Database
- 3461 Artist
- 1996 78 RPM
- 13577 Single
- 24 12"
- 419 EP
- 140 Others
- 1479 Labels
Updated
Most viewed
Bekir Küçükay Diskografisi

 • Bekir Küçükay : Read info


 • Bekir Küçükay Diskografisindeki Last Changes


Albüm - Kaset
1996
Sevda Türküleri
Sevda Türküleri
1. Zülüf Dökülmüş Yüze 
2. Çağırıram Gel 
3. Havada Bulut Yok 
4. Gülebilmez Gülüm 
5. Aygız 
/
6. Ayrılık 
7. Ardıçtandır Guyuların Govası
8. Aman Avcı 
9. Yalgızam 
10. Sarı Çiçek 
11. Odam Kireç Tutmuyor

Albüm - CD
1998
Küçükay Plays Küçükay - Guitar
Küçükay Plays Küçükay - Guitar
  Ağıt / Elegy 
  Oyun / Play 
  1.Şarkı /Song 
  2.Halay /Halay 
  3.Diyalog I / Dialogue 
  4.Diyalog II / Dialogue II 
  5.Prelüd / Prelude 
  6.Allegro / Allegro 
  7.Boşluk / Emptiness 
  8.İzler / İnfluences 
  9.Serenat / Serenade 
  10.Prelüd / Prelüde 
  11.Allegro / Allegro 
  12.Monolog I / Monologue I 
  13.Monolog II / Monologue II 
  14.Monolog III / Monologue III 
  15.Monolog IV / Monologue IV 
  16.Monolog V / Monologue V 
  17.Bahar Etüdü / Spring Etude 
  18.Prelüd / Prelude 
  19.Allegro / Allegro 

2008
Anatolian Suite
Anatolian Suite
Anatolia Suite:
  1.Elegy / Ağıt
  2.Play / Oyun
  3.Song / Şarkı
  4.Halay
Dialogues:
  1.Dialogue I
  2.Dialogue II
Bodrum:
  1.Prelude
  2.Allegro
  3.Emptiness / Boşluk
  4.Influences / Izler
  5.Serenade
Govered Bazaar / Kapalıçarşı:
  1.Prelude
  2.Allegro
Monologues
  1.Monologue I
  2.Monologue II
  3.Monologue III
  4.Monologue IV
  5.Monologue V
  6.Spring Etude / Bahar Etüdü
Karlı Sokak:
  1.Prelude
  2.Allegro

2008
Bekir Küçükay & Tahir Aydoğdu - Yüzyıllık Şarkılar
Bekir Küçükay & Tahir Aydoğdu - Yüzyıllık Şarkılar
1.Visal İçin O Civana Ricalar Eylendi 
2.Yandı Dil Aşkınla Ey Şuh-i Şehim
3.Gönül Kurtulmuyor Derd Ü Elemden
4.Bir Gül-i Ranaya Gönül Bağladım 
5.Bezm-i Uşşaka Niçin Gelmezsin
6.Marş-ı Nadi
7.Mey İçerken Düştü Aksin Camıma 
8.Tepeden Nasıl İniyor Bakın
9.Mecbur Oldum Ben Bir Güle 
10.Marş Nefceti
11.Göreli Gül Yüzünü A Canım 
12.Bir Güzele Ben De Gönül Bağladım 
Şem-i Aşın Ben İdim Pervanesi - Tahir Aydoğdu
13.Bekir Küçükay 
14.Kim Demiş Suziş-i Aşkı Dil-i Şeyda Bilmez 
15.Zerre Ne Kabı İşveden Mah Eyleyip

2013
Classics Guitar
Classics Guitar
  1.Fandanguillo
  2.Arada
  3.Danza
  A.Ruiz Pipo
  4.Cancion
  5.Danza
  H.Vila Lobos
  6.Prelude No. 1
  Joaquin Turina
  7.Garrotin
  8.Soleares
  Enrique Granados
  9.Danza Espanola No.5
  A.Barrios Mangore
  10.Andante Religioso
  11.Allegro Solemne
  H.Vila Lobos
  12.Choros No.1
  Francisco Tarrega
  13.Capricho Arabe
  İsaac Albeniz
  14.Asturias