
5-Cerit Irakkadan
6-Giyindim Kuşandım
7-Erciyesten Duman Kalktı
8-Açtım Perdeyide
9-Ben Gidiyom Emanetin
10-Bizim Elden Geçtimi Ola
11-Çok Zaman Sabrettim

1997
Türk Halk Müziği Kültür Serisi - 3
Türk Halk Müziği Kültür Serisi - 3
1-Her Ana Doğurmaz
2-Koçunun Dağına
3-Dediler Bir Suna
4-Motor Geliyor
5-Sefa Geldin
6-Buramıdır Koçyiğitlerin Vatanı
7-Dağlar
8-Çavuş
9-Mavilim
10-Ankaradan Çıktım
11-Yaz Ayları
12-Serden Ser Alemi

1997
Türk Halk Müziği Kültür Serisi - 4
1-Lirayı Bozdurayım
2-Gine Misafir Gördüm
3-Bende Şu Dünyaya
4-Hilebaz Demişler
5-Şad Ol Gönül
7-Ofofun Dağında
8-Mezar Arasında
9-Özleyip Kırşehir
10-Kühne Hamamı
11-Yusuf Paşam
12-Ankarada Yedim

19xx
Burası Koçyiğitler Vatanı
Burası Koçyiğitler Vatanı
Hacı Taşan 6
01. Bura mıdır Koç Yiğitler Vatanı
02. Evvel Yarin Sevgilisi
03. Allı Durnam
04. Aman Yaz Ayları Gelince
05. Giyinip Kuşanmış
06. Şadol
07. Neredesin Sen
/
08. Kama Yarasına Derman Olur mu
09. Mestane Gözlüme
10. Aman Halim
11. Hafız Mektepten Geliyor
12. Derdi Bana mı
13. Nuri'nin Derdi
14. Karabekir Köyü

19xx
Açtım Perdeyi Durnamı Gördüm
Açtım Perdeyi Durnamı Gördüm

Albüm - CD
1999
Allı Turnam
Allı Turnam
1. Allı Turnam
2. Bugün Ayın Işığı 
3. Değirmenin Bendine 
4. Bizim Elden Göçtü M'ola 
5. Giden Ay Tutulur Mu 
6. Akşamdan Mı Geçtin 
7. Billur Piyalelim 
8. Arzu Kamber Alayı 
9. Açtım Perdeyi De 
10. Keskin Samahı 
11. Pencereden Bakıyor 
12. Açıl Ey Ömrümün Varı 
13. Yaylalar İçinde 
14. Ankara'da Yedim Taze Meyvayı 
15. Çavuş 
16. Cerit Bozlağı 
17. Ne Güzel Yakışmış 
18. Lirayı Bozdurayım

1999
Çok Zaman Sabrettim
Çok Zaman Sabrettim
1. Koçu'nun Dağına 
2. Ben Gidiyom 
3. Ne Kaldı 
4. Ben Ölürsem 
5. Geyindim Kuşandım 
6. Her Ana Doğurmaz 
7. Erciyes'ten Duman Kalktı 
8. Nan-Ü Gasem 
9. Çok Zaman Sabrettim 
10. Kır Atınan İndim

1999
Yüce Dağ Başında
Yüce Dağ Başında
1. Ofo'nun Dağına 
2. Özleyip Kırşehir 
3. Şadol Gönül
4. Ben De Şu Dünyaya Geldim Geleli
5. Gine Misafir Gördüm 
6. Aşağıdan Yusuf Paşam Gelirken
7. Hilabaz Demirler 
8. Sefa Geldin 
9. Başında Pare Pare Karın Ver Senin 
10. Mezar Arasında 
11. Köhne Hamamı 
12. Yüce Dağ Başında 
13. Altın Yüzük Ulanmaz

19xx
Buramıdır Koçyiğitler Vatanı
Buramıdır Koçyiğitler Vatanı
01. Bura mıdır Koç Yiğitler Vatanı
02. Evvel Yarin Sevgilisi
03. Allı Durnam
04. Aman Yaz Ayları Gelince
05. Giyinip Kuşanmış
06. Şadol
07. Neredesin Sen
08. Kama Yarasına Derman Olur mu
09. Mestane Gözlüme
10. Aman Halim
11. Hafız Mektepten Geliyor
12. Derdi Bana mı
13. Nuri'nin Derdi
14. Karabekir Köyü

2010
Odeon Yılları
Odeon Yılları