Database
- 3462 Artist
- 1996 78 RPM
- 13578 Single
- 24 12"
- 419 EP
- 140 Others
- 1479 Labels
Updated
Most viewed
İsmail Aydın Diskografisi

  • İsmail Aydın Diskografisindeki Last Changes


Taş Plak - 78lik
1961
Babasından İstedim / Kadir Oğlu Geliyor

1963
Şanlı Yavuz / Aldım Şemsiyelerimi

19xx
Karadeniz Kız Horonu - Gece Vardım / Menşure Eğdım Fındık Dalını

19xx
Ayağında Yemeni / Derenin Yollarında

45lik
1965
Hey Glresun Giresun / Ne Has Yanıyor Ne Has

1966
Sıksıar Horon Havası / Kara Tavuk Tepeli

1967
Giresun Çandır Karşılaması / Düştük Karakollara
Nisso 029

1967
Süpürgesi Yoncadan(Fındık Dalda Tekleme Eminem / Kol Bastı (Lazotlar Salkım Saçak)
Nisso 030

1967
Gece Çıktım Dışarı Ay Yıldılzım Yıldızım / Sıksara Oyun Havası
Nisso 031

1967
Al Tavandan Belleri / Görele Kaymakam Türküsü
Nisso 032